De essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

CBS: Koopkracht van minima in 20 jaar 23 procent gedaald
Voedselbank . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . AOW . . Jeugdzorg

Aangifte van WILNU.nu tegen de Staat der Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wegens
strafbaar handelen en zwijgen over boekhoudfraude m.b.t. het verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW

Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op bovenstaande vragen?

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!!

Redactie van Buitenhof,

Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk met Onno Ruding in discussie ging. Mooi..!! Maar durft Joris het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit is gebeurd?! Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in het voorstel van de Griekse minister van FinanciŽn Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is verwoord in de Belgische Verdwijntruc.

Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creŽren van geld en de banken.

Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vorst van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)

Westkade 227 - 1273 RJ Huizen (NH)

T: 035-5244141 - E-mail: sdn@planet.nl  - Web: www.sdnl.nl  en www.sdnl.nl/motie-merkies.htm

Zie het videoverslag van het Kamergesprek