Ambtelijke top van de NMA wordt eindelijk wakker
en gaat tot de aanval over in de financiële wereld !!!

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Paul Quekel . . Woekerpolissen . . Klacht NMA

Toegevoegd op 19 juli 2007: momenteel is de totale hypotheekschuld van de Nederlandse bevolking al meer dan € 554 miljard. Door de waanzinnige opdrijving van huizenprijzen en door de bouwpolitiek van de overheid met bewuste krapte om de prijzen zo hoog te houden om zodoende meer belasting te kunnen heffen. Dit o.a. met overdrachtsbelasting, Onroerende Zaak Belasting, (OZB), BTW en allerlei leges en vergunningen. Zoals de vaste lasten voor bijv. riooolbelasting, enz. Iedereen is daar gebaat bij, behalve de koper van een woning. Alleen wanneer je verkoopt en niet terugkoopt, zoals bij vererving, komt de winst tot gelding. Maar dan moet daarvan weer veel successierechten worden afgedragen aan de geldgierige Staat der Nederlanden. Ergo, die hele soap van renteaftrek is een dikke sigaar uit eigen doos.

Hieronder ziet u in het kader van de parlementaire enquête over de bouwfraude dat er al veel eerder gewaarschuwd is geworden voor de grote zwendelpraktijken in de bouw en aannemerswereld. De heer Paul Quekel directeur van Aquvex BV en een makelaarskantoor schreef zijn vingers blauw, maar kreeg steeds het deksel op zijn neus. Misschien dat deze documenten aantonen dat niet alleen sommige ambtenaren corrupt waren maar dat ook grote vraagtekens gezet kunnen worden bij politici en leidinggevende personen in de bank- en verzekeringswereld.

Een ding staat als een paal boven water: Het miljoen huizen dat na 1992 gebouwd is (of nog gebouwd wordt) heeft de woningkopers (gedwongen) per woning gemiddeld € 25.000 teveel gekost, ofwel 1.000.000 x € 25.000 = € 25.000.000.000. (zie de NOVA-uitzending hierover) Belanghebbenden zijn daarbij ook alle financiële instellingen die de financiering tegen een nodeloze renteberekening hebben geregeld voor de kopers van het onroerend goed. Waar was overigens de taxateur van de NVM (Nederlandse Vereniging voor Makeleaars). Benadeeld is ook de Staat der Nederlanden die door de onnodige aftrekbaarheid van de rente ca. € 1 miljard aan belastingopbrengsten misloopt en dit gedurende de looptijd van de hypotheken. Ergo, looptijd 30 jaar, renteaftrek gedurende 30 jaar, nadeel Staat 25 tot € 30 miljard. Tel uit je winst! We hebben het hier dus over zeer grote zaken. Waar blijven de onderzoeksjournalisten en Kamerzetel 151 ?? en Grondbank voorkomt bouwfraude.

Bezoek de archieven van de omroepen            


MINISTERIES IN HET NAUW
Zo luidt de titel van de derde documentaire van Zembla over de bouwfraude.

Zembla zond tweemaal eerder een documentaire over de bouwfraude uit. Die uitzendingen zijn in het dossier integraal te bekijken. In dit dossier ook een uitgebreid overzicht van de bouwfraude. Op deze website ook het laatste nieuws over de bouwfraude, en alle relevante links.

Hieronder het artikel uit het Algemeen Dagblad n.a.v. de uitzending van Zembla
op 16 augustus 2002 en de uitzending van Nova van 16 augustus 2002


17 augustus 2002Topambtenaren lekken naar aannemers

'Prijs van Vinex-huis opgedreven'

Van onze redactie economie

Topambtenaren hebben eind jaren 80 geheime informatie over de locaties van nieuwe Vinex-wijken gelekt naar aannemers. Dankzij de tips van ambtenaren van de ministeries van VROM (Volkshuisvesting) en Verkeer en Waterstaat, konden de bouwers deze grond voor een prikkie opkopen. Doordat de grond daarna fors in waarde steeg, konden de huizen op die plekken veel duurder worden verkocht.

De Hilversumse oud-aannemer Dick Terlingen uitte die beschuldigingen gisteren in tv-programma Zembla. Terlingen is tevens oud-vice-voorzitter van het Algemeen Verbond van Bouwbedrijven (AVBB), de organisatie van bouwwerkgevers. Volgens Terlingen hebben huizenkopers zo'n 5 tot 10 procent te veel betaald voor hun nieuwbouwwoning.

Volgens Terlingen kwamen de ambtenaren en de aannemers bijeen in een restaurant in een molen tussen Den Haag en Voorburg, waar de ambtenaren gratis konden eten. Daar ontstond een `klimaat van ontboezemingen'. Terlingen heeft de namen van de ambtenaren gemeld aan de parlementaire enquêtecommissie die de bouwfraude onderzoekt en donderdag met haar openbare verhoren begint.

In het tv-programma vertelt Terlingen dat `menig wethouder stapeldol is geworden' omdat aannemers al hadden toegeslagen op de nieuwe Vinex-locaties die door de minister van VROM werden aangewezen. De betrokken gemeenten moesten voor de bouwprojecten dan wel in zee met die aannemers. Volgens de oud-aannemer lekten de topambtenaren `structureel' en gebeurt dat nog steeds.

In een eerdere uitzending van Zembla beschuldigde Terlingen ambtenaren er al van dat ze zich lieten omkopen door aannemers. Het AVBB bagatelliseerde toen zijn opmerkingen. Terlingen zou al te lang (17 jaar) uit de branche weg zijn om zich een goed oordeel te kunnen vormen. Het ministerie van VROM liet gisteren weten de beschuldigingen van Terlingen aan het adres van VROM-ambtenaren niet te kennen.De brief van Paul Quekel van Aquvex BV aan Nederlandse Mededingings AutoriteitAfzender Aquvex Trade BV Grotestraat 413 B 5142 CB Waalwijk

NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit)
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Referentie NMa-001

Betreft     :     Kartelvorming
Pagina's    :     11
Telefoon    :     070 330 3330
Fax       :     070 330 3370 (ook per fax verstuurd)
E-mail     :     geen

Waalwijk, 26 juli 2001


Geachte weledelgestrenge heer/mevrouw,

Bij deze stellen wij u op de hoogte van ernstige kartelafspraken, koppelverkoop, het vragen van onredelijke prijzen en het opleggen van onredelijke voorwaarden.

Wat is de huidige situatie. Er is in Nederland een groot tekort aan bouwgrond. In het verleden konden bedrijven maar ook particulieren grond kopen van de Gemeentes tegen redelijke prijzen. Echter door de gekte van de afgelopen jaren is er een situatie ontstaan dat deze grondmarkt wordt beheerst door Projectontwikkelaars in samenspel met vele Gemeentes. Woningbouw Corporaties, Projectontwikkelaars en Aannemers kopen grote stukken grond van boeren.

Deze grond wordt later geleverd aan de betreffende Gemeentes met als resultaat dat er bindende (prijs)afspraken worden gemaakt over wie gaat bouwen, welke makelaar wordt ingeschakeld en wat de prijzen zijn. Dit geldt voor vele gemeentes in Nederland. Derhalve zijn deze Gemeentes er de eerste oorzaak van, van de werkelijk enorm gestegen grond en huizenprijzen. Er zijn projectontwikkelaars die tot fl. 150.000,- verdienen op een huisje van nog geen fl. 450.000,-.

De rede om u van deze situatie op de hoogte te stellen is het geschrift dat wij als onderneming van de Gemeente Waalwijk mochten ontvangen. Dit geschrift getuigt van een zo grote inperking van het fenomeen vrij ondernemerschap, dat wij als bedrijf nooit aan deze voorwaarden willen of kunnen voldoen. Ook de situatie bij Landgoed Driessen in Waalwijk ademt dezelfde sfeer. Niet een Waalwijkse burger is op dit moment in staat gesteld om een bouwkavel tegen een redelijke prijs van de Gemeente Waalwijk te kopen.Blad 2 van NMa-001


Alles is bedisseld en beklonken met aannemers, projectontwikkelaars en de grootste makelaar van Waalwijk.

Als er vanuit Landelijk Toezicht geen paal en perk gesteld gaat worden aan deze ontwikkeling dan zullen velen nooit meer in staat zijn om een eigen huis te bouwen, hetgeen de staatssecretaris van volkshuisvesting nu weer propageert. Ook de zo noodzakelijke doorstroming zal zoals nu blijven stagneren. Er zijn nog legio voorbeelden te noemen, echter uw onderzoek mogelijkheden zijn uitstekend om een en ander zelf zeer goed te kunnen constateren en bij overtreding de nodige maatregelen te treffen en boetes op te leggen.

Gelieve in ieder geval een onderzoek in te stellen naar de situatie in de Gemeente Waalwijk over het project Landgoed Driessen en het project Haven VII. Mogelijk kunt u in uw onderzoek ook betrekken de reeds lopende projecten en afgesloten projecten. Er staat nog een ander zeer omvangrijk project op stapel, namelijk het structuurplan Centrum Waalwijk. Dit gaat mogelijk meer dan een miljard gulden kosten. Uiteraard zal deze aangifte ons niet in dank worden afgenomen door B&W Waalwijk. Wij hebben echter ondanks de mogelijke consequenties, onze plicht als burger van deze stad en om niet langer te zwijgen en u van deze gang van zaken op de hoogte te stellen.

Wij vinden dat NMa wetten gebaseerd op de Europesche en Nederlandse wetgeving ook voor Gemeentes gelden. Typerend is dat vele Nederlanders op dit moment verhuizen (emigreren) naar Duitsland omdat daar de huizen een stuk goedkoper zijn. Dit gegeven is altijd tot voor ongeveer 4 jaar terug duidelijk anders geweest.

Wij hopen op een goede aanpak door uw dienst en verblijven met vriendelijke groet,

Aquvex Trade BV

T. Vural/P.L.G. Quekel

Bijlage: Brief van Gemeente Waalwijk

C.c Frits Bolkestein via VVD en A. Duivesteijn PvdA
Afzender Aquvex Trade BV Grotestraat 413 B 5142 CB Waalwijk

 
Aan      :   Tweede Kamerfractie Partij van de Arbeid.
Fax.nr.    :   070 318 2799 
Tel.nr.    :   070 318 2774
T.a.v.    :   A. Duivesteijn

Van      :   P.L.G. Quekel 

Betreft    :   Kartelvorming

Referentie : PVDA-011

Pagina's : 3 (inclusief dit voorblad)

Waalwijk, 25 september 2001.


Geachte heer Duivesteijn,

Bij deze doen wij u toekomen het antwoord van de NMa. Zowel u alsook ondergetekende weten dat er wel degelijk afspraken zijn.

Waarschijnlijk is ook hier de bouwlobby te groot. De vermeende fraude van vele honderden miljoenen wordt ook niet verder vervolgt en/of onderzocht omdat een tipgever teveel geld zou vragen.

Misschien weet u dat de man van Mr. Jorritsma een zeer hoge positie heeft in een bestuursorgaan van de bouwwereld. Uiteraard is dit toevallig, zoals het ook toevallig is dat Verzekeraars Rechters als Commissaris hebben, zoals Prof. Schonis die twee keer commissaris bij Delta Lloyd is en Plaatsvervanger Raadsheer in Den Bosch. U zou eens moeten kijken op de website van www.sdn.nl zeker ook naar aanleiding van het programma van Netwerk van gisterenavond over aanwijsbare fraude van Verzekeraars.

Zelf ben ik al vanaf 1995 bezig met Delta Lloyd, zie mijn website http://www.sdnl.nl/quekel/index.html.
Of de website www.toezicht.nl en lees onder dossiers de vragen over het rapport van Prof. Traas.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,

Aquvex Trade BV

P.L.G. Quekel

Bijlagen als vernoemd.