Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Ruim 10 jaar lang voert u actie de burger voor te lichten omtrent schadelijke praktijken

Nieuwjaarsboodschap van ir. Nevels aan de jeugd  Ecologisch Kennis Centrum
  t.a.v. ing. A.M.L. van Rooij
  't Achterom 9a
  5481 XD Sint-Oedenrode

  Panheel, 18 januari 1999
  Onze ref.: 12/99/LN/kc

_ _ _ e.c.o.-OptionŽ.

onze ref; 19/2002/LN/kc.
Panheel, 15.01.2002

Betreft: Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu


  Geachte heer van Rooij,

Ruim 10 jaar lang voert u acties om de Nederlandse burger voor te lichten omtrent zeer schadelijke praktijken, die zich in ons keurige land afspelen. Uw stijl staat menigeen niet aan, maar in hetgeen u naar voren brengt zijn geen feitelijke onjuistheden te bekennen. U hebt gelijk! Wij vergiftigen onze grondstoffen en ons voedsel. Duizenden burgers en vooral jonge mensen zullen dit moeten betalen.

Dit alles is dramatisch omdat deze foute ontwikkeling door onze gekozen leden van de Tweede Kamer is gelegaliseerd. De milieuactiegroepen en wetenschappers zwijgen. Zelfs onze drinkwaterbereiders zwijgen in het belang van hun inkomen en de rendementen van groepen beleggers. Onderzoekende journalisten zijn eveneens gemuilkorfd. Duurzame ontwikkeling is een farce geworden, naast groene stroom etc. Alleen een catastrofe en/of politieke aardbeving van enorme omvang kan onze jeugd redden. Hopelijk is dat nabij.

U kunt op mijn milieu- en chemisch-technologische ervaring en kennis blijven beschikken. U kunt deze reactie als open brief beschouwen. U volharding in uw gevecht wensend tekent. met vriendelijke groeten,


Ir. L.M.M. Nevels 1934


Panheel, 1-1-2002Bijlage: Impact van hydrologische ingrepen in de Maas via post!OPROEP AAN DE STUDERENDE JEUGD

Panheel, 01.01.2002

Het 2e jaar van het 3e millennium is zojuist begonnen. Wij leven in een zeer bijzonder tijdvak. De menselijks samenleving bevindt zich in een soort faseovergang. Faseovergangen kenmerken zich door drastische veranderingen in ordening, energie, toestand, etc. Wij staan voor de overgang van mondiale structuren naar universele dimensies. Het is de vraag of onze maatschappij dit proces overleeft. Wij bevinden ons in een catastrofegebied.

Sinds ± tien jaar hebben wij via algemene globalisering het beschikbare aardse volume in bezit genomen. Grensoverschrijdende effecten op allerlei gebied treden op. De individualisering is sterk toegenomen. De menselijke samenleving kan wiskundig beschreven worden vanuit een model; een verzameling onafhankelijke individuen.

In de natuurkunde kennen wij dit model: een verzameling van vrije onafhankelijke moleculen. Een ideaal gas. Voor dit gas geldt de algemene gaswet:

  PV
  --- _ = _ n.R
  .T

  P _ staat voor druk (invloed) op elkaar en de omgeving.
  V _ staat voor het beschikbare Volume.
  T _ Staat voor de absolute Temperatuur - gemiddelde bewegingssnelheid.
  .n _ is het aantal deeltjes.
  R _ is een constante, de gasconstante voor een ideaal gas.

Werk deze algemene natuurwet nu uit voor het model van de menselijks samenleving.

Vele gevolgen van de aan de gang zijnde ontwikkeling van de menselijke samenleving volgen wetmatig uit bovenstaande natuurwet. Wij dreigen te exploderen, zeker als wij blijven slapen, verdoofd door luxe, computer, XTC, internet. Wij verliezen alle houwvast want normen, waarden, verkregen uit honderden jaren ervaring zijn reeds grotendeels opzij geschoven. onze leiders hebben vooral oog voor dollars, yens en euro's. De toekomst van de jeugd is en wordt gestolen.

Winston Churchill zei eens; ca. 60 jaar geleden; "Democratie is van alle staatsvormen de beste die het menselijk ras heeft meegemaakt". Echte democratie, gebaseerd op objectieve voorlichting wel te verstaan. Schijndemocratie is de slechtste staatsvorm, slechter dan dictatuur. Soms is er immers een goede dictator !!

Wij leven in een schijndemocratie. "Voorlichting aan de democraten is grotendeels gebaseerd op leugens", dat zei nota bene onze eigen Koningin twee jaar geleden. Belangenverstrengeling overheerst alles. Duizenden potentiële klokkenluiders die weten wat er gebeurt zijn bang voor hun positie en inkomen; en zwijgen als het graf.

De orde van advocaten weet dat wij leven in een gelegaliseerde onrechtstaat en roert zich nauwelijks. Rechters zetten onbeschaamd diverse petten op en overtreden zelf zo de wet, gemaakt door gekozen Tweede Kamerleden. Ook de Tweede Kamerleden reageren niet. Bestuurders maken zichzelf met hulp van deze Tweede Kamerleden immuun en kunnen ongestraft wetten overtreden (Volkel- en Pikmeerarresten); fraude op alle niveaus. Justitie schikt ! Alles draait om het snelle geld. De democraten worden misleid, niet objectief voorgelicht.

Gevolg: schijndemocratie, onrecht, machteloosheid, razernij, terreur. Mondiale signalen lichten rood op. Het broeikaseffect is onmiskenbaar. Het kan nog versnellen en de veroorzaker van dit effect wegvagen. Er rinkelen veel alarmbellen.

  Daarom jeugd wordt wakker !

Laat niet toe dat jullie toekomst wordt gestolen. Vecht voor een duurzame samenleving voor meer dan 10 miljard mensen, in plaats van luxe voor 'n kleine groep snelle geldwolven. De natuur zelf bewijst al miljoenen jaren hoe duurzaamheid bereikt moet worden. Wij hoeven de natuur maar na te apen.

Er bestaan, met jullie kennispotentieel en de ervaringen vanuit het verleden, geen milieuproblemen.

Eis van jullie leermeesters uitleg, zij horen die uitleg te kunnen geven. Neem geen genoegen met halve waarheden, veeg taboes van tafel, eis openheid, objectieve voorlichting. Dan ontstaat nieuwe hoop voor een duurzame samenleving! Laat 2002 deze hoopvolle ontwikkeling te zien geven door jullie inzet.


Ir. L.M.M. Nevels 1934


Panheel, 1-1-2002

   JEUGD WORDT WAKKER!

  Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie-Technologie
  Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
  Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
  Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
  Eind 20e eeuw beginnen opvattingen m.b.t. openheid en verantwoording afleggen door te dringen
  Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
  Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
  Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
  De kwaliteit van een democratie
  Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
  Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
  Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
  De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
  Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
  Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
  Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
  Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met koperverbindingen verduurzaamd hout
  Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
  De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
  Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
  Open brief aan de Kamer en voorzitter Wereld Waterforum Z.K.H. Prins Willem-Alexander
  Brandbrief van ir. Nevels over overstorten in Limburg en vervuiling van drinkwater
  De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
  Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
  Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
  Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
  Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
  Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
  In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
  Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid. Zie deze site..!!!

  Terug naar het begin

  SDN-rubrieken
  Ecologisch Kennis Centrum voor milieu
  Edelchemie: NUL-optie als finale oplossing voor milieuvervuiling