Spaarzin houdt werkloosheid hoog

Rubrieken . . . . . SDN <====> Schandpaal . . . . Archief . . . English section

Brief aan de gemeenteraad van Huizen met kritiek op het sociale beleid

Huizen, 8 maart 1996

Gemeenteraad van Huizen
Graaf Wichman 10
1276 KB Huizen

Betreft: sociaal beleid


  Geachte gemeenteraad,

Het marktgerichte, prikkelende, activerende beleid van de successievelijke regeringen heeft met het hoogtepunt van de verpaupering met 'PAARS' geleid tot een toenemende ontwrichting van de levenssituatie van veel minima. (Inmiddels miljoenen mensen.)

Ik zal mij onthouden van verder commentaar, omdat u - naar ik meen - ruimschoots op de hoogte bent van mijn visie op de landelijke politiek; en wat minder op de plaatselijke. Ik wil hier slechts stellen dat ik het absoluut ontoelaatbaar vind dat de overheid - landelijk, danwel plaatselijk - een beleid voert dat de criminaliteit feitelijk bevordert. In Rotterdam heeft men inmiddels iets daarvan begrepen.

Het is juist vanwege mijn gevecht tegen de Bierkaai, de marktgerichte verpaupering door de privatisering vanwege de VVD, de pseudo-sociale inkomensondersteuning bij onderbetaling door werkgevers vanwege het CDA (Helgers in Huizen), het verraderlijke afschudden van wat 'sociale veren' door de PvdA, en het hypocriet meelopen aan de hand van het grootkapitaal door D'66 met het excessief laten stijgen van de woonlasten, en vakbonden die nog nooit iets concreets gedaan hebben om de positie van hun eigen leden zonder werk werkelijk te verbeteren (laat staan van niet-leden), dat ik de moeite neem om u wat kopieën van relevante rapporten toe te sturen. U zult nu wel denken dat ik wat al te veel azijn in mijn inkt verwerk. Laat ik duidelijk zijn: liever nog had ik hydrazine gebruikt, maar daar zit het praktische nadeel aan dat deze brief dan niet meer leesbaar wordt.

Ik weet dat ik veel verg van uw leesvermogen om dit hele pak door te werken, maar ik denk dat de situatie ook in Huizen er toe noopt een verdere ontwrichting van de Huizense leefgemeenschap te stoppen, en om te buigen in een richting die minder gericht is op concurrentie en marktwerking. Voorbeelden hiervan te over in Engeland en de Verenigde Staten, die hier coûte que coûte vermeden moeten worden.

De verantwoordelijkheid daarvoor ligt o.a. bij u. (President Clinton pleitte onlangs voor een drastische verhoging van het minimumloon.) Ik stel voor om alle mensen op het minimum automatisch de bijzondere bijstand uit te keren, en de gemeentelijke lasten volledig kwijt te schelden, zoals in het Rotterdamse voorstel wordt aangegeven.

In afwachting van uw sociale cohesie bevorderende besluiten,

  R.M. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5244141

Bijlagen: (zie de Volkskrant van 8 maart op pag 7)

 • Brief aan Tweede-Kamerlid Duyvesteijn (22-9-95)
 • Brief aan Minister Melkert vanwege de werkgroep CISO
 • Basisinkomen op de keeper beschouwd, door Evert Voogd
 • Contouren programma armoedebestrijding door de gemeente Rotterdam
 • Armoedenota van Solidair '93