Actuele verslagen en commentaren om onwaarheden en ontbrekende vragen over de Bijlmerramp aan de orde te stellen

Menselijk fatsoen waaraan ook een parlementaire enquêtecommissie zich zou moeten houden

Burgers & Bijlmer . . Bijlmer enquête . . Doemvlucht <===> Kamerzetel 151. . SDN . . Heijboer

Dagelijks verslag van de Bijlmer Enquête door Pierre Heijboer op televisie

Homepage Pierre Heijboer
OPROEP


Pierre Heijboer analyseert:

de parlementaire enquête over de Bijlmerramp


Dag 3

Bijlmer-enquête Actueel op 29 januari 1999

Tijd voor enig fatsoen. Simpel menselijk fatsoen waaraan ook een parlementaire enquêtecommissie zich zou moeten houden. Tegenover de gehoorde getuige André Bos heeft de commissie dat fatsoen niet voldoende in acht genomen. Met als gevolg dat Bos voor heel Nederland is neergezet als iemand die indianenverhalen verkondigt. Maar het is niet Bos die deze verhalen in de wereld heeft gebracht de enquêtecommissie heeft dat gedaan. Daartoe een paar feitelijkheden op een rij.

  1. André Bos, een van de mensen die door de enquêtecommissie om hulp is gevraagd. Qua informatie begon de commissie immers met niets. Aan tal van mensen is daarom - heel verstandig - verzocht: 'Vertel ons alles wat je weet of denkt te weten dan hebben wij een basis om verder te gaan

  2. Tijdens zijn gesprek met de commissie - op verzoek van de commissie - heeft Bos gezegd: 'Er spelen nog een paar dingen. Het zijn mogelijke gebeurtenissen waaromtrent enige aanwijzingen bestaan maar die nog niet tot iets concreets hebben geleid. Het zijn zaken in de categorie zou kunnen. Er wordt nog onderzoek naar gedaan.

Vervolgens wordt Bos officieel door de commissie verhoord. En wordt hij, zonder waarschuwing vooraf, door het commissielid Van den Doel (VVD), met als inleiding: "meneer Bos u vertelt allerlei verhalen", uitgedaagd om de dingen die hij de commissie in vertrouwen heeft verteld hardop te zeggen. En de dag daarop staat hij in de krant als grossier in theorieën Dat was onfatsoen, meneer Van den Doel, uw parlementaire commissie onwaardig. Zo ga je niet met mensen om. Zeker niet met mensen die je zelf om hulp en informatie hebt gevraagd. Hopelijk mogen we ervan uitgaan dat Van den Doel, mochten een of twee van Bos 'Indanenverhalen ' achteraf WARE verhalen blijken te zijn, zijn excuses maakt even snerend als hij deze getuige voor heel Nederland heeft neergezet.