Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi

  Aan Officier van Justitie R.J.P. Lambrichts - A. v. Velsen - 03-06-2002
  Aan het Arrondissementsparket te Den Haag - A.v. Velsen - 03-06-2002
  Aan het hoofd van de psychiatrische Dienst, Dhr. v. Bakkum - A. v. Velsen - 05-06-2002
  Aan Ministerie van Justitie en College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 12-06-2002
  Aan Prof Dr. T.I. Oei Psychiater - A. v. Velsen - 19-06-2002
  Antwoord van het College van Procureurs-Generaal - J. Mooijen - 24-06-2002
  Verhuisbericht aan de Officier van Justitie i.v.m. hoger beroep - A. v. Velsen - 03-06-2002
  Media: inhumaan gedrag van Justitie - Telegraaf - 19-07-2002
  Antwoord aan College van Procureurs-Generaal - A. v. Velsen - 26-07-2002
  Laatste antwoord van de Procureur-Generaal - L.A.M. Gielen - 07-08-2002
  Bericht aan Psychiater Dr. Tanghe - A. v. Velsen - 28-08-2002

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland