Advocatenkantoor Nauta Dutilh in problemen wegens fraude bij Parmalat
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Het Procesmonopolie, de negenoog in de politiek
----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
Sent: Friday, January 23, 2004 1:37 PM
Subject: Nauta Dutilh

BRON: https://www.klokkenluideronline.is

TOPADVOCATEN KOMEN IN GEVARENZONE

In het schandaal rond het Italiaanse zuivelconcern Parmalat komen na de top van het bedrijf zelf, een reeks grote investeringsbanken en de accountants van Grant Thornton en Deloitte ook steeds meer advocatenkantoren in de gevarenzone terecht. Vast staat dat ook de rol die zij hebben gespeeld deze grootste fraude uit de mondiale bedrijfsgeschiedenis mede mogelijk heeft gemaakt.

Het grootste deel van de schuld van rond de 10 miljard Euro van Parmalat bestaat uit obligatieleningen. Vast staat dat vanuit Nederland voor minimaal 4 miljard aan obligaties is uitgegeven. Verder zijn er nog weinig harde gegevens omdat deze obligatieleningen werden weggezet bij grote institutionele beleggers, de zogeheten 'private placements'. Hierbij bestaat slechts een beperkte of helemaal geen prospectusverplichting zoals bij plaatsingen op de open kapitaalmarkt.

Parmalat gaf de 'Nederlandse' obligaties uit vanuit enkele vennootschappen, vooral vanuit Parmalat Finance Corporation (PFC). Een van de directiezetels van PFC wordt bekleed door Forum, een 'virtueel' trustkantoor dat weer eigendom is van het advocatenkantoor Nauta Dutilh. De managing partner van Nauta, Joan van Marwijk Kooij, is directeur bij Forum, samen met partner Gerard Carriere. Forum bestuurde PFC en de andere Parmlat-vennootschappen weer via een ander trustkantoor, Amaco. Het spreekt voor zich dat Parmalat ook client is bij Nauta.

Van Marwijk Kooij heeft dit ook bevestigd in Het Advocatenblad. Tevens zei hij dat Nauta heeft geadviseerd over de obligatieleningen 'tot december 2002'. Gezien de huidige stand van zaken in 'Parmalatgate' kan moeilijk anders worden geconcludeerd dan dat deze obligatieleningen frauduleus van opzet waren omdat het management geweten moet hebben dat de schulden nooit zouden kunnen worden terugbetaald. Een van de 'zekerheden' van het bedrijf bestond immers uit een bankrekening met 4 miljard dollar op de Kaaimaneilanden die gefingeerd bleek. Daarnaast wordt het door deskundigen 'absurd' genoemd dat een bedrijf dat claimt over zulke grote reserves te beschikken ook nog eens voor miljarden leningen aangaat.

Op dit punt hadden de adviseurs (met name de accountants)volgens deze deskundigen so wie so al 'op tilt' moeten slaan. De internationale kapitaalmarkt is kortom op ongekende schaal bedrogen door Parmalat. De AFM heeft (20 januari) inmiddels aangekondigd de Nederlandse Parmalat-vennootschappen te gaan onderzoeken. Dit betekent dat ook Nauta wordt onderzocht: via Forum bekleedt het immers directiezetels bij alle drie de vennootschappen in kwestie. In de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur is zoiets nog niet eerder voorgekomen.

Heeft Nauta Dutilh door deze obligatieleningen mede mogelijk te maken een instrumentele rol gespeeld bij deze megafraude? Heeft het onderzocht of de obligatieleningen wel 'reeel' waren? Waarschijnlijk niet, want dan zou het de zaak hebben moeten afblazen en zou het een groot bedrag aan fees zijn misgelopen. In het blad Legal Week wordt een partner van een advocatenkantoor geciteerd. Hij relativeert de onderzoeksplicht van advocatenkantoren en zegt: "Het zou unfair zijn advocaten op dit alles af te rekenen; zij mochten er immers vanuit gaan te kunnen vertrouwen op de door de accountants goedgekeurde stukken van Parmalat."

Fees in dit soort transacties worden in de wereld van de investment banking berekend volgens een geheim model, de 'Lehman-formule', bedacht door investment bank Lehman Brothers. In de praktijk komt het neer op een 'contingency' van 0,5-2,5% van de waarde van de deal. Stel dat Nauta heeft geadviseerd bij obligatieleningen ter waarde van 1 miljard Euro tegen een contingency van 1%. Dan beurt het aan fees 10 miljoen Euro. Dat investeringsbanken volgens deze formule werken is zeker, maar binnen de advocatuur in Nederland is dat nooit vastgesteld. De kantoren zelf zeggen nog altijd dat ze werken op basis van een uurtarief.

De fees die de investeringsbanken en advocatenkantoren hebben opgestreken uit Parmalat zijn zwaar besmet, zoveel is duidelijk. In hoeverre Nauta 'liable' is hangt ook af van de door Van Marwijk Kooij genoemde datum van december 2002. We weten immers niet hoeveel van de miljarden daarvoor zijn uitgeschreven en hoeveel daarna. Op dit punt is er echter interessant nieuws te melden: ook De Brauw Blackstone Westbroek en Clifford Chance hebben geadviseerd bij obligatieleningen. Dit lezen we althans op de websites van Legal Week en Legalmediagroup. Onduidelijk is of ze voor Parmalat zelf adviseerden of voor de begeleidende banken. Zouden zij verantwoordelijk zijn voor de leningen van na december 2002? Tom de Waard van Clifford Chance in Amsterdam laat weten dat Parmalat als client niet voorkomt in hun zoeksysteem. Wordt vervolgd......

Paul Quekel senior, queke002@planet.nl

Bron NRC Handelsblad

De gevaarlijke charme van een trust

Advocatenkantoor Nauta Dutilh zit in de directie van diverse
Nederlandse Parmalat-dochters. Daaronder een vennootschap
die een rol speelt in de miljardenfraude.

Door onze redacteuren Erik van der Walle en Jeroen Wester

Bij dit artikel

  • NIEUWS - Parmalat in gesprek over noodkrediet

ROTTERDAM, 5 JAN. Directeur A. Schilder van De Nederlandsche Bank waarschuwde er een maand geleden nog voor. "Zowel nationaal als internationaal zijn risico's gesignaleerd die aan trustdiensten zijn verbonden. Deze risico's zijn significant. De reputatie van uw trustkantoor (...) kan geschaad worden door het handelen van uw cliënten."

Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor van Nederland, ondervindt die risico's momenteel aan den lijve. Een dochtermaatschappij van Nauta bekleedt een directiezetel bij vier Nederlandse dochters van Parmalat. Deze vennootschappen lijken direct betrokken bij de miljardenfraude die Parmalat met hulp van een dochtermaatschappij op de Kaaimaneilanden pleegde.

Waarom laat Parmalat een belangrijk deel van zijn financiering via Nederlandse en Antilliaanse vennootschappen lopen en waarom bekleedt een advocatenkantoor directiezetels in sommige maatschappijen?

Nauta Dutilh buigt zich nog over het dossier en kan in dit stadium niet verder ingaan op de zaak. Een woordvoerder van trustmaatschappij Amaco, die namens Nauta Dutilh een deel van de taken waarneemt, zegt dat Parmalat in Nederland BV's heeft "om haar moverende redenen". "Amoco voert gewoon het bestuur van een vennootschap namens een cliënt. De rol van Nauta is vooral die van fiscaal adviseur", zegt de woordvoerder van Amaco. Vanochtend werd binnen de directies van de Nederlandse Parmalat-vennootschappen overleg gevoerd hoe met de kwestie om te gaan.

Dat buitenlandse vennootschappen Nederlandse en Antilliaanse vennootschappen 'gebruiken' in hun concernstructuur is niet nieuw. Volgens A. Louwinger, fiscalist bij advocatenkantoor Lovells, is Nederland onder meer aantrekkelijk doordat het "veel en kwalitatief hoogwaardige belastingverdragen heeft met andere landen". Omdat het Nederlandse belastingregime niet de bronbelasting op rente kent die in veel andere landen wel gebruikelijk is, kan een Nederlandse vennootschap binnen een kerstboom van vennootschappen het belastingtarief voor concerns verlagen. "Je ziet dat vaak bij rente en royalties." Dit is een van de redenen waarom de Rolling Stones en David Bowie een deel van hun zakenimperium via Nederland laten lopen. Bij Parmalat Finance Corporation staan vooral obligatieleningen op de balans. Parmalat Netherlands heeft als bezit met name vorderingen op andere bedrijfsonderdelen van Parmalat, met een waarde van 1,2 miljard euro (eind 2002).

