Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

In Europa groeit belangstelling voor dreiging van ontregelde natuur


Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

SDN
t.a.v. R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ HUIZEN


Panheel, 21 augustus 2003

Geachte heer Brockhus,

Wilt u mijn statement op internet zetten, omdat de overheid, Raad van State, het Zuiveringschap Limburg, enz. er alles aan doen om de Nuloptie-technologie te ondermijnen. Op 1 sepytember zal de Raad van State het laatste woord hebben. De door Edelchemie ontwikkelde technologie is werkelijk in staat om het afvalprobleem te kunnen oplossen, maar er zijn grote belangen op de achtergrond die liever hebben dat er niets verandert. Alle wettelijke en zelfs onwettelijke middelen worden gebruikt om de Nuloptie te torpederen. Het gaat echt om miljarden. Alvast bedankt.

Leo Nevels

STATEMENT

Het is een positief teken, dat er op Europees bestuursniveau een groeiende belangstelling bestaat voor de nabije dreiging van een ontregelde natuur t.g.v. algemene vervuiling.

De Nuloptie-technologie de nieuwe stand der techniek voor duurzame afvalverwerking.

Ondergetekende heeft 40 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de Nuloptie-technologie. Vanaf 1985 in werking.

In 1989 kon begonnen wordt met de octrooiering in Nederland en de belangrijkste industrielanden van de wereld, 90 Internationale patenten waren het gevolg. Het doel was deze nieuwe stand van de techniek te demonstreren en te bewijzen. De technologie te vervolmaken en kennis te vergaren op vele vakgebieden. Dit alles in het belang van het wetenschappelijk onderzoek. Op de eerste plaats onderzoek aan Nederlandse hogere onderwijsinstellingen.

18 jaar lang is de Nuloptie in werking en heeft zichzelf bewezen. De praktijk bracht met zich mee dat er 15 jaar lang moest worden gevochten om de Nuloptie-technologie overeind te houden; en te kunnen blijven demonstreren dat deze duurzame verwerking in de praktijk uitvoerbaar is. De Nuloptie-technologie blijkt 18 jaar te vroeg te zijn ontwikkeld, ze werd als niet gewenste stand van de techniek afgewezen door de gevestigde belangen.

Pas nu roept men om kennis-economie en duurzame ontwikkeling. De (nog) ongewenste Nuloptie wordt in Limburg fel bestreden,

De Provincie Limburg heeft thans alles op alles gezet en gebuikt alle middelen om de demonstratie van de Nuloptie-technologie te liquideren.

Panheel, 1 september 2003

Ir. L.M.M. Nevels    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met CCA verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Brief aan de Kamer en Z.K.H. Prins Willem-Alexander van Wereld Waterforum
Brandbrief van ir. Nevels over Limburgse overstorten en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid