Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

Een politiek wonder heeft zich voltrokken

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

De aanloop naar de volgende kamerverkiezingen van 2007

Een politiek wonder heeft zich voltrokken. Nog nooit is een minister blijven plakken na een motie van afkeuring, danwel van wantrouwen. Het is duidelijk dat zelfs de motie van afkeuring van de oppositie nog enige ruimte liet om politiek een uitweg te bieden aan het CDA. Maar dat minister Verdonk achteraf is kunnen blijven zitten is een analyse dubbel en dwars waard.

Wat kan het geval zijn? Ten eerste is Verdonk voor de VVD een acuut electoraal gevaar wanneer zij niet met een ankerketting aan het VVD-smaldeel wordt vastgeketend. Zolang die binding bestaat kan Mark Rutte zwaaien met het landsbelang om de complete ploeg van zeven ministers op het pluche te houden en nieuwe verkiezingen te voorkomen. Bovendien kan de VVD nu nog enigszins de wind uit de zeilen nemen van de PvdV van Geert Wilders. Zijn felle aanval raakte precies het zwakke punt van de VVD, geheel los van de werkelijk onmenselijke behandeling van al dan niet economische vluchtelingen die veiligheid en welvaart zoeken op de wereld. Het pure egoïsme ten top.

Daarnaast is het politiek onaanvaardbaar dat het CDA alleen zijn gang kan gaan bij een vertrek van alle zeven VVD-ministers. Ook nog na het eerdere vertrek van D66 uit het kabinet en ook weer vanwege het gedrag van Rita Verdonk. Wat ook heel duidelijk was - en dat zei Mark Rutte voor het eerst klip en klaar - dat de vier pijlers van het regeringsbeleid door VVD en CDA onverkort inhielden dat:

  • Dat de economie hersteld moest worden m.b.t. de internationale concurrentie (loon- en kosten-verlaging)
  • Dat er een forse modernisering en hervorming van de sociale zekerheid nodig was (ontrechting)
  • Dat de staatsschuld voortvarend verminderd diende te worden (demonisering en angst aanjagen)
  • Dat de ongewenst vreemdelingen uitgezet dienden te worden (deportatie van uitgeprocedeerden)
Enerzijds doen CDA en VVD met het halsstarrig vasthouden aan de lijn Verdonk, om vrijwel geheel geïntegreerde mensen die onze taal spreken en willen werken maar dat niet mogen vanwege hun status, het land uit te krijgen. Ook schoolgaande kinderen die geen woord van de taal het land van oorsprong spreken; desnoods met grof geweld.

Anderzijds haalt de regering van CDA en VVD straks met open armen Polen, Bulgaren en andere Oost-Europese landen niet-geïntegreerde en niet-Nederlands sprekende personen (werknemers) binnen. Dit met de smoes dat dit zo goed zou zijn voor onze economie en concurrentiekracht. Dat laatste klopt wel, want in die Oost-Europese landen zijn vaklieden als elektriciens, timmerlieden, lassers en verplegend personeel nu al met moeite te vinden. Die werken nu al in het westen van Europa, zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, België en als ZZP'ers in Nederland. De Oost-Europese landen hebben dus nu al veel last van het wegvallen van de grenzen.

Het is voor het CDA van belang om het rechtse asociale deel binnen het CDA niet al te veel te prikkelen om dat straks bij de komende verkiezingen over te laten lopen naar de VVD. Een mensenrechten schendende VVD die de klemmende behoefte heeft om vluchtelingen (al dan niet economisch) ijskoud op straat en over de grens te zetten. Kunt u zich voorstellen hoe dat ervaren wordt? Wilt u het zelf eens ondervinden? De rechten van de armen en ontrechtten spelen blijkbaar voor steile CDA'ers en liberaalconservatieve VVD'ers geen enkele rol. Alleen rendement in geld telt. Het meer sociaal georiënteerde deel van het CDA laat gelukkig de religie meer en meer voor wat die is, en zal bij de komende verkiezingen vermoedelijk overstappen naar de PvdA. Na de opdonder die Wouter Bos heeft moeten incasseren door te laat een duidelijke sociale koers te kiezen, zal bij de komende verkiezingen - waarschijnlijk binnen een jaar - Jan Peter Balkenende ook een fikse opdoffer krijgen.

Steeds meer mensen beginnen te begrijpen dat de politiek niet veel meer is dan de verpakking van verborgen agenda's, misleidingen, verzwijgingen en mystificaties. Want wie had van de VVD in de kielzog van Gerrit Zalm verwacht - ook vanuit het CDA - en duidelijk gehoord en begrepen dat "modernisering" van de verzorgingsstaat en "hervorming" van sociale voorzieningen en overheidstaken alleen maar betekende: ontrechting, afbraak, uitsluiting, deportatie en arbeidsdwang voor werklozen en vrouwen op het laagstbetaalde niveau?

Straks, met een uitstel tot 1 maart 2007, wanneer de grenzen naar Polen en Bulgarije enz. opengaan, dan zal blijken dat ook hierover grootselijk gelogen is door bijna alle politieke partijen. Zelfs van de SP is nauwelijks een protest gehoord tegen de arbeidsmigratie die 1 maart a.s. op gang komt. Arbeidsmigratie die zeer slecht uitpakt voor de opbouw van de nieuwe landen zelf, omdat vakmensen wegtrekken naar onze regio; en de lonen en het welvaartsniveau hier onder druk zetten. De werkende arme zal steeds meer met meerder banen tegelijk het hoofd boven water moeten houden. Een waar walhalla voor de multinationals, die denken dat de wereld groot genoeg is om de productie af te zetten. Het sluiten van autofabrieken wegens overcapaciteit is een heldere voorbode van wat komen gaat. Nog los van de bedreigingen uit de vrije markt vanuit China en India, vanwege de wisselkoersverschillen.

Een ding is wel duidelijk. Met deze verkiezingsuitslag heeft de bevolking laten weten dat de vrije markt, met ongebreidelde concurrentie en het omgaan met mensen als zijn het alleen maar productiefactoren, niet gewenst is. Zowel het uitzetten van vluchtelingen als het binnenhalen van goedkope werknemers uit het Oosten. De bevolking heeft geen enkele behoefte aan privatisering van de infrastructuur en het introduceren van concurrentie in die sectoren die in het algemeen belang ten dienste staan van het gehele Nederlandse volk. Zoals openbaar vervoer, onderwijs, politie, rechtspraak, energievoorziening, water en gezondheidszorg. Geen enkel weldenkend en sociaalvoelende persoon zal privatisering met alle uitwassen van dien gewild hebben. Met de politiek van met name VVD en CDA hebben de burgers een kat in de zak gekocht.

Want de elite op de achtergrond heeft nooit genoeg, zoals de Quote 500 duidelijk maakte. 500 multimiljonairs zijn gemiddeld (na belasting) elk 25 miljoen euro rijker geworden in het afgelopen jaar. Daartegenover zijn de voedselbanken als paddestoelen uit de grond gekomen om de armoede en de honger van honderdduizenden enigszins te dempen. Proficiat meneer Balkenende met uw borstgeroffel dat "We de economie gezamenlijk hersteld hebben". Durfinvesteerders (roofratten) hebben er overigens geen enkele moeite mee om duizenden mensen te ontslaan zoals bij VNU waarbij 400 mensen op straat komen te staan. (teletekst 18 dec. 2006) Winst gaat voor beschaving en de normen en waarden die het CDA en VVD allang over boord hebben gezet als het op sociale stabiliteit aankomt.

R.M. Brockhus

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!