Antilliaanse vennootschappen zijn net als Nederlandse vennootschappen aantrekkelijk door hun milde fiscale regime. Bovendien vallen Antilliaanse vennootschappen volgens Louwinger - die benadrukt in algemene zin te spreken en niet bekend is met de Nederlandse en Antilliaanse vennootschappen van Parmalat - onder de BRK, de Belastingregeling voor het Koninkrijk, te vergelijken met een belastingverdrag. Die voorziet in een fiscaal gunstige behandeling van dividenden. De Antillen kennen in beginsel geen belasting op koerswinsten en dividenden op Nederlandse aandelenbelangen en daarnaast kennen de Antillen volgens Louwinger geen belasting op dividenden die op de Antillen worden uitgekeerd. Trustmaatschappijen zijn een onmisbare schakel in de lange ketens van vennootschappen die in Nederland worden gebouwd om financiële, juridische of fiscale redenen. "Het belangrijkste van zo'n trustmaatschappij is om de vennootschappen substance te geven." Dat betekent volgens Louwinger onder meer dat de vennootschap een vestigingsplaats en postadres heeft, dat het bestuur wordt uitgeoefend en dat de administratie wordt gevoerd. Personeel heeft een dergelijke vennootschap niet: bij de drie Nederlandse dochters van Parmalat bedraagt het aantal medewerkers volgens de jaarverslagen steeds 'nil'.

Het belang van de fiscale component is in de balans van het in Rotterdam gevestigde Parmalat Finance Corporation te lezen. Het vehikel heeft in 2002 een nettoverlies geleden van 2 miljoen euro. Het verlies voor belastingen bedroeg 53,7 miljoen euro. Dit bedrag werd bijna goedgemaakt door een positieve post van 51,7 miljoen euro, te weten teruggave van vennootschapsbelasting.

Nauta verkoopt trustkantoor

BRON: HET FINANCIEELE DAGBLAD

11 mei 2004 - Advocatenkantoor Nauta Dutilh heeft zijn trustkantoor Forum Administrations, dat bestuurder was bij verschillende Nederlandse Parmalat-dochters, verkocht aan het trustkantoor Amaco. Een overnamesom wordt niet bekendgemaakt. Nauta Dutilh, het grootste advocatenkantoor in Nederland, raakte begin dit jaar betrokken bij de affaire-Parmalat, het Italiaanse zuivelbedrijf dat in een miljardenfraude ten onder ging. Via het eigen trustkantoor Forum was Nauta Dutilh medebestuurder bij vier Nederlandse dochters van het concern, die voor bijna euro 6 mrd aan obligatieleningen hebben uitgeschreven. De opbrengst van deze leningen werd door het moederbedrijf doorgeleend aan andere dochterbedrijven. Parmalat kan de obligaties niet meer aflossen.

Forum zelf heeft geen werknemers. Voor het uitvoeren van de trustactiviteiten huurde het kantoor al langer dan tien jaar de diensten in van Amaco, dat vestigingen heeft in Nederland, Luxemburg, de Nederlandse Antillen en de Britse Virgin Islands.

Een trustkantoor voert in naam het bestuur over een ander bedrijf. Het werk komt hoofdzakelijk neer op een aantal wettelijk verplichte handelingen, zoals het deponeren van de jaarrekening bij het handelsregister en het laten uitvoeren van een accountantscontrole. Amaco, de koper van Forum, voert met ruim vijftig medewerkers het bestuur over enkele honderden vennootschappen.

Nederland heeft een bloeiende trustsector doordat veel buitenlandse ondernemingen hier om fiscale redenen hun statutaire zetel of hun financierings-bv's hebben gevestigd. Volgens een berekening van de Nederlandsche Bank, die sinds 1 maart toezicht houdt op de Nederlandse sector, gaat er jaarlijks euro 800 mrd om in de ongeveer tweehonderd trustkantoren.

Kort na de affaire-Parmalat kregen medewerkers van >Nauta Dutilh al een verbod op het vervullen van commerciële bestuursfuncties. Joan van Marwijk Kooy, voorzitter van het kantoor, zei toen dat dit besluit niets te maken had met Parmalat. De code-Tabaksblat voor behoorlijk bestuur en de nieuwe Wet toezicht trustkantoren zouden de aanleiding zijn geweest.

Zowel Nauta Dutilh als Amaco zeggen dat sinds 2002 besprekingen zijn gevoerd over de verkoop van het kantoor. De transactie vond plaats op 29 april.

Nauta Dutilh was het laatste grote advocatenkantoor dat nog een eigen trustfirma bezat. Baker & McKenzie verkocht in 2001 zijn activiteiten aan ING Bank. Ook Houthoff Buruma deed zijn trustkantoor Parnassus van de hand (Houthoff is gevestigd aan de Amsterdamse Parnassusweg). Trenité Van Doorne verkocht zijn Equity Trust jaren geleden aan de bank Insinger de Beaufort.

Klassenjustitie in de praktijk

Geachte weledelgeleerde heer Prof. Mr. J.M. Barendrecht,

U was vanavond 20 januari 2004 op de TV. U werd geïnterviewd als deskundige over privacy. Mijn advies aan u is vooral omdat u in Tilburg lesgeeft; ga eens een paar keer naar het kantongerecht in Tilburg. Bij deze mijn e-mail aan diverse kamerleden alsook de NEGENOOG welke ik op de website van de PvdA Amsterdam gezet heb. Lees vooral hp-prijzen.htm of wordt ook wakker.

Ik voorspel u ook dat er volgens mij iemand in Tilburg heel veel zetels gaat halen bij de volgende verkiezingen, http://www.lijstsmolders.nl m.vr.gr. Paul Quekel senior.


----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: m.vos@tk.parlement.nl
Cc: j.eerdmans@tk.parlement.nl ; B.Herfkens@tk.parlement.nl
Sent: Tuesday, January 06, 2004 8:24 PM
Subject: Privacy maar ook Parmalat en Nauta Dutilh

Geachte mevrouw Vos,

U had het over privacy. U zou eens een paar zittingen van onze eerbiedwaardige kantonRechters moeten bijwonen en daar constateren hoe het met de echte privacy gesteld is. Waar het hele hebben en houwen van in problemen gekomen mannen, vrouwen, jongens en meisjes uitvoerig wordt besproken, met naam en toenaam en volledig adres, in het bijzijn van vele toehoorders geïnitieerd door op geld beluste gerechtsdeurwaarders en incassobureaus, die momenteel zoveel geld verdienen aan de ellende van onze gewonde burgers dat ze in staat zijn voetbalclubs te sponseren.

Vaak gaat het om bedragen van financieringsbedrijven, verzekeraars, banken, boekenclubs, postorderbedrijven etc.etc. welke bij voorbaat in 99% van de gevallen van de kantonrechter, (vaak een plaatsvervanger rechter die advocaat is in hetzelfde arrondissement) gelijk krijgen daar er vele vonnissen bij verstek worden uitgesproken omdat de betreffende man, vrouw, jongen of meisje geen geld hebben om naar het kantongerecht te reizen.

Als je er dan toch geweest bent en als je na een vonnis in hoger beroep wilt, dan heb je procesvertegenwoordiging nodig en moet je van onze wetgever (u dus met uw vazallen) een advocaat inhuren die begint met een voorschot te vragen van minimaal 3000 euro. Hoezo het recht verkracht? Hoezo privacy? Niet voor de gewone en gewonde burgers van Nederland maar wel voor de mensen zoals Duivendak die het ondanks hun veroordeling schoppen tot volksvertegenwoordiger. Om het maar niet te hebben over de draaideurcriminelen, de veelplegers waar u nu zo voor op komt. Ik heb van u en van uw mede (linkse) volksvertegenwoordigers een heel vieze smaak in mijn mond gekregen.

