Speurders naar Nulpunt energie van Nikolai Tesla op kampeerweekend in Drouwenerveen tegen opwarming van de Aarde

Tesla is coming back with free magnetic energy?

EuroStaete . . . SDN <=====> Nulpunt Energie . . . Yildiz Magnet motor tested at TU-Delft

Het kampeerweekend in Drouwenerveen in Drenthe over Nulpunt Energie en spiritualiteit

. .
Het energiesymbool op het terrein _ _ _ _ _ _ _ _ Evert-Jan Beverwijk over spiritualiteit

. .
Frank Bonte organiseert zonder organisatie _ _ _ _ _ _ _ Rob Brockhus over het soevereine EuroStaete

. .
Dick Korff heeft belangstelling voor energie _ _ _ _ _ _ _ _ Loek Gans is op zoek naar vrije energie

. .
Klaas v/d Ven: schoon drinkwater in India _ _ _ _ _ _ _ _ _ Uitvindingen en experimenten en spiritualiteit

. .
Misschien kunnen rijden op waterstof _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Het ontzilten van zeewater voor drinkwater


Dr. Johan Oldenkamp ondersteunt met nadruk het initiatief van de Vrijheidsparade op 26 september

Schone, oneindige furonen-energie. De oplossing voor ons energieprobleem !

Schone, oneindige furonen-energie
De oplossing voor ons energieprobleem ! Klik op de foto

  In een enquête werd aan de burgers gevraagd wat men zou doen wanneer hij of zij de beschikking kreeg over 500 miljard euro ten behoeve van de planeet Aarde.

  Met 500 miljard euro zou ik mijn idee willen realiseren door de gratis energiebron op de Midden-Atlantische rug op de bodem van de oceaan te benutten, door een unit te ontwerpen die het hete water van ca. 380 graden celcius bij ongeveer 300 bar dat uit de furonen spuit op te vangen, en dan met een warmtewisselaar ter plaatse elektriciteit op te wekken en/of waterstofgas te produceren. Maar misschien is ook een zonnebrandfilter in de ruimte een optie om het klimaat effectief te beheersen.

  De elektrische energie kan getransporteerd, of direct worden benut door water op de bodem van de oceaan te splitsen in waterstof en zuurstof, en zo een schone energiedrager te produceren. Uit een middelgrote furoon komt evenveel energie of meer dan uit een elektriciteitscentrale op het land. Het is de techniek van het benutten van deze oneindige energiebron (C)(R) die innovatief ons land een leidende positie kan geven. Onze zorgen over de klimaatverandering dwingt deze oplossing serieus te nemen, want er is daarbij geen uitstoot van CO2, smeltende poolkappen en milieuvervuiling. Ook de bossen kunnen blijven bestaan.

  R.M. Brockhus (C)(R) 12 januari 1986
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen
  035-5268153