Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

In Europa groeit belangstelling voor dreiging van ontregelde natuur


Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

SDN
t.a.v. R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ HUIZEN


Panheel, 21 augustus 2003

Geachte heer Brockhus,

Wilt u mijn statement op internet zetten, omdat de overheid, Raad van State, het Zuiveringschap Limburg, enz. er alles aan doen om de Nuloptie-technologie te ondermijnen. Op 1 sepytember zal de Raad van State het laatste woord hebben. De door Edelchemie ontwikkelde technologie is werkelijk in staat om het afvalprobleem te kunnen oplossen, maar er zijn grote belangen op de achtergrond die liever hebben dat er niets verandert. Alle wettelijke en zelfs onwettelijke middelen worden gebruikt om de Nuloptie te torpederen. Het gaat echt om miljarden. Alvast bedankt.

Leo Nevels

STATEMENT

Het is een positief teken, dat er op Europees bestuursniveau een groeiende belangstelling bestaat voor de nabije dreiging van een ontregelde natuur t.g.v. algemene vervuiling.

De Nuloptie-technologie de nieuwe stand der techniek voor duurzame afvalverwerking.

Ondergetekende heeft 40 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Nuloptie-technologie. Vanaf 1985 in werking.

In 1989 kon begonnen wordt met de octrooiering in Nederland en de belangrijkste industrielanden van de wereld, 90 Internationale patenten waren het gevolg. Het doel was deze nieuwe stand van de techniek te demonstreren en te bewijzen. De technologie te vervolmaken en kennis te vergaren op vele vakgebieden. Dit alles in het belang van het wetenschappelijk onderzoek. Op de eerste plaats onderzoek aan Nederlandse hogere onderwijsinstellingen.

18 jaar lang is de Nuloptie in werking en heeft zichzelf bewezen. De praktijk bracht met zich mee dat er 15 jaar lang moest worden gevochten om de Nuloptie-technologie overeind te houden; en te kunnen blijven demonstreren dat deze duurzame verwerking in de praktijk uitvoerbaar is. De Nuloptie-technologie blijkt 18 jaar te vroeg te zijn ontwikkeld, ze werd als niet gewenste stand van de techniek afgewezen door de gevestigde belangen.

Pas nu roept men om kennis-economie en duurzame ontwikkeling. De (nog) ongewenste Nuloptie wordt in Limburg fel bestreden,

De Provincie Limburg heeft thans alles op alles gezet en gebuikt alle middelen om de demonstratie van de Nuloptie-technologie te liquideren.

Panheel, 1 september 2003

Ir. L.M.M. Nevels