Nuon stoot in strijd met vergunningen zware metalen uit voor "groenstroom"


VMR-homepage . . . . . SDN homepage


Even rekenen en schrikken.

In de vergunningaanvraag van Nuon staat aangegeven de samenstelling van kolen en van de verschillende producten die men denkt te gaan bijstoken, zoals kippenmest e.d. Tevens wordt aangegeven hoeveel mg/kg van een aantal schadelijke stoffen, zoals kwik e.d. in deze brandstoffen zit. Voorts is aangegeven hoeveel kolen men zou verstoken op jaarbasis indien er niets bijgestookt zou worden. Voor het geval men een deel van de kolen zou vervangen door kippenmest e.d. heeft men het meest voor de hand liggend pakket ter vergelijking samengesteld.

Aan de hand van deze gegevens is uit te rekenen welke het verschil is tussen de hoeveelheid aangevoerde schadelijke stoffen in het geval van alleen kolenstook en in het geval van kolen + afval. E.e.a. is gebaseerd op gelijkblijvende electriciteitsproductie. Deze berekening is onderstaand gemaakt voor twee z.g. zware metalen : kwik en Chroom. Uiteraard is het rijtje schadelijke stoffen veel langer.

Bij de berekening van kolenstook wordt ook kalksteen meegerekend, welke als hulpstof wordt toegepast. Bij de berekening van het bijstoken wordt de functie van de kalksteen vervangen door papierslib.

  UITSLUITEND KOLENSTOOK.

De samenstelling van de kolen wordt aangegeven in het Mer op blad 4.8 Het chemische symbool voor kwik is Hg Het chemische symbool voor chroom is Cr

Kwik komt in steenkool voor in een hoeveelheid van gemiddeld 0,11 mg/kg Chroom komt in steenkool voor in een hoeveelheid van gemiddeld 17 mg/kg Voor kalksteen zijn deze waarden: kwik =0,04 en chroom = 3,58

De hoeveel kolen die er jaarlijks verstookt wordt is volgens tabel 4.1.2 in het MER totaal 543 kt/j (kiloton per jaar) ofwel 543.000 ton. De hoeveelheid kalksteen per jaar is 14.000 ton

De totale input aan kwik en chroom is derhalve:

  Kwik in steenkool = 543 x 0.11 = 59,73 kg/jaar Kwik in kalksteen = 14 x 0,04 = 0,56 kg/jaar -------------------- totaal kwik = 60,29 kg/jaar Chroom in steenkool = 543 x 17 = 9.231,00 kg/jaar Chroom in kalksteen = 14 x 3,58 = 50,12 kg/jaar -------------------- totaal chroom = 9.281,12 kg/jaar

  KOLENSTOOK + AFVAL

Er is een z.g. basispakket samengesteld welke de aanname is van de realistische verwachting van het bijstoken met afval, zie tabel 4.1.5:

De 543.000 ton aan kolen wordt vervangen door:

  
  363.000 t/j aan kolen    kwik  0,11 mg/kg chroom  17 mg/kg
  100.000 t/j aan RWZI-slib  kwik 20,0 mg/kg chroom 150 mg/kg 
   10.000 t/j aan papierslib kwik  0,44 mg/kg chroom  60 mg/kg
  100.000 t/j aan kippenmest kwik  0,1 mg/kg chroom  5,3 mg/kg
  100.000 t/j aan hout    kwik  1,5 mg/kg chroom 120 mg/kg
  

De samenstelling van deze stoffen staan in tabel 4.1.6. van het MER en de hoeveelheid kwik en chroom die dit bevat staat hierboven vermeld achter elke soort brandstof.


De hoeveelheid kwik wordt:

  Kwik in steenkool  = 363 x 0,11 =  39,93 kg/jaar
  Kwik in RWZI-slib  = 100 x 20  = 2000,00 kg/jaar
  Kwik in papierslib  =  10 x 0,44 =   4,40 kg/jaar
  Kwik in kippenmest  = 100 x 0,1  =  10,00 kg/jaar
  Kwik in hout     = 100 x 1,5  =  150,00 kg/jaar
                   --------------------
   Totaal Kwik per jaar :       =  2204,33 kg/jaar
  

Ten opzichte van alleen kolen dus het 36,9 voudige.De hoeveelheid chroom wordt:

  Chroom in steenkool = 363 x 17  =  6171 kg/jaar
  Chroom in RIZW-slib = 100 x 150  =  15000 kg/jaar
  Chroom in papierslib =  10 x 60  =   600 kg/jaar
  Chroom in kippenmest = 100 x 5,3 =   530 kg/jaar
  Chroom in hout    = 100 x 120  =  12000 kg/jaar
                   --------------------
   Totaal chroom           = 34.301 kg/jaar
  

Ten opzichte van alleen kolen dus het 3,69 voudige