De angst om een lucratieve baan te verliezen met een Burufsverbot a la Willem Oltmans, laat de meeste journalisten zwijgen

Media en omroepen negeren bewust Nederlands Sociaal Forum: "Te links" zei de NOS

Klokkenluiders..... SDN homepage .... Schandpaal .... Nederlands Sociaal Forum

Landelijke media en omroepen negeerden bewust Nederlands Sociaal Forum: "Veel te links"

Huizen, 22 mei 2006

Als deelnemer aan de workshop "Nieuwe Media" op de derde dag van het Nederlands Sociaal Forum werd door de contactpersoon voor de pers van het NSF gemeld: "Dat met name de NOS geen verslag op televisie wilde doen, omdat dit forum "te links" zou zijn". Ook in de lokale media als TV-Gelderland en de dagbladen werd tot grote verbazing geen verslag gedaan.

Dit discussieforum met drieduizend bezoekers uit het hele land aan deze grote manifestatie van 150 organisaties over de sociale structuren in Nederland (en in een wereld van globalisering) werd door de media nadrukkelijk weggelaten uit de nieuwsvoorziening voor burgers en politiek. Het is ontoelaatbaar dat vanwege deze inschatting van: "te links" er censuur wordt uitgeoefend in de media op een zo grote happening op maatschappelijk en sociaal gebied. Dat "Hilversum" met de journalisten die daar werken "géén linkse kerk' zou zijn, blijkt met deze vaststelling nu wel duidelijk. Vermoedelijk zelfs het tegendeel, maar het kan ook zo zijn dat de politiek de media aanstuurt, zoals dat in alle dictatoriale regiems gebeurt en gebeurde. Er lopen nu al twee zielknijpende lobbyisten rond op elke journalist, zoals onlangs bekend werd. Vraag is dan: wie betaalt deze psychomasseurs?

Wat te zien en te horen was bij de lezingen en in de workshops, is dat er verantwoordelijk en sociaal gedacht wordt; en men bijdragen tracht te bieden om problemen van globalisering, onderdrukking, uitbuiting en uitsluiting van gewone mensen te verhelpen. Arbeidsmigratie is daarbij een maatschappij ontwrichtend fenomeen; ijzeren hekken en grenzen ten spijt. Door de deelnemers aan dit forum van vijf workshops van drie samenwerkende organisaties werden drie kamerleden gesignaleerd. Namelijk Harry van Bommel van de SP, Wijnand Duyvendak van GroenLinks en mevr. Thea Fierens van de PvdA. "Rechts" en "christelijk" Nederland liet het compleet afweten.

Vrijwel alle drieduizend deelnemers en bezoekers hebben van de Bellamy Stichting, van Stichting Grondvest en Stichting Sociale Databank Nederland een cd-rom ontvangen waarop de bijdragen van onderstaande personen op video zijn te horen en te zien.

Vraag: zouden er journalisten te vinden zijn die de censuur of manipulatie bij omroepen en dagbladen aan de kaak durven stellen ?? En dat dan bij die omroepen zelf en in deze dagbladen ??

R.M. Brockhus

 
Het openingsbeeld van de CD-rom ziet er zo uit:
De foto's klikken naar video's en pagina's op de cd

De voorkant van de cd-rom hoes

De achterkant van de cd-rom hoes

De Grote Omwenteling         

 

Het zijn de mensen die de wereld moeten omvormen.


 

Deze CD wordt door de Bellamy Stichting, de Stichting Grondvest, de Stichting Sociale Databank Nederland en de Alternatieve Volks Partij (SVP) samen uitgegeven ter gelegenheid van het tweede Nederlands Sociaal Forum, het NSF te Nijmegen van 19 t/m 21 mei 2006.

 

U vindt op deze CD diverse bijdragen voor de workshops met ideeën over verbeteringen voor Nederland, Europa en de rest van de wereld in het kader van het NSF en de doelstellingen van de stichtingen: “anders globaliseren”.

 

Het is ons ernst. Daarom ondersteunen wij het initiatief van de SVP die op 20 april 2006 notarieel is opgericht. Wij geven deze CD uit om zo politiek daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Daaraan kunt u zelf deelnemen door lid te worden van de Alternatieve Volks Partij en zo de voorstellen voor verbetering van de maatschappij van bovengenoemde stichtingen te realiseren, eerst in Nederland, dan in Europa en dan in de rest van de wereld. Immers, goed voorbeeld doet goed volgen.

 

 

             

 

St. Sociale Databank Nederland       Stichting Grondvest               Bellamy Stichting

 

Westkade 227            Gasthuislaan 22            August Vordingstraat 192

            1273 RJ Huizen           6883 JD Velp              7558 AD Hengelo                        

         035-5244141              026-3610689              074-8500956