Door verplichte procesvertegenwoordiging worden rechtzoekenden jaarlijks door advocaten voor € drie miljard geplukt!


Europese Grondwet geeft advocaat inkomensgarantie met verplichte procesvertegenwoordiging

INTER ARMA SILENT LEGES - DIVIDE ET IMPERA (klik)
(met het recht kun je alle kanten op
)

AANTEKENEN
datum 27 maart 2005

Ministerie van Justitie
t.a.v. de heer J.P.H. Donner
Schedeldoekshaven 100
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Ook per email voorlichting@minjus.nl

BETREFT : no cure no pay advocaten / procesmonopolie.

Geachte heer Donner

In diverse krantenartikelen lazen wij dat u zich er persoonlijk voor inzet om het no cure no pay systeem af te schaffen, dit ondanks dat de orde van advocaten hier voorstander van is. Onbegrijpelijk mag het heten dat u in een interne kwestie, waar partijen zelf geen problemen hebben het no cure no pay systeem intervenieert. Nog onthutsender is uw handelwijze dat u als minister van Justitie en derhalve een TOONBEELD dient te zijn voor het correct uitvoeren van de wet, nu vele wetsovertredingen begaat.

  1. Overtreden wordt de NMa wetgeving
    Monopolies zijn immers hierin verboden, zo mede overeenkomsten waardoor de mededinging op de Nederlandse markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst. (art. 6 lid 1)

  2. Grondwet
    Eenieder heeft het recht op recht en toegang tot de rechtbank (art. 17)

  3. Leidraad voor de rechterlijke macht
    "In een rechtsstaat heeft eenieder recht op toegang tot een onpartijdige rechter". Rechtzoekenden worden door uw handelwijze rechteloos en wordt de rechtsgang geblokkeerd, tenzij aan de verplichte nering van advocaten (met uurtarieven van 200 plus) wordt voldoen.

Wij vragen wij ons inderdaad af of Nederland nog wel een rechtsstaat is. De onthutsende handelwijze van justitie en de rechterlijke macht spreekt voor zich. Inderdaad criminelen zouden uw handelwijze, die rechtzoekenden miljarden euro's schade bezorgt, niet hebben kunnen verbeteren.

Voor de schade die u in de onderhavige kwestie met deze onwettige praktijken veroorzaakt en alle verdere hieruit voortvloeiende schade, houden wij u namens alle rechtzoekenden van onze website persoonlijk, solidair met de Staat der Nederlanden / Ministerie van Justitie, aansprakelijk.

Hoogachtend,

Namens gedupeerde rechtzoekenden

R.M Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen

Mailinglist Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Mailinglist redacties van de gedrukte media en omroepen
Mailinglist leden van de Tweede Kamer 2007

Ik aanschouwde onder de zon de plaats der gerechtigheid.....
daar heerste het onrecht (PRED. 3: v16)