De Blanco Lijst, ofwel Lijst 14

Lijst 14 . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Kiesdistricten

Persbericht over de komende ELECTORALE TSUNAMIE

De Blanco Barometer van SDN laat politieke innovatie zien

Van: blancolijst [mailto:info@blancolijst.nl]
Verzonden: dinsdag 19 september 2006 19:29
Aan: 'blancolijst'
Onderwerp: persbericht blancolijst

Er gaat in Nederland een andere politieke wind waaien! Lijst 14, ofwel de Blanco Lijst zal 22 november 2006 deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De lijst is uniek omdat het hier gaat om nieuwe politieke vormgeving. Politiek die wordt uitgedragen door authentieke volksvertegenwoordigers. Dit in tegenstelling tot de nu gebruikelijke werkwijze waarbij de kandidatenlijsten door politieke partijen worden bepaald en waar kamerleden zich moeten onderwerpen aan hen opgelegde fractiediscipline in plaats van zich in te zetten voor de belangen van hun kiezers.

De nieuwe politiek geeft de burgers directe inspraak. De kandidaten op Lijst 14, formeel 'Blanco Lijst' genoemd, hebben gemeenschappelijk als doel de burgers meer inspraak te geven in het politieke gebeuren in Den Haag.

Door het ondertekenen van een convenant dat door de deelnemende rechtspersonen (partijen, stichtingen en individuele deelnemers) is opgesteld verplichten de kandidaten die op Lijst 14 staan zich, hun 'actieve achterban' te informeren en te raadplegen voordat zij een standpunt innemen en voor of tegen stemmen in de Tweede Kamer. De kwaliteit en de effectiviteit van de volksvertegenwoordiger zullen aanzienlijk hoger zijn omdat hij/zij zich voortdurend aan een kritisch spervuur van vragen en op- of aanmerkingen van zijn/haar 'actieve achterban' zal moeten onderwerpen. Daardoor zal deze 'direct aangestuurde' volksvertegenwoordiger zijn kiezers in de ware betekenis van het woord vertegenwoordigen.

De nu in politiek Den Haag veel gehoorde uitspraak: 'We hebben het niet geweten' zal niet meer gehoord worden. Het geruisloos doorvoeren van meer dan 1000 bestuurlijke vernieuwingen, waaronder het afschaffen van de Actio Popularis in juli 2005 en heel veel andere zaken waar gewone burgers niets over weten, mag nooit meer gebeuren. De kandidaten van Lijst 14 wordt bekend gemaakt op 25 september 2006

Rotterdam, 19 september 2006.

--Einde persbericht.

Informatie: Robert A. Verlinden/ coördinator van Lijst 14.
Telefoon: 010- 4363641 www.blancolijst.nl

Huib Poortman, p.l.v. coördinator Lijst 14. (lid van de politieke partij De Groenen)
Telefoon: 010- 2135315 www.lijstzondernaam.nl

Voorlopig deelnemende partijen:

  • Revolutionaire Partij Nederland. www.rpned.nl .
  • De partij voor de Jongeren www.partijvoordejongeren.nl http://www.sdnl.nl/blanco-lijst.htm/coo1.html
  • Stichting Grondvest. www.grondvest.eu
  • Huib Poortman - Voorzitter Verbond voor Duurzame Ontwikkeling (website in ontwikkeling)