Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!


INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

Europees Parlement
tav Dhr. Paul van Buitenen
Wiertzstraat 60
B 1047 Brussel

+32.2.284 20 05
+32.2 .230 7555
E-mail: epbrussels@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/brussels

Huizen, 15 mei 2006

Geachte heer van Buitenen

Zoals wij u al eerder hebben geschreven over de Commissie van Wijmen (*) is het onderzoeksrapport dd 24 april 2006 gepubliceerd. Geen woord werd er gerept over onze klachtbrieven en negeerde de Commissie;

1) de grondwet, artikel 17 "Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent"

2) de advocatenwet, artikel 67 "De rechtzoekende die niet of niet tijdig een procureur bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak, waarin bertegenwoordiging door een procureur is voorgeschreven dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat of procureur kan geschieden, kan zich wenden tot de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waar de zaak moet dienen, met het verzoek een procureur aan te wijzen".

3) de NMa wetgeving, artikel 6 lid 1 Mw, waarin monopolies niet worden toegestaan

Op deze gronden verzoeken wij u, nu de Commissie met rechters, advocaten en Kamerleden allen lak hebben aan de wet om de constitutionele rechten van rechtzoekende te waarborgen. Het grondwettelijk recht op vrije toegang tot de rechtbank en het recht op recht, dient voor eenieder mogelijk te zijn en niet met een eenzijdig rapport onwettig te worden geblokkeerd door een partijdige Commissie van Wijmen.

Tot nadere toelichting bereid, verblijvend

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden
R.M Brockhus
Westkade 227
1273 BC Huizen

Website: www.sdnl.nl en www.kamerzetel.nl


C.c. Europees Parlement Bureau Den Haag
      Korte Vijverberg 6
      2513 AB Den Haag
      Tel: 070 - 362 49 41
      Fax: 070 - 364 70 01
      E-mail: epdenhaag@europarl.eu.int
      Internet: www.europeesparlement.nl

      en belangstellenden


(*) Commissie van Wijmen

 • prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;
 • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit Nijmegen,
 • mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof Den Bosch,
 • mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam,
 • prof. mr. M. Loth, hoogleraar rechtswetenschappen en rechtstheorie Erasmus universiteit
 • en niet in de laatste plaats mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle/Lelystad.

 • Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
  Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
  Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

  Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
  daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)