Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Vlak voor het einde van de 20e eeuw zullen velen de balans opmaken

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Elke wereldburger met een beetje gezond verstand heeft een negatief toekomstbeeld

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel

Edelchemie presenteert de Nuloptie

De twintigste eeuw


  Ecologisch Kennis Centrum BV
  t.a.v. ing A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5491 XD Sint Oedenrode


  Panheel, 7 december 1999.

  Onze ref.: 78/99/LN/kc


Geachte heer van Rooij,

Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken en trachten vooruit te blikken naar de eenentwintigste eeuw. Gezien recente gebeurtenissen op lokaal, continentaal en globaal gebied moet elke wereldburger met een beetje gezond boerenverstand tot een helaas vrij negatief toekomstbeeld gedwongen worden, "stolen future".

Wij bevinden ons in het catastrofengebied van de ruimte-tijd-levenskwaliteitscurve. Het grootste uitsterven ooit is in volle gang. Het Romeinse Rijk in zijn nadagen is er niks bij. De perverse uitwassen van het Inca-rijk met het uitsnijden van harten uit levende slachtoffers, is een ander macaber voorbeeld van wat ons en onze kinderen te wachten staat.

De z.g. intelligentsia van onze maatschappij, in de vorm van zwijgende medeweters, dragen de grootste verantwoording. Er zijn helaas nog veel te weinig klokkenluiders. Onze Koningin Beatrix, gaf gelukkig een sein aan velen. Steek je nek uit en toon dat je weigert slaaf te zijn in het enorm grote collusie-systeem ! In onze schijndemocratie!

Van hetgeen u stelt in uw persbericht, kan alleen gezegd worden, dat het hard overkomt. Ik kan niets ontdekken wat niet waar is, immers dan zou 't systeem over u heenvallen en u afmaken. Het getuigt van grote persoonlijke moed, naast feitenkennis, dat u dit alles wereldkundig maakt. Hopelijk dringt dit door in z.g. studiehuizen, aan universiteiten, bij studentenverenigingen. Het is de aankomende jeugd die wakker geschud moet worden, voordat ze zal ontploffen in (zinloos) geweld. (zie scholierendemonstratie) Kortom proficiat met uw inzet, u kunt rekenen op ondersteuning.

Ir. L.M.M. Nevels

  JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid