Het eindeloze gevecht tegen de ongecontroleerde macht van het justitieapparaat

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . Mijn Pleidooi

"Mijn Pleidooi" van politiek vluchteling uit Nederland Ad van Velsen is verschenen

De complete overheid gaat voor schut met het boek van Ad van Velsen: Mijn Pleidooi

Ad van Velsen publiceert over zijn ervaringen met Justiie en politie. Het kostte hem een jaar gevangenis.

24 oktober 2005

Het pleidooi

Door Ad van Velsen


Huiveringwekkend, schokkend en verbijsterend'
waren de commentaren tot dusver!

In de boekwinkel

Uitgeverij A&S te Zwolle is eind oktober 2005
uitgekomen met het verbijsterende verhaal van Ad van Velsen.

Een absolute must voor advocaten, deskundigen, politie- en justitiefunctionarissen én voor 'gewone' burgers een ware, schrikbarende openbaring als men zich realiseert hoe 'justitie' uw belastinggeld verkwanselt.

Een intrigerend en keihard verslag over de criminele en perverse
werkwijze van het Openbaar Ministerie en de politie in Nederland

Op internet: www.mijnpleidooi.nl kunt u al een en ander lezen. Deze website is vrij technisch en zeker niet gelijk aan de markante, soms pikante verhaalvorm waarin de schrijver e.a. heeft weten te verwoorden in zijn boek.

De prijs voor dit lijvige boekwerk bedraagt 24,90 (ruim 450 pagina's)

Inclusief de verzendkosten per TPG-post: 27,90 + porto
Uw leverantie wordt gegarandeerd door overmaking op :
rek. nr.: 40.55.01.633 (ABN-Amro) t.n.v. A&S te Zwolle.

Vermeldt duidelijk uw naam, voorletters, adres, postcode en woonplaats, en de code: 'pleidooi' bij betaling. Het boek: 'Mijn Pleidooi' wordt u dan toegezonden.

Mijn Pleidooi is een uitgave van:
A&S Promotions en Uitgeverij
Dollard 123
8032 KC ZWOLLE.
038-4549300
Fax: 038-4527443

Ad van Velsen heeft met delen van z'n verhaal al meerdere malen o.a. de Telegraaf gehaald en in enkele televisie-uitzendingen zijn verhaal gedaan. Een en ander is uitgebreid en gedocumenteerd op het internet gezet. Desalniettemin blijft 'Justitie' stokdoof. Justitie en fouten toegeven zijn twee geheel verschillende zaken!

Inhoudsopgave - betrokken persoon - Pagina cd-rom - Blz.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z


  Letter A
Proces verbaal van aanhouding Hulpofficier - Harold Stap - 27-12-1999
Bevel tot inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
Verhoor inverzekeringstelling Hulpofficier - Harold Stap - 28-12-1999
Vordering ger. Vooronderzoek en inbewaringstelling - O.v.J. G. Knobbout - 30-12-1999
Toetsing inverzekeringstelling en bevel tot bewaring - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
Bevel tot schorsing van de voorlopige hechtenis - R.C. mr. K.L. v. Zetten - 30-12-1999
PV en ontoelaatbare overheidsdaden van verbalisanten - o.a. hoofdagent E. Mouw - 28-12-1999
Proces verbaal zedenrecherche - Hoofdagent J. v/d Werken - 29-12-1999
Foto's van woning en omgeving - Arie van Velsen - 31-12-1999
Proces verbaal verklaring van - Arie van Velsen - 29-12-1999
Mijn eerste reactie in vrijheid - Arie van Velsen - 25-05-2000
1e aantijging tegen justitiegedrag - Arie van Velsen - 30-05-2000
Anna Cristina Bover Leon + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Commentaar op 1e verklaring van Anna Cristina Bover Leon - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
2e deel verklaring van aangeefster + commentaar - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Commentaar op 2e deel verklaring van aangeefster - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Aangeefster getuige verhoor afgenomen - A.C. Bover Leon - 16-02-2000
Commentaar op getuigenverhoor - Anna Cristine-Bover - 16-02-2000
PV dat aangeefster in de war was en in paniek gilde - A.C. Bover Leon - 28-12-1999
Proces-verbaal verklaring van - Bianca van Zutphen - 29-12-1999
Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
Proces verbaal verklaring van - Klaas Dronkers - 28-12-1999
Commentaar op deze verklaring - Arie van Velsen - 00-03-2000
Eerste klacht tegen politie - Arie van Velsen - 06-01-2000
Tweede klacht tegen politie - Arie van Velsen - 15-01-2000
Brief aan O.v.J. omtrent politie fouten en teruggave goederen - Arie van Velsen - 00-02-2000
Uitnodiging van klachtbehandelaar van politie, A.D.M. Scheepsbouwer - 15-02-2000
Afwijzing mondelinge bespreking - A. van Velsen - 22-02-2000
2e verzoek van politie om klacht mondeling te bespreken - A.D.M. Scheepsbouwer - 07-03-2000
Antwoord van advocaat - mw. mr. M.M. Strengers - 09-03-2000
Verzoek aan O.v.J. om antwoord op klachten tegen politieoptreden - A. van Velsen - 25-03-2000
Schadevorderingsverzoek van aangeefster door haar advocaat - H.M. Pot - 30-03-2000
Relaas onderzoek van politie ivm klachten tegen politie - A.D.M. Scheepsbouwer - 05-04-2000
Verzoek onderzoek ondergoed, vaginaal vocht, peuken van jointjes. - mr. Strengers - 10-03-2000
Ged. weigering van Off. v. Just. - Mr. G. Knobbout - 15-03-2000
Herhaald verzoek van advocaat - mw. mr. Strengers - 21-03-2000
Klacht aan O.v.J. omtrent zijn moreel ongerechtvaardigd gedrag - A. v. Velsen - 23-03-2000
Antwoord O.v.J. aan advocaat over betrouwbaarheid aangeefster - G. Knobbout - 21-03-2000
Brief aan de Rechter-commissaris Mr. van Zetten - A. van Velsen - 11-04-2000
Antwoord van Rechter-commissaris - Mr. K.L. v. Zetten - 13-04-2000
Antwoord op relaas v. onderzoek politie van mijn advocaat - Mw. mr. Strengers - 19-04-2000
Gerechtel. vooronderzoek gesloten door Rechter-commissaris - mr. K.L. v. Zetten - 03-05-2000
Antw. R.C. over onderzoek: Ondergoed is onbeschadigd - hoofdagent J. vd Werken - 03-05-2000
Terugfluiten advocaat Mr. Pot, mr. K.L. van Zetten 03-05-2000
Na 131 dagen worden huissleutels door politie teruggegeven A.D.M. Scheepsbouwer 04-05-2000
Opmerking over fouten en gedragingen Van politie en justitie - Arie van Velsen - 28-04-2000

  Letter B 
Onjuiste verklaring hasjgebruik van aangeefster - Jhr. J.J.G. Groeninx v. Zoelen - 22-05-2000
Psych. rapport van FPD R'dam in opdracht van rechter-comm. - Psych. D. vd Meer 18-02-2000
Klachtonderzoek R'damse korpsleiding en excuus regiokorpschef - B.A. Ludken - 25-05-2000
Antw. 1e deel, fouten in datering, schrijfwijze en verdraaiingen - A. v. Velsen - 12-06-2000
Tweede deel: aandacht voor feiten - A. v. Velsen - 12-06-2000
3e enz. Antwoord op feiten - A. v. Velsen - 12 t/m 21-06-2000
brief Adv. aan Burgemeester - mr. R.D.A. van Boom - 06-07-2000
Bev. Ontvangst en voorstel uitnodiging bespreking - mr. M.M. Strengers - 21-07-2000
Voornemen kennisgeving niet verdere vervolging - mr. Strengers - 27-07-2000
Herinnering uitvoering van Voornemen sepot - mr. Strengers - 24-07-2000
Uitnodiging politie bespreking - Mw. L.C. Molenaar - 31-07-2000
Begeleidend briefje aan rechter i.v.m. strafzaak Marconieplein - A. v. Velsen - 28-08-2000
Bericht aan mijn adv. Aangeefster evt. klacht tegen sepot indienen - OvJ Knobbout - 09-08-02
Klachtschrift over insinuerende, hypocriete wijze van sepotformulering - A. v. Velsen - 08-09-02
Antw. van hfdoff. (heeft het nog steeds over slachtoffer) - L.A.J.M. de Wit - 21-09-2000 B1
Mijn reactie hierop - Arie van Velsen - 05-10-2000
Politie valt mij en bekenden onnodig lastig (zie mutatie politie) - brig. M. Minjon - 24-06-2000
Gevolg van dit politieoptreden - Ed en Janny Mosterd - 09-11-2000
De lang verwachte sepotbeslissing Officier van Justitie - naam onbekend - 28-09-2000
Mijn bezwaren tegen de formulering - Arie van Velsen - 10-10-2000
Gevolg van dit hypocriete sepot - A. v. Velsen - 26-10-2000
Antwoord van de Rechter commissaris - mr. K.L. van Zetten - 17-10-2000
Herziene en zeer beledigend Sepot Off. v. Justitie - Naam onbekend - 29-10-2000
Reactie op aanbod van Off.v.Just. sepot weer te wijzigen - Off.v.Just. Mr. Blanken - 11-12-2000
Weer veranderd sepot Off. v. Justitie. - Naam onbekend - 22-03-2001
Brief aan Burgemeester I.W. Opstelten - A. v. Velsen - 16-10-2000
Verzoek terugnemen van goederen Politiemagazijn - G. Nientiet - 12-10-2000
Ontvangstbewijs van in beslag genomen goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
Bijlage goederen van in beslag genomen goederen - G. Nientiet - 12-10-2000
Klacht omtrent verkeerde teruggaaf - A. v. Velsen - 24-10-2000
Ongerechtvaardigd wegnemen van mijn Goederen door de politie - verbalisanten - 28-12-1999
Verzoek aan O.v.J. tot het doen van aangifte van strafbaar feit - A. v. Velsen - 26-10-2000
Herhaald verzoek tot doen van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
Weigering opname van aangifte - A. v. Velsen - 10-01-2001
Oordeel over de klachten van de korpsbeheerder - mr. I.W. Opstelten - 20-10-2000
Reactie op het oordeel van korpsbeheerder R'dam mr. I. Opstelten - A. v. Velden - 05-11-2000
Brief van College v. PG's inzake klacht over OM R'dam - R.E. Heijungs - 25-10-2000
Brief advocaat. Geen rechtsmiddel tegen O.v.J. Staan boven de wet - mr. Strengers - 27-10-2000
Wettelijke plicht OM om bewijs ten na- en voordele te onderzoeken - bron Openbaar Ministerie
Brief aan mr. Blankene wijziging septo - A. v. Velsen - 11-12-2000
Lijst van staande klachten tegen politie en Justitie - A. v. Velsen - 13-11-2000
Verklaring van Vader van aangeefster - E. A. Bover Zaldivar - 30-07-2000
Bericht adv. Over schadeverzoek - mr. M.M. Strengers - 07-11-2000
Brief aan 2e kamer D66 t.a.v. Mr. B. Dittrich - A. v. Velsen - 13-11-2000
Antwoord van de Tweede Kamer Mr. B. Dittrich - Mr. B. Dittrich - 04-12-2000
Brief van College v. Procureurs-generaal - R.E. Heijungs - 23-11-2000
Escalatie i.v.m. onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 12-12-2000
Brief aan Minister Mr. Korthals ivm onrechtmatige overheidsdaden - A. v. Velsen - 22-12-2000
Verklaring van mijn dochter S.M.M. - A. van Velsen - 10-01-2001
Brief algemeen L.S. - A.van Velsen - 19-12-2001
Voorlopige lijst van protest acties - A. van Velsen - 05-01-2001
Mededeling aan Off. omtrent bemiddelingsaanbod Baron Groeninx - A. v. Velsen - 19-01-2001
Antwoord van en aan de Directeur van politie - L.M.C. Ongering - 08-01-2001
Localisatie van dader van ontoelaatbare overheidsdaden - A. van Velsen - 08-01-2001
Schending recht op eerlijk proces - A. van Velsen - 23-01-2001
Bemiddelingsaanbod en voorbereiding op bespreking - A. v. Velsen - 26-01-2001
Brief aan Staatssecretaris v. Justitie mevr. E. Kalsbeek - A. v. Velsen - 28-01-2001
Verzoek tot schadevergoeding van advocaat - mr. M.M. Strengers - 21-12-2000
Verdere geleden schade - A. v. Velsen - 31-01-2001
Brief van Officier v. justitie - mr. P.G. Blanken - 09-02-2001
Antwoord op brief Officier - A. van Velsen - 15-02-2001
Uittreksel documentatieregister - Off. v. Just Rotterdam - 00-00-0000
Brief aan burgemeester Opstelten - A. van Velsen - 18-02-2001
Motivatie van mijn acties - A. van Velsen - 01-03-2001
Brief aan president v. rechtbank - A. v. Velsen - 26-02-2001
Verzoek aan Ombudsman - A. van Velsen - 05-03-2001
Brief aan Cristina de aangeefster - A. van Velsen - 06-03-2001
Brief van korpsleiding Rotterdam - Mw. mr. L.C. Molenaar - 06-03-2001
Brief aan PG de Wijkerslooth over uitwijzing Cuba - mr. J.L. de Wijkerslooth - 08-03-2001
Brief aan plv. korpschef Ottevanger over uitwijzing uit Cuba - C.M. Ottevanger - 08-03-2001
Brief van Min v. Just. Directeur-generaal Rechtshandhaving - Dhr. H.Ph. Mayer - 27-02-2001
Brief aan PG de Wijkerslooth bevestiging beloofde wijziging sepot - A. v. Velsen - 16-03-2001
Brief aan de PG uitleg ongerechtvaardigd overheidsoptreden - A. van Velsen - 15-03-2001
Schade Martinair ivm vernieling op Havana airport van bagage en uitwijzing - 08-03-2001
Klachtbrief aan Ambassade van Cuba - A. van Velsen - 21-03-2001
Brief van College van procureurs Generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 26-03-2001
Brief aan Off v. Just. mr. H. F. Mos - A. v. Velsen - 26-03-2001
Heeft ex verdachte recht op rehabilitatie Fred Bijlsma NRC - 03-10-2000
Brief van dokter Schouten aan huisarts - A.H.E.M. van Kessel - 15-03-2001
Uitnodiging Burgemeester Opstelten problemen te bespreken - Mr. I.W. Opstelten - 19-03-2001
Voorbereiding van de bespreking mr. H.F. Mos - Off v. Justitie - 26-03-2001
Verklaring van mijn dochter inzake drugsgebruik aangeefster - S.M.M. van Velsen - 11-01-2001
Lijst van punten van belang voor aangifte tegen Aangeefster - A.van Velsen - 29-05-2001

  Letter C 
Verslag korpsleiding volgens betrokken agenten - H.F. Mos en M.P.A.C. Baeten - 29-03-2001
Reactie op de weergave van bespreking - A. van Velsen - 19-04-2001
Verzoek aan rechter voor verdagen zitting tot schadevergoeding - A. v. Velsen - 19-04-2001
Verklaring van getuige voorgeschiedenis in Cuba en in Nederland - Willem Peters - 14-02-2001
Brief aan de Procureur generaal met verzoek preventieve hechtenis - A. v. Velsen - 18-04-2001
Onderbouwing verzoek hechtenis - A. van Velsen - 23-04-2001
Omzeild antwoord op reactie van weergave op bespreking door O.v.J. - H.F. Mos - 25-04-2001
Arbeidsongeschiktheidsverklaring GAK - J.A. v. Reekum - 19-04-2001
Brief v. advocaat met reden terugtrekking - mr. M.M. Strengers - 23-04-2001
Brief aan advocaat verzoek door te gaan - A. van Velsen - 26-04-2001
Brief aan BiZa over ontoelaatbare overheidsdaden - K.G. de Vries - A. van Velsen - 29-04-01
Melding protestactie aan hoofdbureau van Politie te Leiderdorp - A. van Velsen - 30-04-2001
Brief aan procureur generaal Wijkerslooth - A. van Velsen - 02-05-2001
Brief aan korpsleiding t.a.v. dhr. Baeten - A. van Velsen - 03-05-2001
Brief ivm protestacties aan Min v. just. T.a.v. min Korthals - A. van Velsen - 05-05-2001
Verzoek om gesprek met Baron Groeninx v. Zoelen, bemiddelaar - A. van Velsen - 07-05-01
Nogmaals verzoek aan mr. M.M. Strengers om werk te hervatten- A. van Velsen - 12-05-2001
Antwoord van advocaat mr. M.M. Strengers - mr. M.M. Strengers - 01-05-2001
Brief aan Min Korthals verzoek om hechtenis - A. van Velsen - 14-05-2001
Brief met excuus voor te snelle reactie Aan Off. H.F. Mos - A. van Velsen - 14-05-2001

  Letter D 
Proces-verbaal van aangifte tegen aangeefster - A. van Velsen - 20-04-2001
Brief van de fractievoorzitter van GroenLinks - P. Rosenmöller - 14-05-2002
Brief van de politiechef van de gemeente Zwolle - J. Wilzing - 14-05-2001
Brief van de Politie van de gemeente Rotterdam - M.P.A.C. Baeten - 14-05-2001
Brief aan Ministerie van Justitie, Parket-generaal - A. van Velsen - 18-05- 2001
Brief van Officier van Justitie v/h OM Rotterdam - mr. H. F. Mos - 25- 04-2001
Aan Gemeente Rotterdam over ontoelaatbare overheidsdaden - Wethouder J. v/d Tak - 21-05-2001

  Letter E 
Van het Ministerie v. Justitie DG-Rechtshandhaving - SG mr. H.C.J.L. Borghouts - 23-05-2001
Antwoord aan Secretaris-generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. V. Velsen - 28-05-2001
Bijlagen en antwoord aan de Secretaris-generaal - A. v. Velsen - 18-06-2001
Verklaring van TCA vam de situatie in Cuba - G. Veldhuisen - 08-06-2001
Aan Secretaris-generaal mr. H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-06-2001
Onderbouwing schadeverzoek - A. V. Velsen - 22-06-2001
Van Ministerie van Justitie, van de Secretaris-generaal - H.C.J.L. Borghouts - 20-06-2001

  Letter F 
Van Openbaar Ministerie Officier van Justitie - H.F. Mos - 21-06-2001
Antwoord aan Openbaar Ministerie en de Officier van Justitie - A. v. Velsen - 23-06-2001
Meineed, slachtoffer verkrachting - Algemeen Dagblad - 00-00-2001
I.v.m. aangifte tegen aangeefster van verkrachting - A. v. Velsen - 29-05-2001
Relatieverstoring tussen Justitie en Arie van Velsen - A. v. Velsen - 30-05-2001

  Letter G 
Aan hoofdofficier van Justitie mr. V. Brummen - A. v. Velsen - 07-07-2001
Oproep raadkamer i.v.m. Schadevergoeding - Rechtbank Rott. - 06-07-2001 G1
Brief aan de aan griffier van rechtbank Rotterdam - R.M.T. Verheijde - 07-07-2001 G2
Aan de Directie van P.I. de Eenhoorn, Hoorn - A. v. Velsen - 09-07-2001 G3
Van het GAK. Berekening - GAK Nederland - 09-05-2001 G4
Lijst boedelscheiding - A. v. Velsen - 00-00-2001 G5
Maandoverboeking naar vriendin en kind - A. v. Velsen - 30-07-2001
Toelichting schaderegelingsverzoek - A. v. Velsen - 09-07-2001

  Letter H 
Brief aan bureau Secretaris-generaal mr. Harry C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 28-05-2001
Brief aan bureau Secretaris-generaal Harry Borghouts - A. v. Velsen - 17-07-2001
Dagvaarding van het arrondissementsparket Rotterdam - Off. v. Justitie - 17-07-2001
Aanklacht wegens het asociaal gedrag van de politie - A. v. Velsen - 18-07-2001
Aan Korpsleiding aanbod schadebedrag - A. v. Velsen - 18-07-2001
Van bureau Secretaris-generaal v. Justitie - H.C.J.L. Borghouts - 20-07-2001
Verslag bespreking met Secretaris-generaal - P.J. v/d Flier - 11-07-2001
Proces-verbaal tegen Klaas Dronkers - Politie Rotterdam - 12-06-2001

  Letter I 
Aan Secretaris-generaal H.C.J.L. Borghouts - A. v. Velsen - 20-07-2001
Bijlage met toezeggingen in de brief aan Borghouts - A. V. Velsen - 21-07-2001
Aan Secretaris-generaal van Justitie. Reactie op Verslag - A. v. Velsen - 20-07-2001
Brief Groeninx van Zoelen aan Secretaris-generaal - P.R.F. Groeninx v. Zoelen - 23-07-2001
Brief aan de president van de Rechtbank mr. v. Klaveren - A. v. Velsen - 25-07-2001
Brief aan de Korpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 26-07-2001
Antwoord van President van Rechtbank Rotterdam - S.J. v. Klaveren - 27-07-2001
Antwoord aan President van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 31-07-2001
Brief aan Secretaris-generaal van Justitie Borghouts - A. v. Velsen - 02-08-2001

