Het is kristalhelder dat hier een politieke instructie achter zit

Lokale omroepen . . . . . SDN homepage Landelijke media . . ANP Nieuwsdienst . . Nieuwsuur . . Teletekst

Omroep Max bood brood en spelen als indoctrinatie voor Europese grondwet

Huizen, 13 juni 2007

Beste Paul,

voordat je verder leest adviseer ik je om eerst de tabellen bij Wisselverlies te bekijken, dan wordt de manipulatie direct helder. Ik heb enkele jaren terug samen met Martin Dessing gesprekken gevoerd met de oprichters van Wisselverlies om de krachten te bundelen, maar door gebrek aan geld is dat mislukt. Want zonder een flinke som geld doe je in dit land helemaal niks tegen de politieke chicanes. Misschien dat de burgers met een laag of middeninkomen nu eindelijk wakker worden en iets gaan doen. Met name steunen.

Ik was in die tv-uitzending aanwezig. Het is kristalhelder dat hier een politieke instructie achter zit. Ik denk dat het nieuwe Europese verdrag (die zogenaamde grondwet) hiervoor de reden is. Den Haag wil kost wat kost een andere houding van de burgers t.a.v. Europa en natuurlijk de daaraan gekoppelde euro.

Geen werkelijk integere journalist zou het in zijn/haar hersens halen om een zo duidelijk valse voorlichting te geven als dat Omroep Max dat deed op die avond. De mensen die zelf niet aan het woord mochten komen spraken na de uitzending op straat er schande van; en dat ze spijt hadden zich als klapvee te hebben laten misbruiken.

Ook prof. Heertje die ik de middag voor de uitzending nog sprak over de vermoedelijke misleiding door zowel het Nibud, CBS, CPB en de politiek, dat de presentatie die ons zou worden voorgehouden niet in overeenstemming zou zijn met de koopkrachtontwikkeling bij de laagste inkomens. Ze presenteerden bij de inleiding het heel slim als niet relevant m.b.t. de inkomens, maar wel met het koopgedrag van de gemiddelde Nederlander en zijn/haar gevoel en ervaring. Tussen die 'gemiddelde burgers' zitten ook de zogenaamde topverdieners die er met miljoenen vandoor gaan. De Tweede Kamerleden hebben gezien hun basisinkomen van € 6.645,49 per maand excl. vakantiegeld en onkostenvergoeding er geen notie van hoe de werkelijheid aan de onderkant er uitziet. Vergelijkbaar met een alleenstaande in de bijstand van € 618,43 per maand, excl. vakantiegeld van € 30,30 (!!!) en woon- en zorgsubsidie. Staatssecretaris Aboutaleb vindt net als de VVD dat dit inkomen meer dan genoeg is, want anders gaan 'ze' niet werken !!

Je krijgt van de armen (zeker op tv) ook helemaal niks te horen. Vooral als die wat slimmer zijn dan wat simpele klagers. Ik waarschuwde prof. Arnold Heertje voor een al te globaal commentaar, omdat de inflatie dempende electronica en andere zaken die de 3 miljoen armen in ons land absoluut niet kunnen kopen een sterk vertekend beeld geven.

Zelfs tijdens de uitzending (live) kreeg Arnold Heertje een boek uitgereikt "De euroramp treft ons allemaal" van Martin Dessing met commentaar van Prof. dr. B. Smalhout, waarin helder duidelijk gemaakt wordt wat er werkelijk gebeurd is bij de omwisseling van de gulden naar de euro. Dat boek werd natuurlijk niet vermeld; de burger zou eens collectief te weten kunnen komen dat er flink gesjoemeld is met de devaluatie van de gulden bij de omwisseling naar de euro. Dat is overigens de allergrootste bankroof die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden. Je kunt de analyse daarvan zien op internet bij de Sociale Databank Nederland op: www.sdnl.nl/euro-blunder.htm en op Wisselverlies.

Als laatste wil ik je attent maken op de voedselmars in Amsterdam-Zuidoost die op 29 juini werd georganiseerd door het Serviceplatform Amsterdam en de voedselbank van Regina Mac-Nack in de Bijlmer, met de aanbieding van een petitie aan de deelraad Amsterdam Zuidoost.

Groeten,

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Voorstel voor Kamermotie voor wetswijziging m.b.t. invordering van schulden

Aan drs. R.M. Smit m.b.t. uw optreden in Buitenhof van 17 juni 2007

Geachte heer Smit,

Zelden ben ik het inhoudelijk eens met iemand vanuit politieke kringen van het CDA. Al was het maar vanwege de kotsmisselijk makende demonisering in de verkiezingscampagne door Maxime Verhagen: dat alle AOW-uitkeringen wel met 16% zouden dalen, wanneer de fiscalisering van de AOW als voorstel van Wouter Bos zou doorgaan met een stem op de PvdA. (Verhagen is vanwege zijn ook door de media als zoete koek geslikte leugen gepromoveerd tot minister van Buitenlandse Zaken, je reinste CDA-gekonkel en domme PvdA-blunder)

Maar vandaag waardeerde ik uw optreden als CDA-er tegenover de macro-econoom B. Jacobs van de VU ( Email: b.jacobs@uva.nl, homepage: http://www.xs4all.nl/~jacobs73) die de wetten van de jungle in de vrije markt wil loslaten op de sociale structuur van de Nederlandse samenleving. Het is duidelijk dat deze meneer een strikt macro-economische visie heeft die werkelijk los staat van wat er op het leefniveau van de bevolking plaatsvindt. Rendement maken op investeringen en van opleiding is voor hem nummer 1. Hij meent echt dat bijv. het verhogen van de zogenaamde te lage huren een oplossing zou zijn voor het tekort aan woningen. Deze man heeft absoluut niet begrepen dat het bouwen van woningen bij een (al dan niet kunstmatig) tekort een grondwettelijke prioriteit van de overheid moet zijn. Je kunt de woningvoorraad niet toevertrouwen aan beleggers en projectontwikkelaars (ik behoef jou dat niet uit te leggen vermoed ik); niettegenstaande dat zij een additionele rol hebben in de onroerendgoedwereld. Het is klip en klaar dat uitsluitend de overheid verantwoordelijk is voor bijv. het absolute tekort aan studentenwoningen in de universiteitssteden. Niets houdt de overheid tegen om in de buurt van de universiteit of hogeschool een geschikte studentenflat te bouwen met units die betaalbaar zijn, omdat geen rendement gehaald behoeft te worden, maar een maatschappelijke dienst wordt verstrekt, wat de zo gewenste kenniseconomie ten dienste kan staan.

De belangen van beleggers, investeerders, makelaars en projectontwikkelaars liggen ver af van die van de niet bezittende huurders. Je hebt volkomen gelijk dat een explosie van de huurprijzen zou plaatsvinden wanneer de huren vrij gegeven zouden worden. (zie het interview van Felix Rottenberg met Mária van Veen van de woonbond). Hoofdverantwoordelijk voor het tekort is per definitie de overheid, en niet de spelers in de vrije markt. Men heeft om duistere redenen het zogenaamde saneren van de staatsfinanciën voorrang gegeven aan de grondwettelijke plicht de bevolking van adequate woonruimte te voorzien. Overigens gaf oud LPF-kamerlid G. van As een goede suggestie om het tekort op te heffen met een beleid zoals hij dat als wethouder in de gemeente Leiden had uitgevoerd. Het begrip huurverlaging komt men overigen nergens tegen, zoals bijvoorbeeld wel verlaging van de lonen (B. Jacobs) en uitkeringen. De politiek visie van de heer Jacobs is dan ook kristalhelder.

Om de discussie wat meer diepgang te geven verwijs ik je naar de 'Research Fellows' op de website van het Tinbergen Instituut die ik een kopie van deze mail zal toesturen. Met prof. Jan Tinbergen heb ik ooit eens een kleine briefwisseling gehad over de functie en kwalteit van ons geld als fenomeen. Bij schreef mij dat hij van geld geen verstand had. Dat nu is kenmerkend voor de meest economen en bankiers, men heeft geen flauw idee van wat geld nu werkelijk is. Lees daarvoor een analyse van Dr. W.P. Roelofs (inmiddels overleden) die enig inzicht verschaft en als student door Tinbergen gestimuleerd werd om met name de theorieën van Maynard Keynes kritische te bestuderen. Hij ontdekte de fout in de theorie van Keynes en won daarmee een prijs.

Ook inzelf heb met de kennis die ik opdeed met dr. Roelofs een artikel geschreven over het karakter van het geld on de m.i. ontbrekende factor in de wereldwijd erkende theorie van Irving Fisher (1911). Zie het in het blad van de JOVD (VVD-jongeren) gepubliceerde artikel: 'Geld het DNA van de economie'

m.vr.gr.

R.M. Brockhus Westkade 227 1273 RJ Huizen 035-5244141 Mail: sdn@planet.nl Web: www.sdnl.nl

Reactie van Paul Quekel

Geachte heer Jacobs, heer Smit, Tweede Kamerleden, journalisten, e.a.,

Hierbij reageer ik op de brief van Rob Brockhus aan u, die ik zeer hoog acht, verderop in deze e-mail. Echter in deze zaak slaat hij de plank volledig mis. Het was paars dat de krapte op de woningmarkt heeft laten ontstaan en het zijn de kabinetten Balkenende die door kiezersangst deze gruwelijke misstanden hebben laten voortduren. Lees wat de zogenaamde "vader des vaderlands" Wim Kok hierover zei in 1999, op www.sdnl.nl/quekel-40.htm "we leven op een heuse vulkaan met de prijzen voor woningen en aandelen" en lees mijn oplossingen op www.sdnl.nl/grondbank.htm en www.sdnl.nl/nma.htm en www.sdnl.nl/zondvloed.htm en over de diverse oorzaken op www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm en www.sdnl.nl/flipse-1.htm over de belastingramp.

Lees ook mijn www.sdnl.nl/buitenhof.htm en www.sdnl.nl/rechtsspraak-01.htm over de Trias Politicas. Daarnaast wordt de Nederlandse samenleving niet alleen met de uitzendingen van Blauw Bloed via propaganda misleid, maar heeft ook de TV zender MAX en daarnaast nagenoeg alle omroepen op NL 1,2,3, zich geleend om het volk (wij dus) zand in de ogen te strooien (m.u.v. Radar en Zembla) met een staatspropaganda die in niet zogenaamde democratische staten door links en rechts Nederland als dictatuur zou worden bestempeld. Zoals blijkt uit het artikel van 22 juni 2007 in Dagblad de Telegraaf gaat het niet om de euro maar om draagvlak te creëren voor een nieuwe (?) Europese Grondwet, die volgens mij in een geheim overleg tussen Balkenende en Merkel al beklonken is. Of, zoals ik schreef, direct na de verkiezingen: "er komt zeker niet opnieuw een referendum over Europa".

CITAAT: Timmermans: "Een deel van de Nederlanders zullen we waarschijnlijk wel nooit kunnen overtuigen van het nut van Europa. "Don't confuse me with the facts" (val me niet lastig met de feiten, red.) is hun credo. Afgelopen week ook weer bij de grote Eurometer-show. Je kunt met rapporten tien keer aantonen dat de prijzen niet door de euro zijn gestegen, maar toch blijven sommigen roepen om de gulden." Einde citaat.

Misstanden dreigen bij woningcorporaties

Er dreigen ongelukken bij de besteding van de miljardenvermogens van de woningcorporaties. Er is sprake van een bodemloze schatkist. Een goede maatschappelijke afweging en verantwoording ontbreekt. Hervormingen zijn gewenst. Dit stelt Coen Teulings, directeur van het Centraal Planbureau (CPB) in een interview met deze krant. Hij schat de eigen vermogens van de woningcorporaties op het reusachtige bedrag van circa euro 200 mlrd. Ondanks die vermogens worden er toch weinig huurwoningen gebouwd. Wel steken woningcorporaties steeds meer geld in bijvoorbeeld glasvezelnetwerken en betreden ze de zorgmarkt. (Het Financieele Dagblad, 11 juni 2007).

We worden voor onmondige burgers versleten. We worden ronduit belachelijk gemaakt met een soort Mao-boekje. De prijzen zijn zeker niet gestegen door de euro. We worden opgezadeld met een gecreĆ«erde tweedeling niet tussen allochtoon en autochtoon maar de echte tweedeling is tussen opbrengstbaner en kostbaners. Weet u dat het grootste waangevolg de zogenaamde discriminatie en tweedeling tussen allochtoon en autochtoon is? Ik verzeker u dat dit een gecreëerd waangevolg is door het kostbanencircus want de echte discriminatie en werkelijke tweedeling in Nederland is het verschil tussen de kostbaners (politiek, ambtenaren en subsidieopmakers zijnde de kostbanen ) en opbrengsbaners, hardwerkende mensen van MKB bedrijven, boeren, tuinders enz.enz., die alle onzin moeten verdienen en betalen.

De gekte heeft toegeslagen in Den Haag. Op 5 juni 2007 heb ik het vragenuurtje gezien. Wat een onzinnige prietpraat en dat na 100 dagen "HET LAND IN". Vrouwen als Vogelaar, Cramer en ter Horst kunnen zo bij hun voorgangers Jorritsma, Peijs en Netelenbos gezet worden. We hadden toch ook nog een mevrouw Dekker? Niets is er op woningbouwgebied gepresteerd. U hebt het waarschijnlijk nog niet door. Of mogelijk wel heel erg goed door? We zijn beland in een samenleving die gecontroleerd wordt van de wieg tot het graf. Door wie? Door de Vreemannen c.s van onze tijd, die voorzien van veel gemeenschapsgeld de wereld naar hun eigen geluk kunnen zetten. Het geluk van de gewone huis, tuin en keukenburgers interesseert ze geen zier.

Eigen belang, partijbelang en coalitiebelang staan met stip voorop bij deze opmakers van de stromen gemeensschapsgeld: "ons geld wordt gestolen, gevorderd, afgepakt, weggesluisd, verdonkeremaand, misbruikt, enz., enz.". Maar hun prachtige toverwoorden zijn "sociaal, sterkste schouders dragen hoogste lasten, minderbedeelden, opkomen voor de ouderen, sociale democratie, hulp aan de armen, geld voor achterstandswijken". Sorry het heeft een andere naam gekregen, Vogelaar-wijken?. Allochtoon moet kansen krijgen, kleurpiet i.p.v. zwarte Piet, waarden en normen, generaal pardon, milieu, PC Hooft-tractoren, goede doelen, onthutst, verbijsterd, geschokt enz., enz. Je wordt er niet vrolijk van al deze zakkenvullers. Sociale woningbouwverenigingen hebben 27 miljard euro in kas, (eigen vermogen van 200 miljard euro) scholen 4,5 miljard euro en de gemeenten? Lees www.leoverhoef.nl

Dit was het wat Pim Fortuyn wilde aanpakken. Al deze "banen" en een doorgeslagen onzinnige regelgeving, gecontroleerd door een ambtenarenapparaat dat zichzelf in stand houdt en daarom zei hij: "Vergis u niet, dit land wordt aan het volk teruggeven". Zou men daarvoor niet eens de straat op moeten gaan? Ik hekel al die bestuurders die de zaak bedonderen, zichzelf bevoordelen en de burgers uitzuigen en zich dan laten voorstaan op hun prestaties die vaak gelouwerd worden met een lintje en een goedbetaald fancy baantje. Oh wat zijn ze trots!!!

Met vriendelijke groet,

Paul Quekel senior

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!