Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Voorstel Raad voor de Detailhandel en het
importverbod van met koperverbindingen verduurzaamd hout

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

College Toelating van Bestrijdingsmiddelen verbiedt import van hout met wolmanzouten

The Stolen Future

Daalzicht 37, 6097 EK Heel en Panheel
Panheel, 27 oktober 1999


Importverbod met koperverbindingen verduurzaamd hout

Ir. L. M. M. Nevels


Raad voor de Detailhandel
Postbus 175
2700 AS Zoetermeer


Uit uw vakblad van oktober 1999.

    Importverbod met koperverbindingen verduurzaamd hout

Onlangs heeft het College voor Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) bekend gemaakt dat wolmanzouten die koper en chroom bevatten, eventueel in combinatie met arseen, verboden zullen worden. Wolmanzouten worden gebruikt om hout te verduurzamen (ook wel impregneren). Veel van dit met wolmanzouten geïmpregneerde hout wordt gebruikt als tuinhout, tuinmeubilair. paaltjes, speeltoestellen, steigers, beschoeiingen en geluidsschermen.

Het verbod is gebaseerd op de schade voor het milieu als het hout in aanraking komt met grond en water. Deze giftig stoffen worden niet afgebroken en worden schadelijker naar mate de concentratie van deze stoffen groter wordt.

De Raad Nederlandse Detailhandel heeft namens de bij de Raad NDH aangesloten ondernemers in de bouwmarkten tuincentra en warenhuizen, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voorgesteld in het ontwerpbesluit een overgangsregeling op te nemen. Gezien het relatief korte tuinseizoen zijn er in Nederland en de landen van herkomst grote voorraden geïmpregneerd hout. De Raad NDH vindt dat een overgangsperiode van ten minste drie seizoenen nodig is om de voorraad geïmpregneerd hout te laten afnemen, en zo grote financiële verliezen voor de tuincentra te voorkomen. Gedurende deze overgangsregeling moet het geïmpregneerde hout dat op voorraad is aan klanten verkocht mogen worden.

Aan de alternatieven voor het gebruik van met wolmanzouten geïmpregneerd hout zoals europees hardhout als eik en robinia, schuttingen van hagen en schermen van riet en wilgentenen, beschoeiingen van beton en kunststof, kleven volgens de Raad NDH een aantal nadelen. Deze materialen zijn nog niet of niet voldoende te krijgen, bovendien bestaat de indruk dat deze producten minder lang meegaan dat de met wolmanzouten geïmpregneerde houtsoorten. De huidige garantietermijn voor verduurzaamd hout is 10 jaar.

    Werkgroep Bronbeveiliging, Beveiligingscommissie

    Raad Nederlandse Detailhandel Postbus 715 2700 AS Zoetermeer


Overgenomen uit het vakblad voor de Nederlandse detailhandel van 8 oktober 1999Schreuder Interieurverzorging
Hr. C.A.P. Schreuder
Laagstraat 1
5256 PJ HEUSDEN

27 oktober


Geachte heer Schreuder.

Het artikel in uw vakblad over gevaren van gewolmaniseerd hout is beschamend. U maakt zich terecht zorgen over de grote schade die ontstaat bij de argeloze bezitters, bewerkers en gebruikkers van dit hooggiftige materiaal. U wilt deze schade geheel in de schoenen schuiven van de toekomstige slachtoffers, terwijl u met geen woord rept over de duizenden slachtoffers die onwetend van de oorzaak hun enorme leed en schade moeten verwerken. Laag bij de grond, scrupuulloos gedrag gedreven door geldzucht, waarbij alle middelen geoorloofd zijn. Over 10 jaar schrijft u zit alles diffuus in het milieu, als of uw eigen kinderen geen recht op een toekomst hebben.

Monsterlijk is dit. U dient alle leden van uw branche op te roepen schadeclaims in te dienen bij 't verantwoordelijk bestuur. Deze situatie was immers al 5 jaar geleden overduidelijk en er zijn vonnissen uitgesproken en gewoon genegeerd. Onrechtmatig handelen heet dit. Tienduizenden schadeclaims dienen het antwoord te zijn. in plaats van uw hypocriete overgangsperiode.

Ir. L.M.M. Nevels    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid