Edelchemie en de Nuloptie-technologie


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


De ECO-Optie


St. Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel
Postbus 5008, 6097 ZG Heel
Tel. (0475) 572220 * Fax (0475) 572835


  REF: 54/2000/LN/kc

Edelchemie en de Nuloptie-technologie

Ruim 40 jaar lang werkt Edelchemie aan de benadering van Nulemissies. Dit wordt de Nuloptie genoemd. In de loop van het jaar 2000 blijkt het mogelijk, de emissies naar het oppervlakte-water van zware metalen, afkomstig van verwerking van afval, volgens de Nuloptie-technologie, tot praktisch nul, of "minder dan nul", terug te brengen.

 • Verwerking afvalstoffen.

  De jaarlijks aangeleverde afvalstoffen van o.a. galvanische bedrijven, fotografische processen (F.G.A..) etc. bevatten o.a. duizenden kg. zwaar metaal.

 • Natte- en droge de positie.

  Regenwater en neerdalend stof bevatten zware metalen. Op het bedrijfsterrein en daken van Edelchemie Panheel (3,5 HA), komen zo jaarlijks $ 40 kg. zwaar metaal. terecht. Er i8 geen overstort.

 • Grondwater en leidingwater.

  Met grondwater komen ca. 20 kg, zwaar metaal per jaar het terrein op. Via leidingwater komen ca. 2 kg. zwaar metaal per jaar het bedrijf binnen ( vooral koper).

 • Lozing.

  Regen-, grondwater en leidingwater worden geconditioneerd tot E-water en hergebruikt. Alleen overtollig water E-water wordt geloosd naar de RWZI Panheel. De totale lozing van zware metalen door Edelchemie in Panheel bedraagt thans minder dan 15 kg. Per kwartaal ca. 60 kg. per jaar. Dit betekent, dat de verwerking van chemisch afval met daarin duizenden kg. zwaar metaal, geen bijdragen meer levert aan de emissies van zware metalen door Edelchemie naar 't oppervlaktewater.


DE NULOPTIE IS VOOR MEER DAN 99,9% BEREIKT. 'T LEVENSWERK VAN 45 JAAR.

Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel BV