U zou zich eens over het onderstaande moeten buigen en werkelijk iets voor de gewone burgers gaan beteken hetgeen uw primaire taak is, moet zijn en zal zijn. Daar hebben wij u namelijk voor ingehuurd. De heer Eerdmans had u best wat harder mogen aanpakken en het spijt mij dat Pim Fortuyn die veel van dit alles voorspeld heeft géén korte metten heeft kunnen maken met u en uw soort!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: J.Marijnissen@tk.parlement.nl ; nrc@nrc.nl
Cc: O.Toeset@vpro.nl ; jc.kennedy@let.vu.nl ; H.te.Velde@let.rug.nl ; r.aerts@let.kun.nl
Sent: Tuesday, January 06, 2004 3:12 PM
Subject: Parmalat en Nauta Dutilh

Geachte volksvertegenwoordiger (in het bijzonder Jan Marijnissen), professoren, journalisten (in het bijzonder Erik van der Walle en Jeroen Wester) e.a.,

Na een groot conflict met Nauta Dutilh, nadat de advocaat van mijn tegenpartij de Lion Groep uit Maleisië moeder van Likom GmbH uit Duitsland, de heer Mr. B van Tongeren getuigen had aangezet tot mijneed (later in een tussenvonnis oordeelde het Hof in Den Bosch, dat ernstig getwijfeld kon worden aan de onbevangenheid van de getuigen) en vervolgens (op mijn klacht hierover bij Mr. Eekering de toenmalige deken van Rotterdam) werd ik benadert door Prof. Ophof. Deze over het paard getilde en hautaine man stelde zich zodanig op dat ik uiteindelijk ook genoodzaakt was tegen hem een klacht in te dienen. Na onderzoek bleek deze voorzitter vele malen commissaris etc. bij de bijna ontelbare trustkantoren die Nauta Dutilh in beheer heeft. Toch wel apart en vreemd dat een Minister van Staat, Minister van Justitie en voorzitter van de Eerste Kamer de weledelgestrenge heer Mr. Korthals Altes en vroegere bestuursvoorzitter van Nauta Dutihl altijd de beschermheer van dit advocatenkantoor geweest is en nog is.

Zou het een vrijbrief zijn? Of zijn de vele plaatsvervanger rechters en raadsheren in dienst als advocaat bij Nauta Dutilh een vrijbrief om het Nederlandse RECHT (ik heb een brief van Balkenende die spreekt over de onafhankelijke Nederlandse Rechter) naar de Nauta Dutilh Hand te zetten. Ik voorspel u dat wederom zoals ook bij de Bijlmerramp en andere parlementaire enquêtes dat ook deze gehele zaak onder de pet gehouden zal worden, onder het tapijt wordt geveegd, uit de wind gehouden wordt en met hulp van het bestuurlijk establishment zal ook deze fraude uitgaan als de nachtkaars van Klaas Vaak en zullen onze volksvertegenwoordigers wel weer de slaap der onschuldigen (lees onnozelen) slapen en gaat men over tot de orde van de dag en onverdroten voort met het benadelen van de gewone Nederlandse Burgers.

Mijn klachten over Ophof werden niet ontvankelijk verklaart en de heer Ophof zei voor de Raad van Discipline in Den Haag en ik citeer "ik laat me door niemand in Nederland de wet voorschrijven". Opzienbarend was de opmerking in de uitspraak van de Raad van Discipline, deze "onafhankelijke" Raad vond de opmerkelijke uitspraak een kennelijke levensfilosofie van Prof. Ophof en verbond er geen enkele sanctie aan. Ik ben nu benieuwd of deze "levensfilosofie" nu ook door Ophof gebezigd wordt als de grote Amerikaanse advocaten kantoren hun torenhoge claims inzake Parmalat deponeren bij Nauta Dutilh. Ik hoop werkelijk dat de pluk ze wetgeving ook geldt voor deze bestuurders die als ??????? de Nederlandse Staat (ons dus) hebben benadeelt met schijnconstructies welke geen ander doel hadden misbruik te maken van onze belastingwetgeving.

Hier ligt een dankbare taak van onze volksvertegenwoordigers met name de heer Jan Marijnissen om bij dit soort bedrijven geld terug te halen voor onze oude van dagen en minderbedeelden in Nederland. Laat Ophof zijn riante villa maar verkopen evenals alle andere zakkenvullende vennoten. Ik werd ten onrechte aangeslagen door de Nederlandse Belastingdienst voor meer dan 2 miljoen gulden, (met rente en kosten). Na 6 jaar had ik alle rechtszaken tegen de Nederlandse Staat gewonnen, maar wel 7 tot 8 honderd duizend gulden kosten moeten maken. In augustus 2002 na 11 jaar heb ik 100.000 gulden van de Nederlandse Staat gekregen als doekje voor het bloeden om wat deze Staat mij en mijn gezin had aangedaan. Ik had het geld zo hard nodig dat ik getekend heb voor finale kwijting.

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior.

NB, ik heb schriftelijke bewijzen voor al mijn stellingen. Ook ik heb de Nederlandse Bank over diverse misstanden regelmatig gewaarschuwd. Met name ook over beleggingsproducten van Banken en Verzekeraars----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: info@veb.net ; fhers@veb.net ; habbenhues@veb.net
Cc: J.Marijnissen@tk.parlement.nl ; nrc@nrc.nl ; O.Toeset@vpro.nl ; jc.kennedy@let.vu.nl ; H.te.Velde@let.rug.nl ; r.aerts@let.kun.nl
Sent: Friday, January 16, 2004 10:42 AM
Subject: Nauta Dutilh en Parmalat

Geachte heer Peter Paul de Vries, volksvertegenwoordigers, journalisten, e.a.,

Wanneer gaat u als de ultieme hoeder van de Nederlandse aandeelhouders een onderzoek starten naar de verwevenheden van uw bestuurder Prof Ophof, de man die zich zoals hij voor de Raad van Discipline in Den Haag zei: "ik laat mij in Nederland door niemand de wet voorschrijven" nergens wat van aantrekt, in ieder geval niet van de Nederlandse Wetgeving. Of geldt het in dit geval niet voor uw organisatie omdat het een van uw eigen bestuurders betreft en komt deze fraude dus niet in aanmerking voor een onderzoek door U?

Citaat uit het Parool: De Nederlandse werkmaatschappijen van Parmalat bestaan alleen op papier. De ondernemingen hebben geen werknemers of directe activiteiten als het verkopen van producten. Ze worden in Nederland vertegenwoordigd door trustkantoren en advocatenkantoor Nauta Dutilh.

Weet u dat uw "wetteloze" heer Ophof vele malen als commissaris en bestuurder voorkomt bij deze trustkantoren? Wat is het verschil tussen aandeelhouders en burgers van de Nederlandse Staat? Zijn alle burgers van deze Nederlandse Staat niet als aandeelhouders van deze Staat te bestempelen en zijn slimme belastingcontructies om de financiën van deze Staat uit te hollen niet een aanslag op de collectieve waarde van deze burgeraandeelhouders? Wat is toch het verschil tussen Ahold en de trustkantoren van Nauta Dutilh? Zijn het de plaatsvervanger rechters in dienst bij Nauta Dutilh, of de Minister van Staat de heer Korthals Altes en kunt u antwoord geven op mijn vragen? U schrijf in uw uitgave over AHOLD van 15 maart 2003, nummer 6 op de voorpagina VOLKS (W)AANDEEL!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: j.eerdmans@tk.parlement.nl
Cc: sypwynia@xs4all.nl
Sent: Monday, January 19, 2004 4:37 PM
Subject: NEGENOOG

Beste Joost, ter info, m.vr.gr. Paul Quekel senior

Geachte volksvertegenwoordigers en medeburgers,

In wat voor land leven wij? Onderwijzers worden vermoord! Politici worden vermoord! Politici gaan uitvoerig naar de hoeren! Corruptie tiert welig door vele geledingen van onze samenleving! Balkenende is de vleesgeworden pastoor uit de vijftiger jaren! Zalm is een boekhouder zonder visie! Nederland glijdt af naar een hulpbehoevende Staat! Oude van dagen worden aan hun lot overgelaten in de hoop dat ze snel sterven, scheelt kapitalen voor de pensioenfondsen, AOW en gezondheidszorg! En de Tweede Kamer (on)gelovigen? Die slapen in de Binnenhof Zandbank de slaap der (on)schuldigen!

