De Kredietcrisis was in 1996 al in de maak, waarschuwingen ten spijt! Moet u rente betalen over nieuw bijgedrukte geld van DNB?

Voedselbanken in een schatrijk land is een beschamende vertoning

Voedselbanken . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat . . . AOW

Armoede van miljoenen Nederlanders eindelijk op tv

Huizen, 29 november 2004

Volgens de president van de Nederlandsche Bank en de minister van Financiën is er door de invoering van de euro geen inflatie geweest.

Volgens de armen duidelijk wel: zie HP de Tijd.


Die leugen over de prijzen wordt nog steeds niet aan de kaak gesteld. De armen waartoe ikzelf behoor (Bijstand en dat ik internet heb zegt niks omdat een ander dat betaalt) komen nu een klein beetje aan het woord in uw programma. Dat is op zich (eindelijk) te prijzen…!!

Ik heb op 27 en 28 november meegedaan aan het Sociaal Forum in Amsterdam met een stand, daar werd de vloer aangeveegd met de bonden, met de media (jullie dus) en de leugenachtige politiek van bijna alle partijen. De globalisering en privatisering zijn ontwikkelingen die de armoede in de komende jaren sterk zullen laten toenemen. Ook de aansluiting van de nieuwe lagelonenlanden zal de armoede in Nederland zeer sterk laten groeien, juist door de kwaliteiten van ons hoogbetaald toptalent..!!!.

Netwerk toont armoede in Rotterdam (klik op de groenten) De opkomst van de NPD in Duitsland is een voorbode van wat ons te wachten staat. Ik leg de verantwoordelijkheid voor het afbraakbeleid van deze asociale regering van met name CDA en VVD op het bord van de media. Van jullie dus. Jullie zijn schuldig aan de verloedering. Niet door neukprogramma's op tv te brengen of daar met 0900-nummers voor reclamegeld STER-spots uit te laten zenden, want dat kan mij niks schelen, maar door jullie vervloekte selectieve censuur. Toch moet ik NOVA een compliment maken met de uitzending over de armoede in Los Angeles. Maar het is veel te weinig en geeft geen inzicht in de situatie hier in Nederland.

Jullie, de media (en ik ga hier zeer kort door de bocht) verwijt ik de teloorgang van de normen en waarden. Niet dat ik terug wil naar de jaren vijftig, maar naar meer inspraak van de burger. Die inspraak ontbreekt heftig in de media en in de politiek en moet gestalte krijgen. Breng de info van o.a. de SDN over het op winst gerichte verzieken van ons milieu op de buis. De corruptie bij de rechterlijke macht, het gezwendel met het recht door o.a. de politieke rechtbank bij uitstek van de belangenverstrengelde Raad van State is onverteerbaar en ondermijnt de sociale stabiliteit. Ik weet waarover ik praat.

Hou eindelijk eens op met censureren en breng minstens elke week een programma zoals jullie vandaag hebben gedaan. Waarvoor mijn diepe respect, dankbaarheid en complimenten (ook duidelijk denk ik). Laat de machteloze niets bezittende mensen ook eens aan het woord als tegenhanger van de egoïstenkerk van Harry Mens.

Zalm c.s. gaan ondanks het ontbreken van een politiek legitiem draagvlak in de maatschappij nog door met het slopen van alles wat sociaal is. Het maakt ze niet uit of straks het CDA en de VVD tot splinterpartijen zijn gereduceerd, want de winst is binnen. Het maakt ook niet uit wie er in het kabinet zit, als je die winst maar kunt pakken met of zonder nieuwe slavernij; en daar heb je de macht van de media voor nodig.

Met zeer kritische groet,

Rob Brockhus
Westkade 227.
1273 RJ Huizen
Tel. 035-5244141

E-mail: sdn@wxs.nl
Website: www.sdnl.nl


p.s. Ik zet deze mail op de website van de: www.sdnl.nl of www.kamerzetel.nl
en mijn brief aan de Woonbond die het begrip huurverlaging niet blijkt te kennen

Adres: www.sdnl.nl/ncrv-armoede.htm

De misvatting in de discussie bij NOVA over noodzaak van bezuinigen

Huizen, 26 september 2004

Van: SDN [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: zaterdag 25 september 2004 00:52
Aan: 'nova@nps.nl'

L.s.,

Ik zag een deel van de discussie van vanavond. Daarin viel mij de standaard misvatting op dat wij onze kinderen een niet te torsen schuld zouden nalaten indien wij de staatsschuld niet rap zouden aflossen. Ik zou u willen aanraden om de site te bezoeken die een ander licht werpt op die staatsschuld.

Allereerst wijs ik op het gegeven dat die nationale schuld een interne schuld is. De onze is ca. 50% van het BBP. Die van Japan is ca. 240% en die van België ca. 100%. De staatsschuld in de VS flits ook omhoog met $ 2,1 miljard per dag, wat uitkomt op een schuld van $ 26.817 per persoon (ofwel € 20.580). Wij zijn het braafste jongentje van de klas, want we hebben ook nog honderden miljarden in pensioenspaarpotten. Verder liegt Gerrit Zalm glashard over de hoogte van de staatsschuld omdat de reserve in het Spaarfonds voor de AOW van de overheidsschuld moet worden afgetrokken.

Zoals jullie wel weten heb ik ernstige kritiek op de media die andere benaderingen dan de gangbare over de staatsschuld consequent buiten de discussie laten. Ik stel hier dan ook wat simpele vragen die gemakkelijk te beantwoorden zijn.

 1. Kun je geld eigenlijk wel UIT-geven?
  Antwoord NEE !! Dat kan je alleen maar DOOR-geven aan een ander.

 2. Is de staatsschuld een probleem voor toekomstige generaties?
  Antwoord: Nee, is het niet en dat zal het ook nooit worden.

 3. Waarom niet:
  Antwoord: omdat het een doodgewoon spaarfonds is voor mensen die geld over hebben, met dezelfde functie als alle andere spaarpotten bij banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bovendien erodeert een te hoge staatsschuld geleidelijk en vanzelf met inflatie. Bij aandelen gebeurt de afschrijving meer direct met een beurskrach. Het verschil is dat je bij een beurskrach niemand de (politieke) schuld kan geven, maar bij inflatie (ook onterecht) wel.

 4. Hoe hoog is de Nederlandse overheidsschuld?
  Antwoord: ca. € 245 miljard, ofwel € 15.312 per inwoner

 5. Hoe groot is ons exportoverschot?
  Antwoord: 26 miljard euro in 2003 net als de kapitaalexport (we hebben massa's geld over !!)

 6. Kunt u vandaag een brood consumeren dat over tien jaar wordt gebakken?
  Antwoord: natuurlijk niet, wat een onzin! Nee dus? Dan kunnen we onze kinderen ook niet opzadelen met een staatsschuldprobleem. Als Zalm dat wel kan, dan mag ie wat mij betreft bezuinigen op een cirkel (wat ie nu echt doet). Maar ik denk dat u nu begint te begrijpen dat de staatsschuldfobie alleen gebruikt wordt om de sociale bescherming naar een Midden-Europees/Amerikaans niveau af te breken. Dit ten behoeve van de globalisering en concurrentie met loonniveaus in lagelonenlanden. Fijn hè? Wilt u ook voor uzelf een concurrerend laag loon om onze export te bevorderen?

 7. Ziet u wanneer u naar uw werk rijdt (nog wel !!) ook borden op gebouwen met: TE HUUR ?
  Antwoord: Ja zeg, ik ben toch niet blind !? (weet u dat laatste wel helemaal zeker?)

 8. Vraagt u zich dan niet af WAAROM die gebouwen zonder werkgelegenheid leeg staan?
  Antwoord: omdat er geen klanten op de stoep staan met koopkracht op zak, nog los van de sociale en welzijnsaspecten van het ontbreken van koopkracht voor de afzet van werkgelegenheid scheppende producten en diensten.

 9. Hoe komt het dat er geen klanten met koopkracht op de stoep staan?
  Antwoord: Vanwege de conjunctuur, met als gevolg het gebrek aan en uitvallen van particuliere geldschepping, zoals bij de stijging van de huizenprijzen en beurkoersen het geval was; en omdat de overheid de economie welbewust laat krimpen met het bezuinigen.

 10. Kan een staat eigenlijk bezuinigen net als een particulier of bedrijf?
  Antwoord: NEE, de overheid kan met maatregelen de economie laten groeien of krimpen, maar bezuinigen (en dat bij een kapitaal- en exportoverschot als feit) kan een staat helemaal niet !! Bezuinigen is 'n begrip dat in de nationale/internationale economie niet bestaat en fysiek onmogelijk is. Iedereen kan bezuinigen en zelfs de overheid als partner, behalve de staat der Nederlanden (met overschot op de handels- en kapitaalbalans), want die is niet meer dan een kolonie van individuen. De activiteit binnen die kolonie als geheel kan groeien of krimpen. Men weet werkelijk niet wat geld als fenomeen is.

 11. Weet u wat "eigen verantwoordelijkheid" betekent?
  Het is een eufemisme voor ongebreideld kapitalisme (zonder kapitaal als maatschappelijke functie te willen verdoemen). Maar de mensen die er slachtoffer van worden vindt u dakloos op straat. Normen en waarden zijn in een economie van de vrije markt nergens te vinden. Maar u krijgt wat u met CDA, VVD en D66 gekozen hebt. Namelijk: de rekening van de hebzucht.

 12. Denkt u dat de vergrijzing onbetaalbaar zal worden voor onze kinderen?
  Alleen piramides en kathedralen naast oorlog voeren zijn echt onbetaalbaar. De ouderdom is sowieso geen probleem om die te financieren, dat is kwestie van verdelen van de overvloed. We moeten alleen de economische structuur aanpassen aan deze dienstverlening. Maar wie wil dat horen? De pers? Onze politici? De studenten? Economen en vakbondsleiders ...??!!

 13. Hoe komt het dat de EMU-schuldquote in 2003 weer iets is opgelopen?
  Antwoord: Door de zwakke conjunctuur, dalende koopkracht door bezuinigingen en bevriezing van lonen en uitkeringen, o.a. ook doordat KPN miljarden terugvorderde wegens compensabele verliezen met het megalomane debacle van Wim Dik en het nog jarenlang niet betalen van belasting vanwege hetzelfde fiscale verlies in de komende jaren. Alleen KNP liet de staatsschuld (los van € 22 miljard kapitaalvernietiging) met 10 procent stijgen. Maar, dat vertelt niemand erbij. Geen journalist of kamerlid die hierover valt, en dit als direct gevolg van privatisering !!

 14. Dat wordt wat met nog andere privatiseringen van o.a. de gezondheidszorg, de AOW en het onderwijs. Wat het CDA (ultra-rechts) en de VVD (extreem-rechts) en D66 (midden-rechts) aan u trachten te verkopen in de verkiezingsretoriek is PUUR EGOÏSME. En dat verkoopt buitengewoon gemakkelijk, niets menselijks is de kiezer vreemd. Ik zou toch maar even gaan kijken in de Verenigde Staten van Amerika om te weten wat dat voor toekomstbeeld geeft.

P.s.: De private schuld is anderhalf keer zo hoog als de staatsschuld. Niemand zegt wat !!

Wij kunnen u de informatie over armoede niet onthouden !!