Alle hoeders van het recht duiken weg voor verantwoordelijkheid
Homepage Lijst Zonder Naam . . . . . Homepage SDN . . . . Lijst Zonder Naam

Paul Freriks:: Weblog

Waarom ga ik in de politiek?
Wat ga ik doen als u in de kamer zit?
Wat kunnen kiezers van mij verwachten?

Mijn naam is Paul Freriks. 52 jaar geleden geboren in Ulft in de Achterhoek. Mijn beroep is taxichauffeur. Ik ben actief voor de SVP. Deze partij streeft naar een Socialer Nederland voor alle mensen.

Ik ben al sinds 1992 ondermeer actief bezig als tegenstander van de aanleg van de Betuwelijn. Als ik in de kamer word gekozen dan zal ik als eerste voorstellen om een parlementaire enquete over de aanleg van deze Kalkarlijn aan te vragen. In al die jaren zijn we veel bedrog tegengekomen. Een paar jaar geleden hebben we daar al een Zwartboek over geschreven. Maar we willen ook een toekomstgerichte enquete. Wat gaan we in de toekomst doen met die lijn. Bijvoorbeeld personenvervoer.

Er leven veel onnodige frustraties in onze samenleving. Wij willen en kunnen daar iets aan doen. Denk aan een basisinkomen voor allen. Dat scheelt controles bij ouderen of er misschien twee tandenborstels te vinden zijn in de badkamer. Kleinerend en zeer ongewenst. Het zijn dezelfde mensen die onze samenleving hebben opgebouwd en als dank worden velen ongewenst lastiggevallen. Zie voor details website SVP: www.volkspartij.eu . Het zelfde geldt voor de bijstandswet en het functioneren van het CWI. Bureaucratie en vernederende aantasting van de privacy door het hele hebben en houden op tafel te moeten leggen voor een bescheiden bijstandsregeling. Maatschappelijk werkers moeten aan de slag met zaken waar het werkelijk om gaat: Vervreemding, angst en eenzaamheid.

Hetzelfde geldt voor "grootschalige" indirect gesubsidieerde instellingen die allemaal door bureaucratisering op imploderen staan maar onze samenleving miljarden kost. Het geld gaat naar managers in vele vormen en maten. Ik noem er een paar: klantmanager, wijkmanager, regiomanager, districtsmanager, clustermanager, stadsmanager, manager int. communicatie en ext. comunicatie etcetera etcetera etcetera. Die instellingen betreffen o.a.: Jeugdzorg, Thuiszorg, Kinderbescherming, Reclassering, Kairos, Hera, Verslavingszorg, Meldpunten voor allerlei kwalen, Indicatiecommissies (er is een wachtlijst om geindiceerd te worden waarna je op een wachtlijst wordt gezet voor b.v. een verzorgingstehuis), Kinderdagverblijven, Rechtshulp, Maarschappelijk Werk, GG-net, Politie. Grootschaligheid heeft het feitenlijke practische werk verziekt.

Deze giftige angel dient uit de samenleving getrokken kunnen worden. Iedereen loopt tegen dezelfde muren op en blijft er tegen aan lopen.

Voor nadere informatie: www.volkspartij.eu