Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Wanneer worden studenten aan de universiteiten eindelijk wakker?

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker

De kwaliteit van een democratie


  Stichting Sociale Databank Nederland
  t.a.v. de heer R. Brockhus
  Westkade 227
  1273 RJ Huizen


  Panheel, 18 januari 1999
  Onze ref.: 13/99/LN/kc

  Geachte heer Brockhus,

Met stijgende verbazing, overgaand in ongeloof en woede, heb ik uw brief gelezen van 15.01.1999, gericht aan minister Pronk.

Het moet mijns inziens zo worden opgezet, dat duizenden Nederlanders deze brief en de daarbij horende bijlagen lezen. In deze gegevens kan de doorsnee burger van Europa de verklaring vinden voor: normloosheid, verloedering, corruptie, belangenverstrengeling, apathie, een gevoel van onmacht, zinloos geweld.

De verantwoordelijken; politici, ambtenaren, karakterloze wetenschappers, journalisten, kamerleden, europarlementariërs, meestal mensen met riante inkomens, mogen niet kunnen vluchten voor hun verantwoordelijkheid. Mobuto, Marcos, Souharto, Pinochet etc. zelfs Bill Clinton, worden toch al ter verantwoording geroepen. Nu de duizenden anderen die via een netwerk van belangen en corruptie, bezig zijn zich te verrijken terwijl ze de toekomst stelen van onze jeugd.

Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker? Laten zij zich hun toekomst zomaar wegnemen ?

Een oproep aan studenten.organisaties is nodig ! Wij moeten onze jeugd mobiliseren want het gaat om hun toekomst. Beschouw dit als een open brief. Op mijn steun kunt u rekenen.


  Panheel, 18-1-1999

  Ir. L.M.M. Nevels