Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Brandbrief over overstorten in Limburg en vervuiling van drinkwater

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Tweede Kamer bespreekt opnieuw de gevaren van riool-overstorten


14 februari 2000

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835Open brief aan de Tweede Kamer


TELFAX 31-475-572835
van:
------------------------------------------------------------------------
EDELCHEMIE PANHEEL BV                Tel. 0475 57 2220
St. Antoniusstraat 15                Fax. 0475 57 2835
6097 ND Panheel                   BTW. NL003078255801
------------------------------------------------------------------------
Bestemd voor      : 2e Kamer der Staten Generaal
Ter attentie van    : Voorzitter
             Mevrouw J. van Nieuwenhoven
Telefaxnr       : 070-318 2356
Aantal pagina's    : 2
Datum en uur
van verzending     : 17.02.2000
Verzonden door     : Ir. L.M.M. Nevels

Ref: LN/lb/54/2000

Geachte Voorzitter,

Heden bespreekt de 2e Kamer opnieuw de gevaren van riool-overstorten. Ten behoeve van de leden van de Tweede Kamer is het nuttig, dat zij kennis nemen van de bijzonder alarmerende situatie in Limburg. In deze provincie, in het rechtsgebied van het Zuiveringschap Limburg, treden bij regenweeromstandigheden, d.w.z. bij 4 milimeter regen in 2 uur, d.w.z. bij praktisch elke regenperiode, massaal overstorten op.

 • Direct vanuit honderden overstorten in alle woonkernen en industrieterreinen.
 • Secundair bij de RWZI's die rioolwater krijgen aangevoerd vanuit het rioolstelsel.

Als een van de vele voorbeelden nemen wij de RZWI Panheel. Bij genoemde regenweersomstandigheden, 2 to 3 keer per maand, wordt t.g.v. overstort-type A, meer dan 75% van het rioolwater met daarin het zich eerder opgehoopt hebbend slib in de putten en rioolgangen overgestort. Twaalf woonkernen in dit gebied van Limburg pompen met de maximale capaciteit van 1925 kubieke meter per uur naar de RWZI.

Deze RWZI heeft een zuiveringscapaciteit van ca. 600 kubieke meter per uur. De rest, tweederde van de aanvoer, wordt "mechanisch gezuiverd", d.w.z. ongezuiverd overgestort in de Slijbeek die uitmondt in het Lateraal Kanaal. Onder deze omstandigheden wordt minder dan 1/4 x 1/3 = 1/12 deel van het rioolwater gezuiverd. Het zuiveringschap misleidt de democraten. De burgers menen dat voor de opgelegde heffing van f. 300,- per gezin per jaar het rioolwater wordt gezuiverd. nog triester wordt de zaak als men bedenkt dat vanuit het Lateraal Kanaal dit rioolwater naar Fase C van het ontgrindingsgebied Panheel wordt gepompt om van daaruit drinkwater te maken.

De Tweede Kamerleden dienen zich af te vragen of dit alles wel in overeenstemming is met het mandaat dat zij gekregen hebben van hun kiezers. Ondergetekende is bereid het bovenstaande toe te lichten en de bewijsstukken te overhandigen.

Hoogachtend,

Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel BV