Wie nog denkt dat wij in een vrij en democratisch land wonen, loopt echt doelbewust met oogkleppen op !

De politieke guillotine staat niet alleen klaar voor S.s. Frans Weekers

EuroStaete . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <==> SDN . . Staatsschuld . . Discussie . . Crisisdebat

De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt.
Maar wie wordt er uiteindelijk op afgerekend; en wie betaalt de rekening?

Klemmende vragen m.b.t. de integriteit van het parlement

 1. Nu S.S. Weekers op de grill ligt om door het stof te kruipen, leugens weg te poetsen en deemoedig beterschap te beloven aan Kamerleden die van PvdA- en VVD-huize de eed op de grondwet (om zonder last en ruggenspraak het volk te vertegenwoordigen) bruuskeren, omdat anders het kabinet zou kunnen vallen en daarmee een vloedgolf aan politieke carrières getorpedeerd worden. Met integer de wet respecteren heeft dat allemaal niets te maken, maar puur politiek.

 2. De minister van Justitie Opstelten zal zich moeten verantwoorden over zijn politiek verantwoordelijkheid m.b.t. het sterk stijgend aantal zelfmoorden in ons land als direct gevolg van rechterlijke uitspraken en vonnissen met: "Hoe zit het met de kennis van de minister van Justitie over de jaarlijkse 400 zelfmoorden van mensen die door de rechter zijn veroordeeld na bijv. een faillissement, huisuitzetting of uithuisplaatsing van een kind door Jeugdzorg?

 3. Wat wisten de minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Martin van Rijn over de frauduleuze declaraties van ziekenhuizen, waardoor de burger ca. 300 per jaar teveel heeft moeten betalen aan premie?

 4. Wist de lijsttrekker van de VVD bij zijn campagne om premier te kunnen worden van zijn valse voorstelling van zaken m.b.t . zijn belofte van duizend euro aan de werkenden dat hij dat:
  • niet waar kon maken en b) het omgekeerde zou doen wanneer hij de verkiezingen gewonnen zou hebben met de misleiding en vals voorstelling van zaken? En verder wist de huidige premier dat Nederland niet sterker uit de crisis zou komen, maar juist heel veel zwakker met en door het bezuinigen en krimpbeleid bij:
  • Een sterk oplopende werkloosheid (soms wel 1000 per dag meer).
  • De financiering van de begroting met een tekort van drie procent niet haalbaar zou zijn, omdat bezuinigen op een circulatieproces net zoveel kost als dat het boekhoudkundig oplevert.
  • Maar wel honderdduizenden slachtoffers maakt met baanverlies, pensioenbreuk, restschuld van een hypotheek onder water,
  • een dalende koopkracht die het Midden- en Kleinbedrijf zwaar treft met bestedingsuitval.
  • Dit op het bord schuiven van de burger van die verantwoordelijkheid, met het verwijt dat deze te weinig besteedt is klinkklare onzin.
  • De financiering van de banken voor het bedrijfsleven volkomen faalt, zoals zelfs Mario Draghi van de ECB en Christine Lagarde van het IMF de regering verwijten.
  • Wist de heer Mark Rutte van dat scenario toen hij de kiezers vroeg op hem te stemmen?

Wat de burger vandaag hoogstwaarschijnlijk zal zien is dat de Kamerleden van VVD en PvdA hun eed op de Grondwet en aan de koning zullen breken, door niet als individuele volksvertegenwoordiger te stemmen m.b.t. de motie van wantrouwen, maar collectief met kadaverdiscipline als apparatsjiks van een partij, die niet in de kieswet als gemachtigde is gedefinieerd. De democratie is eenvoudigweg niet existent. Alleen de leugen, de macht en het misbruik van de media regeren. Meer niet. Het volk krijgt precies wat het verdient, want het protesteert niet tegen misbruik van bevoegdheden en stelt evenmin vragen over dat wat door klokkenluiders wordt onthuld, die geen kans krijgen om de politieke zwendel openbaar te maken. Ook hier verzaken de Kamerleden hun gezworen plicht, samen met de hoofdredacties van de massamedia.

© Met kritische groet,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

P.s. Er staan ca. 1,4 miljoen woningen 'onder water', hetgeen betekent dat er minimaal 4,2 miljoen mensen nog los van de mensen in de bijstand en of schuldsanering, maar in een huurhuis wonen, voor zover dat duurt, op of onder de armoedegrens moeten leven, omdat de bank alle koopkracht inpikt. De economie krimpt daardoor natuurlijk verder, maar voor de export maakt dat niets uit, want alles wordt met kostenverlaging steeds goedkoper voor het buitenland. Ook de rijken krijgen voor een appel en en ei (ook de banken) waardevol onroerend goed in handen; en verzilveren fictief gecreëerd geld bij executie naar reële euro'sá die door de banken dan weer 10 keer kunnen worden uitgeleend aan partijen die nauwelijk geld nodig hebben. Op dit moment is het rendement op het grootkapitaal zo laag dat massaal burgers en bedrijfsleven in geldnood tegen 3 procent leningen krijgen aangeboden, waar natuurlijk hedgefunds achter zitten; en bij niet nakomen van de kleine lettertjes de struikrovers van de magistratuur aan het plunderen kunnen gaan.

Mailadressen van leden van de Tweede Kamer in 2012
Ook van enkele medewerkers op de ministeries
Vooral van de hele juridische bedrijfstak
Zie verder de verduisterde 30 aangiften bij politie en Justitie