Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Politiek moet geleerd hebben een bestuur te formeren voor Duurzame SamenlevingPolitiek en Milieu


Panheel, 31 december 1998

Politiek omvat alles wat te maken heeft met bestuur, met het reilen en zeilen van een samenleving, met het doen en laten van een staat, een provincie, een gemeente, een vereniging.

Politiek moet reeds geleerd hebben vanuit het verleden en dient bestuur te formeren met als voornaamste doel: Duurzame Samenleving. Met ervaringen en kennis gewapend, vecht de politicus voor een goede toekomst van de jeugd. "Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst is het gezegde, dat door eeuwenlange ervaring is ontstaan en ook bewezen. Als een bestuurder ervaring en kennis mist moet hij uit alle kracht streven, om die wapens voor zijn strijd te bemachtigen. Extra lastig is deze opdracht als het een nieuw soort kennis betreft.

Voor een duurzame samenleving in de komende eeuw speelt het milieu de allerbelangrijkste rol. In de voorbije eeuw ging het vooral om economie. Geld verdienen en daarmee macht opbouwen waren de belangrijkste pijlers voor welvarende samenlevingen. De negatieve gevolgen van het massaal aanboren en gebruiken van voorraden uit de natuur begonnen pas aan het einde van de twintigste eeuw zichtbaar te worden. De welvaart op basis van geld en macht blijkt een prijs te hebben. Nieuwe woorden en begrippen ontstaan; naast economie, ecologie, biologisch dynamisch produceren, milieutechnologie, broeikaseffect, duurzame samenleving etc.

Er is behoefte aan een geheel nieuw kennisgebied, gebaseerd op kennis van de natuur, evolutie, biochemie, chemie, natuurwetenschap. Deze voor duurzaam samenleven noodzakelijke kennis is nog slechts spaarzaam in ontwikkeling. Zelfs op universitair niveau is dit kennisveld nog nauwelijks aanwezig. Er wordt niet of slecht onderwijs gegeven op het gebied van ecologie en milieu. Wel wordt al zeer veel geld uitgegeven om milieuproblemen te verdoezelen, te verplaatsen in plaats en tijd. Diffuse vervuiling is het modewoord in de eenentwintigste eeuw. Logisch, omdat op die manier de bestuurders zonder kennis, kunnen vluchten voor hun verantwoordelijkheid. Het dumpen van vervuilde grond, slib, mijnsteen, verbrandingsas etc. in grondwatervoerende afzettingen, in wegen, in grondstoffen leidt tot vervuild drinkwater, vervuilde kaas en melk, vervuild vlees, ----- vervuilde mensen.

Via bodem, water en lucht blijken wij alles letterlijk te verkankeren. Wij krijgen steeds meer soorten kanker, afwijkingen en andere gevolgen te verwerken van totale diffuse vervuiling. Onze huidige bestuurders hebben praktisch uitsluitend oog voor economie en macht. Ze kunnen geen afscheid nemen van het verleden. Ze zijn niet in staat de nieuwe wapen voor een duurzame samenleving te gebruiken. Ze missen ecologische kennis.

De jeugd op middelbare scholen en universiteiten moet wakker worden geschud, opstaan en het heft in handen nemen. Veel 55+ers zullen hun kleinkinderen helpen, om de 21ste eeuw te baseren op milieukennis en respect voor de natuur, die kikkers al honderden miljoenen jaren voordoet hoe een duurzame samenleving functioneert. Jeugd, wordt wakker, jullie toekomst wordt gestolen, dwing politici verantwoording af te 1eggen ook na 4 of 8 of 12 jaar bestuur. Net zoals bij misdaden tegen de mens, moeten misdaden tegen de duurzame samenleving worden berecht.

Panheel, 31-12-1998

"1 minuut voor 12"JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid