Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835


Ref:*LN/1b/11/99

NRC HANDELSBLAD
t.a.v. Sylvia Moerland reactieassistente
Postbus 8987 3009 TH ROTTERDAM

Panheel, 11 januari 1999

Betreft: Niet plaatsen van ingezonden brieven.

Geachte redactie,

Wij danken u voor uw reactie en voor uw oproep ons niet te laten ontmoedigen. Als wij ons door dit niet te plaatsen lieten ontmoedigen, maakten wij ons schuldig aan de diefstal van de toekomst van onze kinderen. ondergetekende wil zijn aankomende opvolgers juist aangeven, dat je moet blijven vechten voor Duurzame Samenleving. De moderne techniek levert gelukkig wapens op, om het gevecht tegen de belangenverstrengeling op alle terreinen (ook de nieuwsvoorziening) te voeren. Beschouw deze reactie dan ook als een open brief, die via internet, de wereld ingaat.

Bijgaand bericht in het Financieel Dagblad is een signaal over belangenverstrengeling en de gevolgen daarvan in het welvarende Europa. Voor de Engelsen is het nieuw Europa te vergelijken met de Titantic.

Kennis is een ander wapen, vooral als kennis een complex nieuw gebied omvat. Dit laatste geldt voor de kennis, die nodig is om een Duurzame Samenleving te grondvesten. Deze kennis wordt moeizaam verdiend. Machthebbers met kennisgebrek vluchten tevergeefs in meer belangenverstrengeling. In uw blad begint enige belangstelling voor de Duurzame Samenleving te ontstaan en dat belooft goeds voor de toekomst.

Graag is ondergetekende bereid 'u meer uit zijn kennisgebied beschikbaar te stellen, met vriendelijke groeten,


Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.
Bijlagen:
    kopie bericht; Politieke rel over Europese Commissie.
    kopie bericht; Politiek en Milieu