Stijging van de huizenprijzen versnelt verder. Waar las u dat ruim twee jaar geleden al?
Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

De huizenprijzen stijgen in steeds hoger tempoVan 13 april 1999


    Van onze verslaggever AMSTERDAM

De huizenprijzen stijgen in steeds hoger tempo. In het eerste kwartaal van dit jaar waren huizen gemiddeld 12,5 procent duurder dan een jaar geleden. In het eerste kwartaal van 1998 waren de prijzen gemiddeld 7,4 procent hoger dan in datzelfde kwartaal van 1997. Dit meldt de vereniging van makelaars NVM.

De scherpe stijging van de huizenprijzen in Amsterdam breidt zich als een olievlek uit. De prijzen van huizen in het gebied benoorden het IJ tot de Kop van Noord-Holland lopen nu fors op. Rond Amersfoort, Nijmegen en Apeldoorn zijn woningen net zo duur geworden als in de Randstad.

De stijging van de huizenprijzen geldt vooral voor de betere woningen. De NVM wijt dit aan het toenemende aantal tweeverdieners en de lage rentestand. Het Centraal Bureau voor de Statistiek signaleerde onlangs het aanstaande uitsterven van huishoudens met een kostwinner. Huishoudens met twee inkomens voeren de boventoon. Zij kunnen een hogere hypotheek krijgen dan gezinnen met een kostwinner.

De renteverlaging die de Europese Centrale Bank (ECB) vorige week afkondigde, werkt nu door in de hypotheekmarkt. Roparco, onderdeel van Rabodochter Robeco, verlaagt met ingang van woensdag de hypotheekrente. Voor de meest gangbare hypotheekvorm, waar de rente vijf jaar vast staat, gaat het tarief met 0,3 procent omlaag naar 4,3 procent. Voor tien jaar vast daalt de rente met 0,2 procent naar 5 procent. De variabele vorm daalt met hetzelfde percentage naar 4 procent. Begin maart ging de hypotheekrente nog omhoog.