Ir. Leo Nevels: Artikel in Milieudefensie


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel BV

  Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
  St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

  
  
  

Collusie


  Panheel, 10 september 1998

   E.K.C. Ecologisch Kennis Centrum
   Ing. A.M.L. van Rooij
   't Achterom 9a
   5491 XD SINT-OEDENRODE
   Ref: LN/lb/105/98


  Betreft: Artikel in Milieudefensie

   Geachte Heer van Rooij,

  Het artikel kruistocht in Milieudefensie geeft aan dat U eindelijk erkenning krijgt na ruim 10 jaar vechten tegen de bierkaai. Hierbij wordt niet uitgesproken, dat vooral milieustichtingen U praktisch alleen hebben laten vechten en beducht blijken voor de macht en invloed van de subsidiegever. Subsidiegevers maken meestal slaven van diegenen, die subsidie ontvangen. Pas als het gevecht goed afloopt, scharen deze organisaties zich aan de kant van de overwinnaar.

  Deze houding kan duizenden mensen hun leven kosten. Er zijn veel meer voorbeelden van een volstrekt hypocriet uiterst schadelijk milieubeleid. Zie het mestbeleid, Tjernobyl, slib. Het Nederlandse V.R.O.M.-beleid is een regelrechte ramp voor de Nederlandse samenleving geweest. Nederland had milieugidsland kunnen zijn, maar is in wezen een "milieugezwel" voor de mensheid. Mooi verpakken van een smerig beleid is de bijdrage van V.R.O.M., onafhankelijke, nieuwe milieutechnologie heeft in Nederland geen kans gekregen, zelfs niet als die internationaal gepatenteerd was en dus een basis vormde voor een Nederlandse milieutechnologie bestemd voor inzet in de gehele wereld. In plaats van een milieuvoorsprong waar de grote internationale milieuconferentie van Rio de Janeiro om vroeg, heeft Nederland een milieu-val gemaakt.

  Triest en waar, stichtingen en wetenschappers, universiteiten zijn mede verantwoordelijk, omdat ze geen vuist maakten en maken tegen de milieumaffia, die is doorgedrongen in alle geledingen van ons openbaar bestuur. Collusie heet dit verschijnsel volgens professor Bovenkerk. Ik stuur een kopie naar o.a. de milieustichtingen Sociale Databank Nederland etc.. De gehele wereld moet weten wat milieubeleid in Nederland werkelijk inhoudt. (schijn en bedrog)

  Groetend,

  Ir. L.M.M. Nevels

  directeur Edelchemie Panheel B.V.