Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaalvan 27 april 1999

  Van onze verslaggever

Brussel - Bestaande cementfabrieken moeten vanaf 2007 aan de Europese emissienormen voldoen. In juni stelt de Europese Raad het gemeenschappelijke standpunt voor de bijbehorende richtlijn vast. Die legt aan alle verbrandingsinstallaties dezelfde emissienormen op. Cementovens die daaraan voldoen mogen (gevaarlijk) afval meestoken. De investeringen die de reiniging van rookgassen vergen worden mogelijk terugverdiend met hoge acceptatietarieven.

Brussel noemt een verbod op meeverbranding van afval in de cementindustrie op den duur onvermijdelijk. Daardoor ontstaat een probleem. De ovens zullen na het verbod steenkool of gas verstoken. Een ontwikkeling die Brussel eveneens onwenselijk acht. De cementindustrie blijkt nogal wat gevaarlijk afval te verbranden. Samen met de besparing op brandstoffen levert dat extra inkomsten op die de investeringen in schonere processen kunnen dekken.

De aanstaande richtlijn combineert de richtlijnen voor de emissies van stookinstallaties en voor afvalverbranding. De emissienormen moeten onder meer voorkomen dat ongevaarlijk afval tijdens de verbranding gevaarlijk wordt. Bepaalde stoffen moeten bij 1100 graden Celsius worden verbrand, zodat er geen dioxines vrijkomen. Brussel beschikt echter nog niet over een afdoende meetmethode.   Commentaar ir. Nevels

  Deze vorm van afvalverwerking, waarbij de probleemstoffen grotendeels worden gebracht in lucht, oppervlaktewater en vooral diffuus in 't cement is zeker geen techniek met een minimale totale milieubelasting. De Wet Milieubeheer stelt: bevorder de techniek met de minimale totale milieubelasting. Het omgekeerde gebeurt. De Nuloptie-technologie wordt al 15 jaar tegengewerkt. Het dumpen va gevaarlijk afval in cement en andere basisgrondstoffen wordt bevorderd. Dit betekent het stelen van de toekomst van onze kinderen.

  Panheel 1 mei 1999.

  
  
  Ir. L.M.M. Nevels

  directeur Edelchemie Panheel B.V.