De OESO: Nederlandse export profiteert van een toegenomen vraag in de eurozone

Geldpolitiek . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Waar is het OESO-rapport geschreven? In Parijs of in Den Haag?

Loonexplosie dreigt
De Nederlandse regering zou meer maatregelen moeten nemen om oververhitting van de economie te voorkomen. Prijzen en lonen dreigen anders de pan uit te rijzen.

Dat staat in een halfjaarlijks rapport met groeivooruitzichten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bij de in Parijs gevestigde OESO zijn dertig industrielanden aangesloten. De OESO waarschuwde vorig najaar al voor mogelijke oververhitting van de Nederlandse economie, maar doet dat nu prominenter. Bij oververhitting is er meer vraag naar producten dan wat er werkelijk geproduceerd kan worden. De kans bestaat daardoor dat de inflatie te veel gaat stijgen.

Mindere jaren
Vorig jaar liet de Nederlandse economie een groei zien van 2,9 procent. Voor dit jaar voorziet de OESO eenzelfde groeipercentage. In het rapport constateert de OESO dat de Nederlandse export profiteert van een toegenomen vraag in de eurozone. Daarnaast is er sprake van toenemende concurrentie waarbij bedrijven hun product zo goedkoop mogelijk aanbieden. Nederland heeft enkele minder jaren achter de rug, maar zo langzamerhand draait de economie op volle toeren. Daardoor zal dit jaar een punt worden bereikt waarbij alle capaciteit in fabrieken wordt benut, aldus de OESO in de zogeheten Economic Outlook. Dat betekent dat de groei groter zal zijn dan wat de economie in werkelijkheid aankan.

Meer uitgeven
Om te zorgen dat het niet zover komt zou de Nederlandse regering haar best moeten om de vraag naar producten af te remmen. Dat kan ze onder meer door zelf de hand op de knip te houden. De overheid kan de groei van de economie ook sturen door bijvoorbeeld niet over te gaan tot belastingverlagingen. Als ze dat wel zou doen, gaan mensen nog meer uitgeven omdat ze meer geld overhouden. Daardoor neemt de vraag weer verder toe.

Looneisen
Uit het OESO-rapport blijkt dat het aantal vacatures in Nederland eind 2006 het hoogste niveau bereikte in zes jaar. De loonstijgingen bleven evenwel beperkt met ongeveer 2 procent. De inflatie bedroeg in maart op jaarbasis 1,8 procent, wat binnen de eurozone een aanvaardbaar niveau is. Bij een verdergaande krapte op de arbeidsmarkt bestaat echter de kans dat de looneisen zullen stijgen. Daardoor bestaat de kans dat de consumentenprijzen omhoog zullen gaan. De OESO zegt in het rapport verder dat regering maatregelen moet nemen zijn om meer mensen aan het werk te helpen.