Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Edelchemie nodigt studenten Agrarische Hogeschool uit om te kijken


Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

De belangstelling van leerlingen en studenten voor duurzame milieuactiviteiten neemt toe

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835


E. K. C.
Ecologisch Kennis Centrum
Ing. A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5491 XD SINT OEDENRODE

Panheel, 29 januari 2000

Ref: LN/1b/30/2000

Betreft: Excursie van een groep leerlingen na afsluiting van hun project,


Geachte heer van Rooij,

Het verheugt ons te vernemen, dat de belangstelling van leerlingen en studenten voor duurzame milieuactiviteiten toeneemt. Onze luxe-maatschappij is immers al ruim 10 jaar lang het catastrofe-gebied ingegaan en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is in acuut gevaar. De natuur gaat steeds harder terugslaan. Velen ruiken instinktmatig het naderend onheil. Diffuse-vervuiling grijpt om zich heen en verkankert alles. onnodig.

Duurzame verwerking van alle afvalstoffen uitgezonderd radioactieve, is mogelijk en wordt in de praktijk dagelijks bewezen, De Nuloptie is in 40 jaar tijd ontwikkeld, bewezen en gepatenteerd. Duizenden mensen hebben de e.c.0-option aanschouwd.

De Centrale Raad voor de Milieuhygiëne, ministers, honderden ambtenaren van milieuinspecties en volksgezondheid van provincies, gemeenten, van zuiveringschappen, van RIZA, RIVM, waterschappen waren op bedrijfsexcursie. Honderden milieufunctionarissen van ziekenhuizen, opleidingsinstituten etc. hebben de Nuloptie in werking gezien en waren verbaasd over de zuivere metalen en het glanzende obsidiaan.

De duurzame verwerking van afval, volgens de Nuloptie schreeuwde het uit; "Er bestaat geen enkel milieuprobleem". niet op technisch gebied, noch op economisch gebied. Milieuproblemen worden gemaakt en in stand gehouden (Wet van behoud van ellende) om de milieu-geldpomp van onze belangenverstrengelde maatschappij te laten draaien. Van deze enorme geldpomp profiteren de snelle jongens en meisjes zonder geweten. De Nuloptie is een bedreiging voor deze groep profiteurs. Dit is de enige verklaring voor de hardnekkige tegenwerking van deze duurzame verwerkingstechnologie van ons chemisch afval.

Bij uitzondering staan wij een excursie in ons bedrijf toe, omdat wij onze technologie en knowhow moeten beschermen. Voor een groep jonge mensen maken wij deze uitzondering.

Wij verzoeken u tijdig aan te geven wanneer een en ander geplanned is, etc. . In juli en augustus zijn geen excursies mogelijk. In afwachting van uw reactie verblijven wij met vriendelijke groeten,

Ir. L.M.M. Nevels

    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid