De Staatsschuld: wat is geld eigenlijk, weet u het? De politici, de media?

Geldpolitiek . . Kamerzetel . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . CBS

Staatsschuld per land in de wereld en binnen de Europese Unie

De Dag dat de dollar valt !". En wat zijn onze investeringen in de VS dan nog waard ?
China en Japan kunnen een wereldrecessie voorkomen met schuldverlichting 3e wereld
Vragen, géén vragen voor het Symposium Nulpunt Energie van 19 april 2009 - video 1

Staatsschuld . . . Pensioenen . . . Geld . . . Privatisering

Het CDA blijft toch bij 't zeer naïeve dogma dat de staatsschuld moet worden afgelost
met massale verpaupering van de ouderen met pensioen, door wegvallen van de rente !
Uitblijvend antwoord van minister van Financiën op vragen en erkenning van geldschepping DNB
Wil je weten hoe de geldschepping er bij staat, dan is de volgende link aan te bevelen :
Verborgen Geldmechanismen - De Ernst v/d situatie in Ogenschouw. Schuld aan WIE?

Silvio Gesell: Wat is geld eigenlijk? Weet u het? De Politiek? De Media?
Banken veroorzaken loonslavernij, staatsschuld, inflatie, oorlog, armoede!

Als voor de staatsschuld geleend is van De Nederlandsche Bank dan is de fiscale rentelast nul !

Vandaag: de waanzin van bezuinigen in de kredietcrisis: de Krediet-Keizer heeft geen kleren aan...

door: Micha Kuiper

Beste lezers!

Er is een sprookje over een Russisch jongetje. Hij ziet dat de Keizer naakt is en roept het. Dan pas durft de rest van de mensen het ook te zeggen. Tot die tijd houden ze de illusie in stand dat het wel zeer ragfijne bijzondere gewaden zijn, die de Keizer draagt!

Ik ben opgegroeid in een warm nest en heb van mijn 7e tot mijn 37e (!) tevreden gewoond in het huis dat mijn ouders in 1974 kochten. Vreemd genoeg zijn de huizenprijzen sindsdien zo gestegen dat het huis nu meer dan 10 keer zo duur is geworden in 30 jaar. Leuk als ze het zouden verkopen, maar waar woon je zonder huis?

Qua inflatie zou je een factor 2 of 3 verwacht hebben, niet 10. Ik kan mijn ouderlijk huis dus nooit meer van ze overkopen, tenzij ik een hypotheek neem die ik niet kan betalen. De belastingdienst zal de helft van het huis in beslag nemen, dus ook dat is geen optie. Ik heb een goede baan en kan mijn eigen huis niet eens kopen. Welvaart is een vreemd iets. Maar ... er is een verklaring, bleek.

Waar komt dat geldgebrek vandaan? Iedereen lijkt altijd tekort te hebben:

 • Mijn vader heeft net op tijd AOW gekregen, want straks is dat pas vanaf 67 jaar.
 • Bejaarden hebben ingeroosterde pyjama-dagen in verzorgingstehuizen, want anno 2010 kunnen we geen personeel betalen dat iemand vijf minuten helpt zijn kleren aan te trekken.
 • Om de economie te stimuleren legt Balkenende-IV versneld snelwegen aan (geld in omloop brengen).
 • Tegelijkertijd willen we de staatschuld aflossen door te bezuinigen op voorzieningen en uitkeringen (minder geld in omloop brengen).

Is dat niet dubbel? Bezuinigen en geld uitgeven tegelijk? De geit en de kool sparen? Waarom is geld zo schaars? Wat is geld?

We hebben alles: olie, eten, kleren, luxe - maar geld is er altijd tekort. De laatste 20 jaar begint het massaal door te dringen tot het collectief bewustzijn, en in 2010 is de stroomversnelling enorm: de krediet-keizer heeft geen kleren aan. Er zit een foutje in ons geldsysteem. Het is kinderlijk eenvoudig, maar het is moeilijk te aanvaarden als zijnde waar en werkelijk.

Het foutje is dit:

 1. geld wordt in omloop gebracht door kredietverlening die geld schept
 2. het krediet moet op termijn worden terugbetaald met rente waardoor er per saldo juist geld verdwijnt
 3. hierdoor zou het geld snel opraken, tenzij...
 4. er steeds opnieuw kredieten worden verleend, maar dan wel meer als de vorige keer ER ONSTAAT DUS ELK JAAR IETS MEER GELDTEKORT ... te verdoezelen met economische groei...

Deze situatie is over de laatste twee eeuwen heel langzaam en sluipend gegroeid, en is nu uiteindelijk uitgemond in een onhoudbaar systeem dat zichzelf opeet en steeds harder moet groeien om te overleven. Maar dat moet een keer misgaan. De kredietcrisis van 2008 was de eerste grote scheur, en als we niet oppassen zegt het straks helemaal: poef...!! Dat zou wel een oplossing zijn, maar met nodeloos veel leed wereldwijd.

Er is geen oplossing BINNEN het systeem - het systeem van geld-uit-kredietverlening. Alle geld komt al sinds 1933 in omloop via kredietverlening:

 • staatsschuld voor de overheid
 • hypotheken voor de burger
 • persoonlijk krediet
 • credit card
 • bedrijfskrediet

Het moet heel moeilijk zijn voor alle deskundigen, alle economen, alle politici die dit nooit gezien hebben, om nu toe te geven dat ze zoiets simpels gemist hebben. Ik heb het ook nooit gezien! We jagen met zijn allen een illusie na, een onmogelijke figuur van Esher. http://images.buddytv.com/usrimages/usr1075150/1075150_Esher.jpg

En dat kan dus niet zo blijven. De oplossing is simpel: geld maken dat niet uit krediet bestaat. Dat vereist een eenvoudige wetswijziging.

 • Einde kredietcrisis.
 • Einde honger in Afrika.
 • Einde bejaardenverwaarlozing.
 • Einde geldtekort voor onderwijs.
 • Einde geldverslaving, olieverslaving, oorlogverslaving.

  En wetswijziging. En gedachte. Dat is alles, en het is genoeg om de wereld voor altijd te veranderen. Als dit inzicht je bevalt: stuur het door. Laat ook anderen genieten. Als het je niet bevalt: wait and see...


  Keerkracht nieuwsbrief: abonneer je kosteloos/zeg op, door subscribe/unsubscribe in het Onderwerp te zetten, mail: abo@keerkracht.nl

  (c) Micha Kuiper, maart 2010, m.kuiper@keerkracht.nl

  Naschrift: Een kort voorbeeld:

  • je wilt een auto kopen van 10.000
  • je sluit bij de bank een persoonlijk krediet af.
  • zie onderstaande offerte: je betaalt 14.000 terug
  • feitelijk ontstaat er op de dag van lenen een geldbedrag van 10.000 en een vordering van 14.000
  • als je de auto koopt is er dus 10.000 extra geld geschapen
  • na 120 maanden (10 jaar) is er 4.000 verdwenen, en dat moet ergens aangevuld worden
  • iets of iemand anders gaat geld lenen (je buren, je klanten, een bedrijf, de overheid)

  We kunnen onze schulden niet aflossen, want het geld om ze af te lossen bestaat helemaal niet. Op de hele grote Aarde niet. Nergens niet. Zo lang we dat niet inzien zullen we blijven zoeken naar dat geld.