Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

Antecedentenregister RM . . . . SDN homepage . . . . Mijn Pleidooi

  Inhoudsopgave in hoofdstukken:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
  Het pleidooi

  Getuige Pieter van Rijswoud - Recherche Rotterdam - 06-03-2002
  Oproep van de verdachte - Arrondissementsparket Rotterdam - 13-03-2002
  Top Justitie moet weg/fout van NRC - Telegraaf en NRC - 10-04-2002
  Aan het parket: Verschoning of wraking - A. v. Velsen - 17-03-2002
  Mondeling pleidooi & beginsel - A. v. Velsen - 27-03-2002
  Antwoord van de O.v.J. i.v.m. verzoek om andere 'n Rechtbank - O.v.J. Lambrichts - 04-04-2002
  Ontslagbevestiging van de advocaat - Mr. Bijlsma - 25-03-2002
  Ondeugdelijk psychiatrisch rapport van FPD de Graaff - Mr. G. Szegedi - 10-04-2002
  Kritiek op Officier van Justitie Lambrichts ter zitting - A. v. Velsen - 16-04-2002

gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland