Verbod procesmonopolie voor advocaten * * * Mogen advocaten liegen, meineed plegen en lasteren in rechtsprocedures?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie
Zou het beslag leggen op de vermogens van de NOvA en RvdR helpen?

Slechtzienden? Klik op een rondje voor een groter lettertype hier onder, 100% 125% 150%
 
Wat speelt er rond die rechtszaak tegen de Sociale Databank Nederland?

Integriteit van de rechtspraak in het geding

Het boek van Jhr. mr. J.G. Reuchlin: 'Het Geschonden Gelaat van de Staat' is voor mij een directe aanleiding om onderstaande oproep te doen. Zie de petitie van Jhr. mr. J.G. Reuchlin en de bespreking van het recht in Nederland door Thomas Lepeltak in Business Class van Harry Mens.

Ik ben mede namens veel mij bekende slachtoffers van juristerij op zoek naar een advocaat die binnenkort met pensioen gaat om ons te helpen beslag te leggen op de vermogens en bankrekeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten, van de Raad voor de Rechtspraak wegens schade.

Beide organisaties zijn voor 100% verantwoordelijk voor vele duizenden gemanipuleerde uitspraken en vaak volstrekt overbodige en zeer schadelijke juristerij. Met name het raadsheer- en rechter-plaatsvervangerschap is een zo corrupte regeling in het zogenaamde recht, waarbij advocaten en rechters van plaats wisselen en heel bewust staan te liegen en zich laten beliegen, waardoor de professie meer inkomsten genereert. Ex-advocaat Mic van Bremen was over het graaien en snaaien van de advocatuur heel helder in de VARA-uitzending van Astrid Joosten: Alles draait om geld, zoals gemeld aan de (NOvA )

De schade die wordt aangericht door zowel de advocaten als door de verstrengelde rechters is miljarden groot. Mijn aanbod aan PvdA-fractievoorzitter Job Cohen ( www.sdnl.nl/job-cohen.htm ) dat op video is vastgelegd, heeft nog niet geleid tot enige reactie vanuit het parlement; en evenmin vanuit het belanghebbende bedrijfsleven.

Het boek van Jhr. mr. J.G. Reuchlin is een duidelijke aanklacht tegen de justitiële elite van rechters, ambtenaren, officieren van Justitie en niet te vergeten de zwijgende politici. Alleen openbaarmaking van grove schandalen via het internet zoals met WikiLeaks, schijnt een mogelijkheid tot correctie te bieden. Het is duidelijk dat de inspraak van de burger in de Tweede Kamer een onmisbaar element is om de democratie overeind te houden. De publicaties van zowel Jhr. Reuchlin, drs. Harry Teernstra, als van drs. N.C. Burhoven Jaspers met zijn antecedentenregister van juristen en het IRM-rapport tonen de verwording van de illusoire rechtsstaat aan. Zoals ook met de aangetoonde onterechte uitlevering van Robert Hörchner naar Polen. Verder de genadeloos scherpe analyse van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten met de ISO-9000 norm is een regelrechte aanklacht tegen het rechtssysteem en de ontbrekende integriteit van de rechterlijke macht. Oud-raadsheer mr. Wicher Wedzinga was in zijn lezing helder over wat er in de raadkamers zoal gebeurt.

Ook de manipulatie van de rechtspraak in de affaire van Discotheek Lord Nelson toont helder aan dat de rechtspraak vanwege de verstrengeling met o.a. de politiek en ambtelijke, ook particuliere, zeer machtige instellingen niets voorstelt, waarvoor dr. G.J.J. Beukeveld op zijn soevereine ministaat EuroStaete een tribunaal wil opzetten om de leugenachtigheid in de rechtspraak aan de kaak te stellen. Een fraai voorbeeld van de verstrengeling van de politiek met het rechtssysteem is te horen bij de onthulling in het geluidsfragment van de advocaat van de tegenpartij in de zaak tegen de Sociale Databank Nederland die op video is vastgelegd.

Op de klokkenluiderpagina bij de Sociale Databank Nederland zijn nog veel meer zaken te vinden die een grote aanklacht vormen tegen de praktijken in het rechtsbedrijf. De reden dat de burger compleet ontrecht wordt wanneer de overheid en de Staat der Nederlanden schade toebrengen aan een burger, is duidelijk gemaakt door oud-premier Balkenende met zijn uitspraak: Wij zijn wel verantwoordelijk, maar niet aansprakelijk. De rechtsstaat bestaat sowieso niet, omdat ook de Raad van State uitspraken doet waaraan lagere overheden, multinationals en banken zich niets gelegen laten liggen. Zie hiervoor het interview met de persvoorlichtster.

Ik hoop echt dat er een advocaat te vinden is tussen de schurken in jurken (boek Arnold van der Voort) die genoeg moed en poen heeft om het beslag op de vermogens van die twee organisaties te kunnen leggen. Dan komt de bagger in het systeem pas goed aan de oppervlakte. Zelfs Klokkenluider Online is kennelijk nog niet voldoende bij machte om de kat (Micha Kat) de bel aan te laten binden. Het is verbijsterend te moeten ervaren dat een oproep om contact te krijgen met een integere rechter, raadsheer of officier van Justitie om onfrisse zaken  in het rechtsbedrijf te melden, tot nu toe geen enkele reactie heeft opgeleverd.

Reageer naar sdn@planet.nl of naar info@eurostaete.eu en voor het aanmelden voor deelname aan het Tribunaal rechtspraak.