Ad van Rooij week uit naar België om z'n gevecht tegen machtsmisbruik van wet en recht als Klokkenluider voort te zetten

Dreigend berufsverbot voor Ing. van Rooij op onjuiste gronden

EuroStaete . . . EKC homepage . . . Klokkenluiders <===> SDN . . . Schandpaal

Ons patiënten-dossier bij het UWV blijkt fraudegevoelig
Minister Donner van SoZaWe is verantwoordelijk voor de integriteit en Arbowet

Is uw elektronisch patiënten dossier wel veilig?

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode

Sint Oedenrode 23 december 2009

Vastlegging telefoongesprek met het UWV op 23 december 2009.

Op 23 december 2009 heb ik (A.M.L. van Rooij) het UWV gebeld over hoe mijn ziek en herstelmelding op dit moment in de computer zit bij het UWV. Ik heb gesproken met mw. Els Postema van het UWV, Zij vertelde mij het volgende:

In de computer bij het UWV staat onder de naam A.M.L. van Rooij het volgende gemeld:

 1. ziekmelding is op 8 september 2009, met als eerste ziektedag 21 mei 2008, gedaan door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 2. op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V..;
 3. op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;

  Ik vertelde haar dat kan niet, dat is onmogelijk en vertelde haar letterlijk het volgende:

 4. het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan mij nooit hebben ziek gemeld bij het UWV, Ik (A.M.L. van Rooij) heb namelijk nooit gewerkt bij het ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 5. op 9 december 2009 stond nog bij de UWV in de computer dat Philips Medical Systems Nederland B.V. mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 heeft ziek gemeld bij het UWV met als eerste ziektedag 24 september 2007. Dit kan toch niet spontaan uit de UWV computer zijn verdwenen en zijn gevuld met een totaal andere inhoud;
 6. ik (A.M.L. van Rooij) ben niet op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips maar ben op 1 december 1976 (22 jaar eerder) in dienst getreden bij Philips. Dit kan in de UWV computer toch niet spontaan veranderen;
 7. ik (A.M.L. van Rooij) ben niet op 1 augustus 2008 uit dienst getreden van Philips Medical Systems Nederland B.V. Ik heb namelijk nooit een ontbindingsovereenkomst getekend. Ik ben nog steeds in dienst van Philips Medical Systems Nederland B.V.

Mevrouw Els Postema vertelde: ik zal het laten uitzoeken, u wordt daarover snel teruggebeld. Een half uur later kreeg ik een telefoontje van mevrouw Van de Sluis van het UWV. Deze mevrouw Van de Sluis vertelde mij: mijnheer van Rooij, u ziet het allemaal niet goed. Zij vertelde mij: de waarheid is wat nu over u (A.M.L. van Rooij) bij het UWV in de computer staat en dat is:

 • ziekmelding is op 8 september 2009, met als eerste ziektedag 21 mei 2008, gedaan door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • op 5 maart 1998 in dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;
 • op 1 augustus 2008 uit dienst getreden bij Philips Medical Systems Nederland B.V.;
  einde dictaat.

Toen ik daarop zeer verontwaardigend reageerde werd mevrouw Van de Sluis boos en gooide zij de hoorn op de haak. Einde telefoongesprek met UWV.

Een ding staat als een paal boven water en dat is.

 • Philips Medical Systems Nederland B.V. heeft mij (A.M.L. van Rooij) op 21 mei 2008 ziek gemeld bij het UWV met opgaaf van eerste ziektedag (eerste ao-dag) 24 september 2007;
 • Philips Medical Systems Nederland B.V. heeft nooit iets aan re-´ntegratie gedaan, waartoe zij op grond van de Ziektewet wettelijk verplicht zijn;
 • Philips Medical Systems Nederland B.V. heeft mij (A.M.L. van Rooij) nooit hersteld gemeld bij het UWV. Als gevolg daarvan ben ik (op papier) nog steeds een zieke Philips medewerker en kan als zodanig nergens meer werk vinden.
 • Philips Medical Systems Nederland B.V. heeft vanaf 24 september 2007 tot op heden (23 december 2009) aan mij (A.M.L. van Rooij) geen salaris doorbetaald tijdens ziekte, waartoe zij op grond van de Ziektewet en Philips CAO wettelijk verplicht zijn. Ik (A.M.L. van Rooij) zit maar liefst 2 jaar en 3 maanden zonder salaris. Het UWV spreekt Philips Medical Systems Nederland B.V. (mijn werkgever) daarover niet aan.

Ing. A.M.L. van Rooij

Safety Manager bij Philips Medical Systems Nederland B.V

Zie: overzicht van de correspondentie van Safety manager ing. A.M.L. van Rooij van Philips Medical Systems
En de actuele aspecten rond illegale manipulatie van het patiëntendossier bij het UWV