Commentaar van ir. Nevels op milieu-klucht van ministerie VROM


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

PERSBERICHT


St. Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel
Postbus 5008, 6097 ZG Heel
Tel. (0475) 572220 * Fax (0475) 572835


Milieu-klucht van VROM

Panheel, 17.08.2000

Mr. Drs. F.H.H.Weekers, lid Tweede Kamer
Binnenhof 1a, 2513 EA Den Haag


Onze Ref.; 54/2000/LN/kc.

Betreft: Milieu-klucht van VROM.

Geachte heer Weekers,

Het milieubeleid van VROM. neemt komische en tegelijk dramatische vormen aan.

Rondom de z.g. Meerjarenplannen Verwerking Gevaarlijk Afval, LCA-vergelijkingen, "duurzame" verwerking van afval, van subsidies afhankelijke instituten (TNO, RIVM, RIZA, Stichtingen etc.) is een Milieu-Klucht aan de gang. Deze Klucht duurt al meer dan 10 jaar en wordt mede in stand gehouden door onze Tweede Kamer der Staten Generaal.

As. Dinsdag 22.08.2000 wordt weer een bedrijf in deze Milieuklucht opgevoerd voor de Raad van State. Hierbij een pakketje informatie. Wij trachten de Europese studerende jeugd wakker te krijgen, hopelijk voor 't te laat is.

Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel BV