Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV


De ECO-Optie


St. Antoniusstraat 15, 6097 ND Panheel
Postbus 5008, 6097 ZG Heel
Tel. (0475) 572220 * Fax (0475) 572835


  REF: 20/2000/LN/kc

INDAMP-RESIDUE F.G.A. NAAR A.V.R.

EINDE VAN DE MINIMUMSTANDAARD VAN DE NULOPTIE. MEI 2000

  Algemeen

25 Jaar geleden werd pijnlijk duidelijk, dat een groot aantal stoffen in afvalvloeistoffen niet of nauwelijks biologisch afbreekbaar waren. Het ging om diverse organische stoffen, z.g. harde complexvormers zoals E.D.T.A. Deze stoffen kunnen zware metaalionen omhullen (camoufleren), waardoor ze tot, in alle uithoeken van het biologisch systeem doordringen. Deze harde complexvormers maken onoplosbare verbindingen van zware metalen oplosbaar en transportabel. Harde complexvormers zitten daarom in reinigingsmiddelen (oxidelaagjes op metalen moeten oplossen om het metaal glanzend te krijgen). Ze worden gebruikt in fotografische baden zoals bleekfixeer, in z.g. elektrolyten om elektrochemisch metalen af te zetten op plastic, keramiek of andere metalen.

Fluorboraat, 'n zeer harde complexvormer, totaal niet biologisch afbreekbaar, wordt massaal gebruikt in de elektronica-industrie. Bromide, chloride en fluoride zijn stoffen die biologisch totaal niet afbreekbaar zijn. Ook metaalionen (opgeloste vorm van metalen) zijn biologisch totaal niet afbreekbaar. Een deel kan onoplosbaar worden gemaakt, maar dan mogen geen harde complexvormers in de buurt zijn. Humuszuren behoren tot de natuurlijke complexvormers.

  DE NULOPTIE VAN EDELCHEMIE.

Edelchemie had bovenbedoelde problemen onderkend en probeerde autoriteiten en wetenschappelijke instituten te wijzen op de gevaren. De Unie van Waterschappen, RIZA, RIVM, TNO, milieu-inspecties, waterschappen, Zuiveringschappen, VROM werden ingelicht. Edelchemie ontwikkelde tegelijkertijd de oplossing,

  DE NULOPTIE-TECHNOLOGIE; afgekeken van Moeder Natuur.

Behandel afvalstoffen zoals de Natuur dat al miljoenen jaren heeft gedaan en nog doet. De Natuur voert immers honderden miljoenen jaren duurzame recycling uit. "Tot stof en as zult gij wederkeren", en uit dit stof ontstaat nieuwe materie. Vulkanen maken natuurlijk glas (obsidiaan) uit oceaansedimenten. Afval eerst volledig mineraliseren tot as. Daarna de as, residuen en zouten verglazen tot metaal en obsidiaan. Dat is de Nuloptie.

  Vanaf 1992 internationaal gepatenteerd.

De technologie is reeds 25 jaar dagelijks in gebruik. Het is bovendien de technologie met de laagste totale milieubelasting. Technologisch én economisch bewezen !

  Het mocht niet baten !

De Nuloptie is 20 jaar lang bestreden, belachelijk gemaakt, geblokkeerd, geschaad, tegengewerkt. In het meerjarenplan voor verwerking van gevaarlijk afval M.J.P. - G.A. I verscheen de Nuloptie even als stand der techniek in de z.g. Minimum Standaard. Er bleken zoveel gevestigde "milieu-afvalbelangen" op het spel te staan, dat dit begin van duurzame, afvalverwerking, gesmoord moest worden. Dit is in Nederland door de provincie Limburg, het Zuiveringschap Limburg en VROM geprobeerd op elke denkbare manier. Ongelijke behandeling via vergunningen, verdachtmakingen, valse concurrentie, op kosten jagen via het opdringen van procedures, aanzet tot patentschending, ambtshalve vastpinnen van vergunningen, beslaglegging etc. Alles is geprobeerd om de Nuloptie te blokkeren.

Nederland heeft mede hierdoor zijn betekenis als gidsland op milieugebied in Europa en de wereld verloren. Het VROM-beleid, is goedgekeurd door een misleide en daardoor onkundige Tweede Kamer. Deze volksvertegenwoordiging heeft daarmee: het volk een enorme economische en ecologische schade toegebracht. Deze Tweede Kamer is vooral schuldig aan "Stolen Future" nota bene van hun eigen kinderen.

Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel BV