Speeltoestellen voor kinderen van geïmpregneerd hout zijn gevaarlijk voor de gezondheid

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Aanbieding van de petitie aan de Tweede Kamer 11 December

Verslag van Het echte Nieuws

Als tastbaar voorbeeld wordt een geïmpregneerd houten mini-
tuinset aangeboden voor de kindercrèche in de Tweede Kamer

Op 11 december 2007 gaan vertegenwoordigers van het Platform Herstel Rechtsorde, de Sociale Databank Nederland en Het Echte Nieuws een petitie aanbieden aan de Tweede kamer met als doel een totaal verbod op geïmpregneerde houten speeltoestellen gerealiseerd te krijgen teneinde de gezondheid van onze kinderen te beschermen. Als demonstratie zullen deze mensen ook een geïmpregneerd houten picknicksetje aanbieden aan de crèche van de Tweede Kamer om zo de Kamerleden te bewegen zich te verdiepen in de werkelijke gevaren van dit hout.

Tevens zal aanwezig zijn een bezorgde ouder die uit voorzorg zijn kinderen van school heeft moeten halen en daarmee zoveel juridische problemen heeft gekregen dat hij dubbel slachtoffer is geworden van het beschermen van zijn kinderen.

Waarom maken mensen zich zo veel zorgen over met lood vergiftigd Chinees speelgoed, terwijl het geïmpregneerde hout waarvan zoveel speeltoestellen gemaakt zijn, stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) bevatten die 1000 keer gevaarlijker zijn dan lood. De stoffen die in dat hout zitten zijn zwartelijststoffen die zo gevaarlijk zijn dat elke blootstelling daaraan via een maximale brongerichte aanpak had moeten worden voorkomen. Toch hebben deze stoffen door gebrekkige wetgeving en politieke onwil hun weg gevonden in schuttingen, tuinhuisjes en zelfs kinderspeeltoestellen.

Met deze actiedag proberen de bezorgde burgers niet alleen aandacht te krijgen voor de gevaren van geïmpregneerd hout in het algemeen, maar speciaal voor de gevaren van dit hout als het wordt toegepast in kinderspeeltoestellen en daardoor risico's oplevert voor de volksgezondheid.

Wie mee wil doen of belangstelling heeft is welkom om 12.00 uur op het Binnenhof, 11 December 2007.

Petitie per 11 december 2007 tegen geïmpregneerde speeltoestellen (PDF)

Petitie per 11 december 2007

Petitie om geïmpregneerd hout in o.a. kinderspeeltoestellen te verbieden om de gezondheid van kinderen te beschermen tegen het krijgen van o.a. kanker, dat al doodsoorzaak nr. 1 is. Dit hout is 1000 keer zo gevaarlijk als de Chinese speeltjes die uit de winkels weg moesten. 

Als tastbaar symbool van de in 1991 door 148 Kamerleden aanvaarde maar genegeerde motie om wolmanzouten te verbieden voor het impregneren van hout, bieden wij u in natura een onlangs en rechtstreeks uit de winkel aangekocht mini tuinmeublement voor kinderen aan. Dit om de tuinset van geïmpregneerd hout gratis beschikbaar te stellen voor de kindercrèche van de Tweede Kamerleden.

Wij bieden deze petitie aan omdat iemand weigert zijn kinderen op de basisschool onderwijs te laten volgen wegens gevaar van vergiftiging. De familie H. is er slachtoffer van geworden. Want op school moeten hun kinderen spelen in een zandbak omgeven door geïmpregneerd hout, waardoor hun kinderen gevaar lopen deze gifstoffen via mond- en huidcontact in het lichaam te krijgen. Dat zijn de zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen als arseen en chroom VI tot boven de Maximale Toelaatbare Risiconiveau (MTR-waarde). De kinderen van school houden mag niet omdat zij dan de leerplichtwet overtreden, waarop strafrechtelijk vervolging volgt. De familie H. is juridisch dubbel slachtoffer, omdat zij hun kinderen willen beschermen tegen het krijgen van kanker via contactvergiftiging.

tuinsetje-kl.jpgDit grote gevaar voor de (volks)gezondheid is ook bij alle  landelijke milieu- en consumentenorganisaties al 11 jaar bekend, maar men blijft er wonderwel over zwijgen. Daarom geven wij dit signaal af aan u in de politiek.  

Kamerleden die hun bezorgdheid voor hun eigen en andere kinderen willen uitdragen naar de samenleving vragen wij om beleid. Wij verzoeken u om deze petitie niet alleen aan te nemen, maar ook de consequenties er uit te trekken t.a.v. het gebruik van dit soort hout en speelgoed bij scholen en speeltuinen, zoals dit ook kan bij de Bloemcampschool van prinses Amalia in Wassenaar. Wij verzoeken u de op 12 november 1991 aangenomen motie in wetgeving te laten uitmonden, zodat gezondheidsrisico's voor iedereen worden weggenomen. Zie video over speeltoestellen. 

 Aangeboden door:  

Platform Herstel Rechtsorde: B. Heijmen, Canadastraat 11, 5651 CE Eindhoven

Sociale Databank Nederland: R.M. Brockhus, Westkade 227, 1273 RJ Huizen

Het Echte Nieuws: N.A. de Best, Bredestraat 67, 4501 EB Oostburg