Edelchemie attendeert gemeenten, provincies en afvalverwerkers op de Nuloptie-technologie


Edelchemie . . . . . SDN homepage

Wat te doen met vervuild slib in Limburgse grindgaten, rivieren kanalen etc.?

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835


S.D.N.
t.a.v. R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ HUIZEN


Panheel, 13 september 2001


Ref: LN/lb/29/2000

Betreft:

  Technische beschrijving en capaciteit van Nuloptie-Units voor verwerking van alle afvalstromen tot duurzame recycling en immobilisatie.

Wat te doen met vervuild slib in Limburgse grindgaten, rivieren kanalen etc.?
Bijvoorbeeld in Pol, Groot-Hegge, in de Roes etc.

 1. Het opnieuw opnemen en verwijderen kan nooit voor 100%. Zeker 5 procent blijft liggen of wervelt op en komt terecht waar nog geen of weinig vervuild slib ligt. Het vervuilde oppervlak wordt groter in plaats van kleiner. Wanneer het afgevoerde slib ergens wordt gedumpt is er totaal geen milieuwinst en is het gebruikte geld puur weggegooid.

 2. Verglazen is de enige duurzame oplossing voor vervuild afval. Slib moet eerst aan een scheidingsproces worden onderworpen waarbij 90-95 procent praktisch schoon zand ontstaat. Nederlandse bedrijven zijn daar al goed in en kunnen nog beter worden. 5 tot 10 procent zwaar giftig slib blijft dan nog over. Dit slib moet worden opgeslagen, als voorraad voor duurzame verwerking en verglazing.

 3. Edelchemie heeft verglazing van praktisch alle soorten chemisch afval in de praktijk uitgevoerd; o.a. verontreinigd slib, AVR bodemas en vliegas, slib van waterzuivering, slib van verontreinigde spoordijken etc. Deze verglazing is al 10 jaar geleden succesvol toegepast. Men, de politiek, vond het wat te duur en heeft daarom schijnoplossingen omarmd en met veel geld ondersteund. (koude immobilisatie b.v.) Slib komt dan terecht in cement, in bakstenen, in beton, in wegen, in dijken etc. Dit was in eerste instantie goedkoper dan verglazen; zei men. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat het geen duurzame oplossingen waren maar regelrechte schijnoplossingen.

  Schijnoplossingen roepen een hele serie steeds hogere rekeningen op. Honderden miljoenen werden en worden zo weggegooid en het probleem wordt steeds erger en doorgeschoven naar de volgende generaties. De Nuloptie was beleidsverstorend en is nog steeds storend t.o.v. niet duurzame oplossingen. Edelchemie is echter economisch in staat de belangenverstrengeling en onkunde ook op hoog niveau aan de kaak te stellen. Dat laatste is zelfs uitermate storend, en daarom is Edelchemie en de door Ir. Nevels van Edelchemie BV ontwikkelde Nuloptie 15 jaar lang tegengewerkt, geblokkeerd. VROM distantieert zich nu eindelijk en zelfs nadrukkelijk van de macabere Limburgse machtspolitiek en staat in procedures steeds vaker tegenover de provincie en het Zuiveringschap Limburg; o.a. in de zaak Interchemic. De belangenverstrengeling en corruptie in de Limburgse politiek begint geleidelijk tot in DEN HAAG door te dringen.

 4. Een moderne Nuloptie-unit kost ca. fl. 12.000.000 aan investering en is in staat aan 50 personen, hoogwaardige arbeidsplaatsen te geven, per jaar 20.000 ton afval te verwerken, te verglazen en tegelijkertijd kennis uit te bouwen om een duurzame samenleving te helpen stichten. Alleen al aan het geleden verlies op de Demkolec kolencentrale in Haelen en het sluiten van de tapijtrecycling door DSM zijn 590 miljoen gulden verknoeid. Men had hiervoor 50 Nuloptie-units kunnen opzetten en bestond dan allang geen slibprobleem meer.

 5. Het roer moet totaal om, anders gaat het mensdom aan zijn eigen vergiftiging ten onder. Wellicht helpt deze publicatie, kritiek en technische oplossing het roer om te laten gooien. Dat is dan een sprankje hoop.


  Ir. L.M.M. Nevels september 2001

p.s. Wilt u weten hoe zo'n installatie werkt, dan kunt u de video bekijken die op televisie ooit al werd uitgezonden. Een veertigtal andere waarvan de helft te maken heeft met het milieubeheer en de wetgeving kunt u bekijken op video.html

Indien u geïnteresseerd bent in de aanschaf van een of meer Nuloptie-Units en de boven beschreven technologie om uw afval compleet weg te werken en stortplaatsen te voorkomen en oude zelfs geheel op te ruimen, dan kunt u contact opnemen met het Ecologisch Kennis Centrum, 't Achterom 9a, 5491 XD Sint-Oedenrode. Telefoon: 0413-490387 en fax: 0413-490386. Het EKC heeft de vertegenwoordiging gekregen om te bemiddelen.

Naast de investering van ca. 12 miljoen gulden per unit - die geheel onder het eigen beheer van de gemeente of provincie zal kunnen vallen - dient een licentieovereenkomst te worden afgesloten voor het toepassen van de Nuloptie-technologie ©


Video over Edelchemie en de NUL-optie