Groene stroom verhult subsidiemisbruik. De overbodige € 1,3 miljard subsidie moet naar de duurzame Nuloptie van Edelchemie

Ir. Leo Nevels: Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht

Edelchemie. . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Berichten in de pers m.b.t. falend milieubeleid en milieucriminaliteit

Edelchemie Panheel BV

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835

Wie durft?

Panheel, 12 september 1998

    Redactie van de Volkskrant ??
    of aan wie nog meer???
    o.a. aan mevr. Mr. Simons


Betreft:reactie op diverse artikelen m.b.t. milieubeleid,
belangenverstrengeling criminaliteit en Stolen Future.

Geachte redactie,

Al zeer lang groeit de stroom van berichten in de pers m.b.t. falend milieubeleid en milieucriminaliteit. De oorzaak zit hoofdzakelijk in de toenemende angst onder brede lagen van de bevolking in geheel Europa en ook daarbuiten, dat het langzaam maar zeker mis gaat met onze Aarde en onze toekomst.

Het boek "Stolen Future" als opvolger van "Silent Spring" geven deze trend aan. De makers van wetten en regels in onze democratieën willen zo traag mogelijk erkennen dat deze ontwikkeling steeds indringender zichtbaar wordt. Uit enquêtes in diverse Europese staten blijkt dat nog een kleine minderheid vertrouwen heeft in de diverse machten in onze samenleving. Men weet, dat bijna alles van elkaar afhangt en verstrengeld is. Er is geen sprake meer van de Trias Politica. Officieren van Justitie zijn tevens rechters of advocaten of bestuursleden van Stichtingen, politieke partijen, raden van commissarissen of directeuren van grote instellingen en omgekeerd.

Het inkomen van al deze mensen is afhankelijk van deze in elkaar verweven belangen. Automatisch beschermen ze elkaar en spelen subsidies en voordelen aan elkaar door. Dit is algemeen bekend en wordt omschreven als collusie, 'n variant van georganiseerde misdaad. Professoren geven college over dit fenomeen. Het is ook in het verleden niet anders geweest, maar de concentratie en catastrofale gevolgen kwamen lokaal, landelijk, daarna continentaal en nu mondiaal tot uitbarsting.

Daarom begint de gewone burger zich langzaam maar zeker onzeer te voelen. Hij mikt als het ware op de opkomst van een wereldomvattend Sodoma en Gomorra-verschijnsel. De werkelijke misdadigers zijn die mensen die spelen: "Ich habe es nicht gewuszt". De parlementariërs, nota bene door het volk gekozen, de mensen met kennis en goede functies die ondanks hun weten zwijgen. De journalisten, die zich laten muilkorven, de zorgverleners die dweilen met de kranen open.

De moderne techniek, internet bijvoorbeeld, kunnen wellicht een heilzame werking hebben en de gehele wereld in beweging brengen door feiten en kennis te verspreiden. Wellicht ontstaat een nieuwe wereldwijde beweging om de dreigende catastrofe voor onze kinderen af te wenden.

Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.

    JEUGD WORDT WAKKER !

Vergunning verwerking gevaarlijk afval volgens de minimumstandaard en Nuloptie-Technologie
Stolen Future, een aanklacht tegen de hebzucht
Een artikel van Ir. Leo Nevels in Milieudefensie
Brabants Dagblad signaleert een inval door de politie bij Edelchemie
Eind 20e eeuw beginnen opvattingen m.b.t. openheid en verantwoording afleggen door te dringen
Reactie op het niet-plaatsen van een artikel in de NRC
Politiek in Frankrijk zwijgt oorverdovend over rel rond Europese Commissie
Politiek en Milieu als voornaamste doel: Duurzame Samenleving
De kwaliteit van een democratie
Wanneer worden de studenten aan onze universiteiten eindelijk wakker?
Brief aan NRC Handelsblad: Rapporten R.I.V.M. onjuist
Ir. Leo Nevels beschouwt het artikel van prof L. Reijnders als uitermate grievend
De Cobouw: Brussel beperkt emissie Europese cementfabrieken
Oproep aan de Limburgse en Speciaal Midden-Limburgse intelligentsia
Welke politicus of journalist kent nog het "Getal van Avogadro"
Plea to the European intellectuals, and especially to the Greens
Raad voor de Detailhandel en het importverbod van met koperverbindingen verduurzaamd hout
Vlak voor het einde van de twintigste eeuw zullen velen een balans opmaken
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
De Nuloptie tegengewerkt! Wakker worden...!!
Edelchemie nodigt studenten van de Agrarische Hogeschool uit om te komen kijken
Open brief aan de Kamer en voorzitter Wereld Waterforum Z.K.H. Prins Willem-Alexander
Brandbrief van ir. Nevels over overstorten in Limburg en vervuiling van drinkwater
De koningin had gesteld: 'Berichtgeving in de media is gebaseerd op leugens'
Einde van de minimumstandaard van de Nuloptie
Studenten, wordt wakker voor de ECO-Optie voor het duurzame milieu
Edelchemie en de Nuloptie-technologie als finale oplossing voor milieuvervuiling
Commentaar van ir. Nevels op de Milieu-klucht van het ministerie van VROM
Gelegaliseerde vergiftiging van het Nederlandse milieu.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar welke toekomst heeft de jeugd?
In Europa groeit belangstellingvoor de dreiging van 'n ontregelde natuur
Onrust over gezondheid veestapel. Volgens het CDA komt door onwetendheid. Zie deze site..!!!