Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Welke toekomst heeft de jeugd?

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Met het begrip "Gestolen toekomst" komen jullie zelf in aanraking

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel

De Gestolen Toekomst
The Stolen Future

Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 20 januari 2000

    Ir. L. M. M. Nevels


Oproep aan alle Europese studenten en studentenorganisaties

Studerende jeugd van Europa .... WAKKER WORDEN ..!!

Met het begrip "Gestolen toekomst" komen jullie zelf in aanraking. Nog even en sommige ontwikkelingen in het milieu zijn niet meer te stoppen. Waarschijnlijk ben je je dat niet bewust omdat je nog jong bent, maar zeker is dat het je in je latere leven rechtstreeks zal raken; in ieder geval je eigen kinderen. Aan het begin van het jaar 2000 leven jullie (nog) in grote luxe, in grote haast, in een schijnwereld van eindeloze "duurzaamheid" en in een schijndemocratie.

Objectieve voorlichting van de zogenaamde "democraten" is er niet. Pers en media zijn sterk afhankelijk van geld en macht en het marktmechanisme. Hetzelfde geldt voor de wetenschappelijke instituten zoals het RIVM, TNO en RIZA. Er zijn gegarandeerd honderdduizenden potentiële klokkenluiders die echt verbijsterende onthullingen hebben te doen, maar zij zwijgen, bang als ze zijn om hun baan, salaris en pensioen. De aan de macht zijnde bezittende generatie steelt jullie toekomst met niet alleen de kapitalisatie van jullie opleiding via de studiefinanciering, maar vooral jullie primaire levensvoorwaarden als schoon drinkwater, zuiver voedsel en een stabiel, schoon milieu.

In een grafiek met de levenskwaliteit als functie van de eco-tijdruimte blijkt dat wij sinds een tiental jaren het catastrofegebied zijn binnengegaan. De gehele biosfeer van de aarde is in gevaar. Alles wordt diffuus vervuild: lucht, bodem, water, basisgrondstoffen en de voedselketen. Zonder nu als onheilsprofeten te worden gezien kun je met je eigen ogen zien wat er om je heen gebeurt. Het broeikaseffect dat we met hard "werken" veroorzaken, leidt tot een catastrofale ontsporing van het bio-systeem waarin wij nu leven. Maar hoe lang nog, wanneer de zee wel meters kan stijgen? Chemisch-technisch en economisch is dat alles oplosbaar en dat wordt dagelijks bewezen ook. De ECO-optie werkt!

Waarom we beschikbare technieken niet gebruiken zul je vragen? Wel, zitten Shell en Esso te wachten op auto's die op "water" rijden? Nee, want dat kost geld en dus komt een techniek die dat kan bewerkstelligen niet van de grond. Met het schoonmaken en houden van ons leefmilieu is hetzelfde het geval. Er wordt te veel verdiend aan de vervuiling en dus gaat die als maar door. Maar daaraan komt ook zonder ons echt een einde.

Deze brief aan jullie is onze hoop om zaken op de valreep te kunnen keren, want het gaat ten slotte over jullie eigen levensverwachtingen. We menen dat jullie toch wel zo intelligent zijn dat jullie vragen gaan stellen aan de verantwoordelijken in de politiek, bij de pers en jullie professoren die tot nu toe alleen maar groei willen zien, terwijl die fysiek niet mogelijk is. Probeer de 'Quiz der Logica' van dr. W.P. Roelofs maar eens op te lossen op http://www.sdnl.nl/quiz.htm. Dan zie je vanzelf waar het schip strandt. Jullie zijn nu zelf de stuurlui op de woelige baren van het leven.

Ir. L.M.M. Nevels (dir. Edelchemie Panheel BV)
Ing. A.M.L. van Rooij (dir. Ecologisch Kennis Centrum)
R.M. Brockhus (redacteur St. Sociale Databank Nederland)
Drs. N.C. Burhoven Jaspers (Recht en Juridische aspecten)
Drs. A.W.G. van Bergen (Vrijwillige Milieurecherche)
J. Hop (Kinderbeschermingsdeskundige)

    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid