Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!


INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

" Ik zweer aan het Nederlandse volk dat ik de
grondwet steeds zal onderhouden en handhaven" klik hier


------ 0 -----


Aan Hare Majesteit de Koningin,
Paleis Noordeinde
Noordeinde 68
2514 GL Den Haag.

Huizen, 3 mei 2006

Majesteit,

In het TV programma van Nova d.d. 22 april 2006 werden fragmenten getoond van uw inauguratie in 1980 als Koningin der Nederlanden. Plechtig zweerde u aan het Nederlandse volk de grondwet te zullen onderhouden en te handhaven. Deze bijzondere en mooie plechtigheid hebben wij op onze website Sociale Databank Nederland geplaatst.

De grondwet blijkt echter al jaren door advocaten en rechters en recent door Commissie van Wijmen (*), die door minister van Justitie mr. J.P.H. Donner werd aangesteld om onderzoek te doen over de verplichte procesvertegenwoordiging en gedragingen van advocaten, aan de laars te worden gelapt. Het recht op recht en vrije toegang tot de rechtbank voor rechtzoekenden blijkt al 50 jaar te worden geblokkeerd, artikel 17 van de grondwet "niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent".

Vele brieven over het onwettige procesmonopolie, wat in strijd is met de NMa-wetgeving, hebben wij geschreven aan o.a. Justitie, rechtbanken en kamerleden, dit alles zonder resultaat. Opvallend hierbij was de oorverdovende stilte. Niemand durfde iets te zeggen. Zelfs de ontvangstbevestigingen op onze (aangetekende) brieven bleven achterwege. Opmerkelijk was ook het grote stilzwijgen van prof. mr. dr. P.B.C. van Wijmen over onze klachtbrieven, waarin verzocht werd om het onwettige procesmonopolie af te schaffen. Met geen woord werd in het onderzoeksrapport hierover gerept. Door het aan de laars lappen van de grondwet en de NMa-wetgeving dreigt de rechtsstaat Nederland een bananenrepubliek te worden, waar dan uitsluitend nog de wet van de jungle regeert.

Nu rechters, advocaten en kamerleden lak hebben aan de grondwet, vragen wij u, waartoe u zich ook plechtig bij uw inauguratie bereid hebt verklaard om actie te nemen, toe te zien dat de constitutionele rechten van rechtzoekenden worden gewaarborgd. Het grondwettelijke recht op vrije toegang tot de rechtbank dient voor eenieder mogelijk te zijn en niet door een bepaald niet onpartijdige Commissie van Wijmen onwettig te worden geblokkeerd. De rechtspraak in Nederland zou anders een schertsvertoning zijn.

Tot nadere (mondelinge) toelichting en/of eventuele vragen bereid, verblijvend

Met de meeste hoogachting

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl


C.c. belangstellenden


(*) Commissie van Wijmen

 • prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;
 • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,
 • mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch,
 • mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam,
 • prof. mr. M. Loth, hoogleraar rechtswetenschappen en rechtstheorie Erasmus universiteit
 • en niet in de laatste plaats mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad.


 • Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
  daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)