Het geheel is als een negenoog, (negenoog is een grote steenpuist in het midden met 8 kleinere eromheen) want waar je ook op over praat, onderzoekt, leest, drukt, of je nu Peter R. de Vries heet of gewoon Jansen, overal spettert de ellende als een kwalijk riekend push (sorry voor de beeldspraak) alle kanten heen en verziekt zo onze samenleving.

Nu weer een geldverslindend rapport van 2500 bladzijden over de intergratie, lees de opmerkingen van Syp Wynia in Elsevier.

Het is als zo veel rapporten, de samenstellers hebben er veel aan verdiend, wij de burgers van Nederland kunnen het betalen en de uitkomsten staan/stonden bij voorbaat al vast!

NIEMAND HEEFT SCHULD, want deze rapporten worden opgesteld door commissietjes uit eigen gelederen, voorgezeten door vriendjes uit de politieke sfeer en beoordeeld door de vele zogenaamde "deskundigen" die bijvoorbeeld onze militairen licht bewapend op missie sturen en dan bij calamiteiten deze zelfde militairen de schuld geven van het politieke falen, terwijl de hoofdschuldige met een theedoek op zijn missie gaat en nu Minister van Staat is met vele dikbetaalde commissariaten, waarbij zich een klemmende vraag aan gewone gedachten ontsnap: "zijn het beloningen voor bewezen diensten uit het verleden?". Wie had het ook al weer over de sociaal democratie? Zo hebben we al vele voorbeelden gehad sedert Paars 1 en 2 en nu Balkenende 2, sorry Paars 3.

Citaat uit Elsevier van Syp Wynia:De commissie wenst, met uitzondering van het LPF-lid Joao Varela, niets te doen aan de inperking van de desastreuze grensoverschrijdende gezinsvorming. Wie dat niet wil, wil helemaal geen integratie. De commissie kiest in plaats daarvan voor dweilen met de kraan open en het uitsmeren van problematische immigrantengroepen over Nederland, in de verwachting dat dat helpt. Niet de immigratie moet aangepakt, in die visie, maar ook buurten en steden die tot dusver verschoond waren gebleven van de negatieve gevolgen moeten hun deel van de mislukte integratie nemen. Zo'n rapport kan het best meteen de prullenbak! Einde citaat.

Zo hadden we de IRT affaire, de Ceteco ellende, Volendam, Bijlmer, Enschede, Sebrenica, Tiel, Watersnood rivieren, van den Haak rapport, de heer de Koning ESF om Melkert buiten schot te houden, terwijl ook van Kemenade een eerste viool meespeelt (intussen moet Nederland zo'n 500 miljoen euro aan ontvangen subsidies terug betalen aan Brussel, bedankt Melkert), om het over de vele privatiseringen (Energie, Spoorwegen, NMB, KPN sorry PTT etc.etc.) maar niet te hebben, want het zou toch allemaal veel goedkoper voor ons de gewonde burgers van Nederland worden! Zo ook de euro, gigantische voordelen werden ons in het vooruitzicht gesteld door de persoon Wim Kok die als enige ons de euro heeft aangedreven en opgedrongen, daarbij gesteund door een boekhouder 3e klasse!

Met verdrietige groet,

Paul Quekel senior, queke002@planet.nl----- Original Message -----
From: P.Quekel sr.
To: Robbert Huijsman
Sent: Friday, January 23, 2004 12:43 PM
Subject: Antwoord aan U

Geachte weledelgeleerde heer Prof Robbert Huijsman,

hartelijk dank voor uw antwoord."Gelieve mij van uw emaillijsten te verwijderen." Als u niet op de hoogte wilt zijn wat er werkelijk onder burgers van ons zo mooie vaderland leeft dan zal ik u géén e-mails meer sturen. Toch wil ik u nog wijzen op een column van Pamela Hemelrijk, die zéér tot nadenken stemt, als u dat tenminste kunt, open de website van Theo van Gogh en klik op het antisocialistisch manifest, tevens staat hier een verhaal inzake Parmalat waarover ik ook geschreven heb. quekel-33.htm

