Fons Fennis onthult in Steenwijker Courant kadastraal, notarieel, justitieel en fiscaal gesjoemel met zwartgeld op Parc de Eese

Het drama van illegale bungalows op park De Eese in Steenwijk
Zwartboek 'De Eese' . . . Antecedenten juristen <===> SDN . . . Klokkenluiders

FIOD, Justitie en VROM-inspectie Arnhem zijn met deze gevoelige zaak bezig


Fons Fennis is voorzitter van de vereniging van eigenaren 'De Eese' op een bungalowpark in Steenwijk. Volgens de wettelijke normen bestaan deze bungalows niet als woning, hoewel die als zodanig zijn gekocht. Zie de video ..!!

Persbericht

De bouwfraude sluimert rustig voort op Park Resort de Eese in Steenwijk

Op het Park De Eese is een grote fraude ontdekt met o.a. kadastrale verschrijvingen, fiscale constructies,  notariële akten op basis op van vervalsing van akten, een gigantisch zwartgeldcircuit met enorme witwaspraktijken via een hotel/restaurant en een serie faillissementen die grote schade heeft gebracht aan toeleveranciers bij de bouw van 33 bungalows zonder bouwvergunning.

Ministeries, inspecties, de FIOD en GS-Zwolle, het OM-Zwolle en de gemeente Steenwijkerland zijn allen betrokken bij deze onfrisse zaken. Ambtenaren en instanties worden met naam en toenaam genoemd op basis van echte documenten. Iedereen vlucht weg….

Vereniging van eigenaren 'De Eese'
Duivenslaagte 2-33
8346 KH De Bult (Steenwijkerland)
Tel.: 0521-516358