Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Ir. Leo Nevels: De kwaliteit van een democratie

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Het niet reageren op deze terechte alarmsignalen is onwerkelijk

De kwaliteit van een democratie

Ecologisch Kennis Centrum
t.a.v. ing A.M.L. van Rooij
't Achterom 9a
5481 XD Sint-Oedenrode

Panheel, 18 januari 1999
Onze ref.: 12/99/LN/kc

    Geachte heer van Rooij,

Met stijgende verbazing, ongeloof, daarna ergernis, heb ik uw brieven gelezen aan onze ministers Peper, Pronk, aan redacties van kranten etc., etc. Het niet reageren op deze terechte alarmsignalen is onwerkelijk. Uw jarenlang gevecht tegen belangenverstrengeling, collusie, corruptie, tegen onkunde, machtsmisbruik, geeft steeds meer mensen een gevoel van onacceptabele machteloosheid. Wat betekent een democratie, als die gefundeerd is op foutieve informatie, apathie bij het kiezersvolk, gebrek aan visie? Zinloos geweld lijkt een van de vele uitingen van dit gevoel van onmacht, boosheid. Zich moeten gedragen als willoze slaven, die zelfs de toekomst van hun kinderen dienen op te offeren aan de slavendrijvers.

Zien onze ministers, onze Euro-parlementariërs, onze kamerleden, onze gedeputeerden, leden van Provinciale Staten en leden van gemeenteraden niet dat zij verantwoordelijk zijn voor een maatschappij zonder normbesef, met zinloos geweld? Zo stevenen wij af op een totale ramp. Laten wij het steeds luider van de daken uitschreeuwen, dat het zo niet langer mag blijven gaan. Laten wij doorgaan onze leiders, onze journalisten ter verantwoording te roepen via alle communicatiekanalen die er bestaan.

Panheel, 18-1-1999


Ir. L.M.M. Nevels    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid