Vaten met gif nabij Texel vermoedelijk toch lekgeslagen
Visserij in Noordzee mogelijk voor jaren verboden

Milieu . . EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Biomassa of secundaire brandstof voor het maken van onze groene stroom.
En het vernietigen van mensenlevens.


Groene Stroom uitstekend, maar geen kanker verwekkende Groene Stroom.

Vaten met gif nabij Texel vermoedelijk toch lekgeslagen
Kapitein zag geel gif (wolmanzouten) in zee lopen


Klik op de foto om de radio-uitzending te beluisteren met o.a. Krista van Velzen van de SP


En alles wat er hier op deze Website staat heeft hier mee te maken ??

Uitgegeven: 23 december 2003 17:44
Laatst gewijzigd: 23 december 2003 19:45

DEN HELDER - De pesticide die zich in de drie containers bevindt die zondag in de Noordzee zijn terechtgekomen, is zo giftig dat alle zeeleven dat ermee in aanraking komt, doodgaat. Dat heeft een woordvoerder van stichting De Noordzee dinsdag gezegd.

Het gaat om een zogenoemd bioaccumulerend gif. 'Van bioaccumulerend gif bestaan twee soorten. De eerste blijft echt heel lang in de voedselketen, omdat het gif in het vet van de dieren wordt opgenomen. In dit geval gaat het echter om een gif dat niet zo snel in het vet gaat zitten, waardoor het makkelijker uit de beesten gaat. Ze blijven dus niet tot hun dood giftig.'

Uit onderzoek van de stichting naar het materiaal is gebleken dat zich in de vaten een houtverduurzamingsmiddel bevindt, dat onder meer wordt gebruikt voor schuttingen. 'Het zeeleven dat ermee in aanraking komt, gaat dood als het niet genoeg is verdund. In welke straal is niet te zeggen. Dat is onder meer afhankelijk van het weer, de concentratie van de stof en hoe snel het water stroomt', aldus de woordvoerder van de stichting.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat bevestigt dat het om een zeer giftige stof gaat. Een woordvoerder kon dinsdag echter niets zeggen over de gevolgen voor het milieu. Wel wist zij dat het acuut toxisch is, wat inhoudt dat mensen er niet mee in aanraking mogen komen. 'Er is sprake van een bedreiging van het milieu, maar hoe erg het is, is nog niet duidelijk.'

Ook weet Rijkswaterstaat nog niet of de vaten in de containers daadwerkelijk lekken en waar deze zich precies bevinden. Het bodemonderzoek dat met een kustwachtvaartuig van Rijkswaterstaat moet worden uitgevoerd, kan pas beginnen zodra het beter weer wordt. 'De verwachting is dat dit pas maandag kan gebeuren', aldus de woordvoerster.

Aanspoelen

De kans dat de containers nog aanspoelen, is minimaal. 'We denken niet meer dat dat gebeurt.' Maandagavond heeft de kustwacht volgens de woordvoerster vissers verzocht niet te vissen in het gebied van de Noorderhaaks tot en met Terschelling. 'Dat is gebeurd uit voorzorg.'

De drie containers sloegen zondag bij het schip Andinet ten noordwesten van Texel overboord. Het schip was op weg van Antwerpen naar Bremen. De drie containers bevatten 630 vaten met elk 100 liter arseenpentoxide.

Hoeveel mensen moeten er nog sterven aan kanker ???????????
Het kan mij niet schelen welke Politieke partij dit op lost als het maar wel zo snel mogelijk gebeurt.


Aan NOS radio. Met het oog op morgen,
Ingezonden door Ad van Rooij

 

Zie bijgevoegde berekening in mijn bijgevoegde brief met door klik aan Ria Oomen Ruijten, lid van de Europese Commissie ( zie bijlage en lees hieronder).Hierop heb ik nooit inhoudelijk reactie gehad. Tot voor kort heb ik nooit begrepen waarom niet, nu echter wel: lees: https://www.stelling.nl/kleintje/386/Vanrooij.htm Uit mijn briefwisseling met Pieter van Geel blijkt dat het op 1 januari 2003 is afgelopen met het dumpen van dit gif via hout. De brieven van P van Geel  krijgt u per fax: lees ook: https://www.katholieknieuwsblad.nl en

Het is hierbij goed te weten dat 1 kuub geïmpregneerd hout 3 tot 4 liter wolmanzouten bevat. Het wordt dus echt een enorme ramp als die vaten met 63.000 liter van die wolmanzouten niet worden teruggevonden en gaan oplossen in het water van de waddenzee. 

 

Gaarne verneem ik van u of u nog meer informatie wenst. Ook verneem ik graag het tijdstip van de uitzending.

 

Met vriendelijke groeten

Ad van Rooij

Hogere Veiligheidskundige,

Ecologisch Kennis Centrum B.V.

tel 0413 490387

fax 0413 490386

e-mail: a.vanrooij1@chello.nl

 

 

Specifieke achtergrondinformatie voor vraag 6.

 

Vroeg of laat komt al het arseen en chroom dat tijdelijk in het geïmpregneerde hout, spaanplaat, cement, beton, asfalt e.d. zit opgeborgen in opgeloste vorm als arseenzuur en chroomtrioxide vrij en in ons oppervlaktewater, grondwater en drinkwater terecht.

 

Gewolmaniseerd hout bevat:

-         3000 mg/kg arseen.

-         6000 mg/kg chroom VI.

 

Per m3 hout (500 kg. Hout) is dat:

-         1.500.000 mg = 1.5000.000.000 g arseen

-         3.000.000 mg = 3.000.000.000 g chroom.

 

Het grondwater is ernstig verontreinigd als het boven de interventiewaarde zit.

De interventiewaarde bedraagt voor resp. arseen en chroom 15)

-         arseen 60 g/l

-         chroom 30 g/l

 

Een kuub gewolmaniseerd hout verontreinigd dus op termijn:

-         25.000.000 liter water met arseen boven de interventiewaarde

-         100.000.000 liter water met chroom boven de interventiewaarde.

 

Het is hierbij goed te weten dat enkel en alleen in Nederland al jaarlijks zo'n 700.000 m3 geïmpregneerd hout wordt omgezet16).

In Nederland staat om die reden nog minstens 10.000.000 m3 uit.

In het stroomgebied van de Rijn en de Maas (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitland, Zwitserland e.d.) staat mogelijk wel 100.000.000 m3 van dat geïmpregneerde hout uit.

[ Begin pagina top ]