  Letter J 
Brief aan de president van Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 04-08-2001
Pleitnotities zitting schadeverzoek - A. v. Velsen - 07-08-2001
Brief van psychiater/bemiddelaar - S.J. Matthijsen - 07-08-2001
Aan Ministerie van Justitie Secretaris-generaal Borghouts - A. v. Velsen - 07-08-2001
Vervolg brief aan Secretaris-generaal Borghouts - A. v. Velsen - 09-08-2001
Verklaring omtrent relatie met mijn vrouw - dochter Sandra - 06-08-2001

  Letter K 
Aan Netwerk bureauredactie - A. v. Velsen - 14-08-2001
Aan de President van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 14-08-2001
Aan hoofdofficier van Justitie te Rotterdam - A. v. Velsen - 17-08-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 17-08-2001
Aan het Ministerie van Justitie, Secretaris-generaal H. Borghouts - A. v. Velsen - 22-08-2001
Van Officier van Justitie over intrekking dagvaarding - Off. v. Just - 10-08-2001
Aan de Secretaris-generaal van Justitie T.a.v. Mr. Flier - A. v. Velsen - 24-08-2001
Van Openbaar Ministerie, hoofdofficier van Brummen - H.A. v. Brummen - 21-08-2001
Aan Openbaar Ministerie, Hoofdofficier H.A. v. Brummen A. v. Velsen - 28-08-2001

  Letter L 
Van Directoraat-generaal Handhaving en Rechtspleging - H.C.J.L. Borghouts - 30-08-2001
Van College van Procureurs-generaal - mr. J.L. de Wijkerslooth - 20-08-2001
Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 03-08-2001
Aan het College van Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 20-08-2001

  Letter M 
Van bemiddelaar aan politie van Rotterdam - P.R.F. Groeninx van Zoelen - 06-09-2001
Aan Ministerie van Justitie, t.a.v. de Secretaris-generaal - A. v. Velsen - 30-08-2001
Van de Nationale Ombudsman - mr. A. Muller - 11-08-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 24-08-2001

  Letter N 
Aan de Politie van Rotterdam t.a.v. de Hr. Ottevanger - A. v. Velsen - 01-10-2001
Van Maas Delta deurwaarders - Hr. Noteboom - 03-10-2001
Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Sandra van Velsen - A. v. Velsen - 05-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 07-10-2001
Aan Justitie, politie, belanghebbers - A. v. Velsen - 12-10-2001
Uit publicatie Media (Telegraaf) - Telegraaf - 21-04-2001
Uit publicatie Media - de Limburger - 02-10-2001

  Letter O 
Beslissing van de rechtbank op het schadeverzoek - Raadkamer - 29-08-2001
Verslag van bemiddelaars en politie - Politie - 09-10-2001
Eerste reactie op dit verslag - A. v. Velsen - 13-10-2001

  Letter P 
Verklaring van de ex-vriend van Sandra van Velsen - M.T. Prang - 11-10-2001
Aan de Politie en de Rotterdamse Korpsleiding - A. v. Velsen - 15-10-2001
Aan 2e Kamer Staten Generaal en alle fracties - A. v. Velsen - 18-10-2001
Aan de Rechter belast met het schadeverzoek - A. v. Velsen - 20-10-2001
Index 1e map van verzonden brieven - A. v. Velsen - 09-11-2001
Overheid dient rechtvaardig te zijn - A. v. Velsen - 01-10-2001
Instelling hoger beroep schadeverzoek - Griffier Rotterdamse Raadkamer - 29-08-2001

  Letter Q 
Aan Tweede Kamer der Staten Generaal en de Fractie SP - A. v. Velsen - 24 en 25-10-01
Van het woningbedrijf Rotterdam - A.C.M. Kaulingfreks - 22 en 24-10-01
Recherche beneden alle peil (Media) - Algemeen Dagblad - 01-11-2001
Aan Maas Delta deurwaarders - A. v. Velsen - 25-10-2001
Vermelding bezoek rechter Stolwerk - A. v. Velsen - 04-10-2001
Aan Minister-president Wim Kok - A. v. Velsen - 29-10-2001
Aan de fractie van SGP aan Mr. G. Holdijk - A. v. Velsen - 30-10-2001
Aan de Nationale Ombudsman - A. v. Velsen - 30-10-2001

  Letter R 
Aan de geestelijke gezondheidszorg - A. v. Velsen - 05-11-2001
Aan rechtbank Den Haag Hoofdofficier van Justitie - A. v. Velsen - 09-11-2001
Van Tweede Kamer der Staten Generaal met bevestiging - Hoofd Griffie - 08-11-2001
Bekeuring wegens baldadigheid in Den Haag - J. v. Bijsterveld - 09-11-2001
Aan het Ministerie van Justitie in Den Haag - A. v. Velsen - 10-11-2001
Van de Politie Korpschef te Rotterdam - B.A. Ludken - 06-11-2001
Aan Privé Korpschef Ludken - A. v. Velsen - 10-11-2001
Van de Politiekorpsleiding - C.M. Ottevanger - 05-11-2001
Aan de Politiekorpsleiding van Rotterdam - A. v. Velsen - 10-11-2001
Dagvaarding als ;verdachte in Den Haag - Arrondissementsparket - Geen Datum

  Letter S 
Verslag van het binnentreden van de woning - Politieman J. Brandenhorst - 19-11-2001
Bevel tot inverzekeringstelling - Hulpofficier R.R. v. Vugt - 19-11-2001
Bevel tot verlenging van inverzekeringstelling - Hulpofficier P. Joosten - 21-11-2001
Vordering van inbewaringstelling - Rechter Commissaris - 22-11-2001
Toetsing inverzekeringstelling en bewaring - R. Com. J.B. de Krom - 22-11-2001
Bericht van Eerste Kamerlid van de S.G.P. - Mr. J. Holdijk - 17-11-2001
Bevel tot gevangenhouding door de Raadkamer - Mr C.G. Nunnikhoven - 30-11-2001

  Letter T 
Bezwaar tegen de inbewaringstelling - A. v. Velsen - 01-12-2001
Van Staatstoezicht op Volksgezondheid - P.A.Q.M. Lamers - 10-12-2001
Gemotiveerde vrijspraak Mr. Veraart rechtbank Amsterdam - A. v. Velsen - 18-12-2001
Traject van problemen van echtgenote - A. v. Velsen - 20-12-2001
Eerste verlenging van gevangenhouding - Voorzitter P.C. Santema - 28-12-2001
Aan de Raadkamer van de rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 28-12-2001

  Letter U 
Tweede verlenging van gevangenhouding - Voorzitter v/d Groen - 29-01-2002
Aan de president van de Rechtbank Rotterdam - A. v. Velsen - 01-02-2002
Dagvaarding van de verdachte - Officier van Justitie - 08-02-2002
Brief van de 'Stichting Vals Beschuldigd' - N. Walbrecht - 25-02-2002
Aan het Arrondissementsparket van Den Haag - A. v. Velsen - 05-03-2002

  Letter V 
Getuige Pieter van Rijswoud - Recherche Rotterdam - 06-03-2002
Oproep van de verdachte - Arrondissementsparket Rotterdam - 13-03-2002
Top Justitie moet weg/fout van NRC - Telegraaf en NRC - 10-04-2002
Aan het parket: Verschoning of wraking - A. v. Velsen - 17-03-2002
Mondeling pleidooi & beginsel - A. v. Velsen - 27-03-2002
Antwoord van de O.v.J. i.v.m. verzoek om andere Rechtbank - O.v.J. Lambrichts - 04-04-2002
Ontslagbevestiging van de advocaat - Mr. Bijlsma - 25-03-2002
Ondeugdelijk psychiatrisch rapport van FPD de Graaff - Mr. G. Szegedi - 10-04-2002
Kritiek op Officier van Justitie Lambrichts ter zitting - A. v. Velsen - 16-04-2002

  Letter W 
Psychologische Rapportage van FPD, Drs. P.E. Geurkink - Off v. Just Lambrichts - 05-04-2002
Psychiatrische Rapportage van FPD, P.C.A. de Graaff - Off. v. Just Lambrechts - 05-04-2002
Opmerkingen betreffende afwijking in FPD-rapportages - A. v. Velsen - 20-04-2002
Vonnis terechtszitting van 09 april van de Rechtbank Rotterdam - Parket Rotterdam - 23-04-2002
Instelling hoger beroep door A. v. Velsen bij de rechtbank - Rechtbank Rotterdam - 26-04-2002
Bericht aan Journalist Couwenhove van de Telegraaf - A. v. Velsen - 07-05-2002
Aan Tweede Kamerfractie van de LPF - A. v. Velsen - 06-06-2002
Aan Advocaat Mr. G. Szegedi - A. v. Velsen - 03-05-2002
Aan mijn Advocaat mr. Segedi over de weigering van een second opinion - A. v. Velsen - 03-05-2002

  Letter X 
Aan Officier van Justitie R.J.P. Lambrichts - A. v. Velsen - 03-06-2002
Aan het Arrondissementsparket te Den Haag - A. v. Velsen - 03-06-2002
Aan het hoofd van de psychiatrische Dienst, Dhr. v. Bakkum - A. v. Velsen - 05-06-2002
Aan Ministerie van Justitie en College van Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 12-06-2002
Aan Prof Dr. T.I. Oei Psychiater - A. v. Velsen - 19-06-2002
Antwoord van het College van Procureurs-generaal - J. Mooijen - 24-06-2002
Verhuisbericht aan de Officier van Justitie i.v.m. hoger beroep - A. v. Velsen - 03-06-2002
Media: inhumaan gedrag van Justitie - Telegraaf - 19-07-2002
Antwoord aan College van Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 26-07-2002
Laatste antwoord van de Procureur-generaal - L.A.M. Gielen - 07-08-2002
Bericht aan Psychiater Dr. Tanghe - A. v. Velsen - 28-08-2002

  Letter Y 
Reclasseringsrapport Rapporteur - B. de Vries - 04-02-2002
Bericht van Psychiater - Dr Tanghe Dr. A.J. Tanghe - 13-09-2002
Weigering reisverzekering - Rabo bank - 02-10-2002
Verklaring van goed gedrag - Remco Sterk - 18-10-2002
Politieverklaring door de Groot - A. v. Velsen - 26-10-2002
Wettenbank de Groot afgegeven - B. de Groot - 26-10-2002
Woning aanbieding en acceptatie - Heuvelrug Wonen - 21-01-2002
Aangetekende brief A.& S. - Silvia Videler - 28-01-2002
Politieverklaring door van Dijk - A. v. Velsen - 28-01-2002
Dagvaarding huisvredebreuk - Off v. justitie - 28-01-2002
Faxbericht advocaat aan heuvelrug - - Ausma De Jong + declaratie - 30-01-2002
Opzegging huurovereenkomst - Heuvelrug Wonen - 30-01-2002
Faxbericht aan N.L. Amb Havanna - A. v. Velsen - 30-01-2002
Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 19-02-2002
Aan politiechef Zorko Zeist - A. v. Velsen - 19-02-2002
Aan Burgemeester & Wethouders te Driebergen - A. v. Velsen - 19-02-2002
Aan baron Groeninx v. Zoelen A.& S. Promotions - 28-02-2002
Aan college Procureurs-generaal - A. v. Velsen - 28-02-2002
Vragen lijst oneerlijke overheid - A. v. Velsen - 28-02-2002
Aan Partij CDA Gerda Verburg - A. v. Velsen - 28-02-2002
Aan Partij VVD 1e k. lid Vogel - A. v. Velsen - 03-03-2002
Brief aan de Wijkerslooth over onrecht - S. Videler - 02-03-2002
Aan Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 02-03-2002
Aan B & W gemeente Driebergen - A. v. Velsen - 02-03-2003
Aan Secretaris-generaal J. Demmink - A. v. Velsen - 13-03-2003
Ontvangstbewijs van brief aan de PG - J. Mooijen - 13-03-2003
Aan adv. mr. Pot m.b.t. boek Pleidooi - A. v. Velsen - 13-03-2003
Brief aan en Sandra van Velsen i.v.m. inzage boek - A. v. Velsen - 13-03-2003

  Letter Z 
Aan het Medisch Tuchtcollege in Den haag - Velsen/Videler - 24-03-2003
Aan de Woningstichting Heuvelrug Wonen - A. v. Velsen - 03-04-2003

Hieronder een duidelijk voorbeeld van een ander geval van justitieel machtsmisbruik

Gepubliceerd bij: St. Sociale Databank Nederland