Gelieve niet meer op de TV te komen zoals zovele deskundigen. Het zijn vaak deze zogenaamde deskundigen die veelal uit de publieke ruif eten en die hun waanvoorstellen opdringen aan goedgelovige burgers. Vaak hebben deze deskundigen zich op onze kosten bekwaamd in openbaar spreken, allerlei andere cursussen gevolgd om ons de gewone burgers nog beter te kunnen afzeiken en komen op TV ons vertellen wat een armoedig zooitje we eigenlijk maar zijn, hebben een air van zelfgenoegzaamheid van hier tot Tokio en worden boos als ze ongelijk krijgen.

Ik heb als eens voorgesteld om een TV programma te maken over de door deskundigen uitgekraamde onzin over hun aannamens, veronderstellingen en eigen ficties over wat er allemaal wel niet zou gaan gebeuren en wat voor vreselijke ellende ons allemaal wel zou gaan overkomen als we zo dom waren om niet naar ze te luisteren.

De grootste ellende is voort gekomen uit de solidariteit voor anderen inplaats van met ons zelf. Want bijvoorbeeld het asiel probleem was een probleem van de 7 miljard gulden die in deze industrietak om ging. Het gaat namelijk niet over de arme asielzoekers, maar over al die hulpverleners welke een dikke boterham verdienden aan de ellende van deze mensen.

Als je dan na 1 jaar de werkelijkheid met hun "deskundige" uitlatingen zou vergelijken dan heb je pas echt een hilaries programma.

Met vriendelijke groet, Paul Quekel senior.

NB, ik zal géén e-mails meer sturen en hoop dat u en uw gezin gelukkig leeft in een maatschappij die naar de knoppen gaat.


theo-van-gogh.htm nu ook te bereiken via http://www.degezonderoker.nl
Een gezellig weekblad voor het gehele gezin, U bezorgd door Theo van Gogh.

*** Antisocialistisch manifest *** door Pamela Hemelrijk
Telkens als ik en plein publique verklaar dat ik dat ik het socialisme beschouw als een perverse ideologie (dus niet als een op zichzelf loffelijk en nastrevenswaardig ideaal dat helaas in de praktijk faalt door tegenwerking van gewetenloze egoïsten, maar als een intrinsiek onrechtvaardig en immoreel, om niet te zeggen crimineel systeem, dat onvermijdelijk gedoemd is om uit te draaien op totale zelfdestructie of totale dictatuur) - ja hoor eens, zo denk ik er nu eenmaal naar eer en geweten over, en dan kun je daar ook maar beter rond voor uitkomen, zeg ik altijd maar - dan valt dat in het algemeen nogal slecht. theo-van-gogh.htmantisosialistisch-manifest1.html

*** De tweede Gouden Tondeuse *** door Bernadette de Wit
Wie gaan wij deze keer eens (spreekwoordelijk) kaalscheren? Wie verraadt z'n eigen land? Wie heult met achterlijkheid of maakt misbruik van de Nederlandse rechtsstaat om zijn allochtone achterlijkheid hier in te voeren? Breng uw stem uit op een van de zestien genomineerden! theo-van-gogh.htmbdw_14.html

*** D.C. Lama ***
D.C. Lama maakt heel andere keuzes

*** Klokkenluider On-Line *** Ook De Brauw betrokken bij Parmalat
In het schandaal rond het Italiaanse zuivelconcern Parmalat komen na de top van het bedrijf zelf, een reeks grote investeringsbanken en de accountants van Grant Thornton en Deloitte ook steeds meer advocatenkantoren in de gevarenzone terecht. https://www.klokkenluideronline.is

*** Interview, de film ***
Nu te koop op DVD

*** Eindelijk..! ***
Zoeken op De Gezonde Roker

Veel leesplezier gewenst,
Theo van Gogh

theo-van-gogh.htm nu ook te bereiken via http://www.degezonderoker.nl

Afmelden? : theo-van-gogh.htm