Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Integriteit van de rechtspraak in Nederland staat ter discussie

Hoe krijgt de overheid ook via de AIVD het voor elkaar om iedereen het zwijgen op te leggen?


Motief . . IRM . . Antecedenten Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Adressenlijsten van de media, advocaten, bestuurlijke en rechterlijke instellingen en politiek betrokkenen

L.s., Hierbij stuur ik een overzicht van mailadressen van de bestuurlijke en politieke organisaties. Het doel is om het zwijgen van de politici en massamedia te doorbreken. Dat kan alleen wanneer iedereen een deel daarvan gebruikt om vragen te stellen. We zouden ‘Sterker uit de crisis komen’, wat pure onzin is met het sloopbeleid en afwenteling van de verliezen van de megarijken op de gewone burger. Die medeburger is weerloos tegen het monetaire geweld van banken, verzekeraars, fiscus en de overheid. Meer dan 500 zelfmoorden per jaar vanwege alleen al het rechterlijk systeem met de deurwaarder als scherprechter, ofwel beul. Meer dan 730.000 gezinnen zitten met een huurachterstand van vier maanden of langer met 25 huistuitzettingen per dag. Dat betekent ook dat ze achterstanden hebben bij energie- postorder- en telecombedrijven en natuurlijk ook bij de zorgpremie. Dit nog los van de woningbezitters die voor tienduizenden euro's onder water staan. Allemaal gevolg van politiek handelen, waarover nergens vragen worden gesteld. Onder andere over de structuur van ons geldsysteem, wie het geld maakt, voor wie en tegen welke prijs.

Voorbeelden zat als de verdwenen 50,9 miljard spaargeld voor de AOW en de juridische zwendel tot aan de Gerechtshoven m.b.t Art.12 SV procedure bij curatorfraude. Dat meldde ik vorige week ook al aan Jetta Klijnsma (www.sdnl.nl/klijnsma.htm) die ik verdenk van kiezersverraad, net als de hele PvdA-fractie trouwens. Ik heb er geen goed woord voor over. Ik heb wel een idee om de PvdA en natuurlijk ook de VVD bij de komende verkiezingen flink af te straffen. Duizenden wethouders en raadsleden zullen hun lucratieve baantje verliezen wanneer de zendtijd voor politieke partijen op ‘n andere manier wordt benut. Namelijk niet met zeepsopreclame voor de partij met “Wij zijn hartstikke goed, stem op ons!”, maar ze te confronteren in de media, dagbladen en op Tv met echte Kamervragen (www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm) zonder zelf in de Kamer een zetel te hebben. Kijk maar hoe dat kan (www.sdnl.nl/sopn-kamervragen.htm). Een perfecte uitdaging die juist in de tv-spots van kleine fracties aangehaald moet worden. http://lezerscolumns.metronieuws.nl/view/d4jr

Van: Planet-mail [mailto:sdn@planet.nl]
Verzonden: maandag 30 december 2013 15:12 Aan: 'secretariaat@vhkp.nl'
Onderwerp: FW: Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek vindt in de Volkskrant de praktijken met dwangarbeid hoopgevend.

L.s., Ik hoop dat eindelijk een krant of tv-zender het voorbeeld volgt van TROS-Radar van 30 december 2013. Doet men dat niet, dan woekert de economie van recessie naar depressie gewoon door. De verantwoordelijkheid ligt per definitie bij uzelf. Benut daarvoor de mailinglijsten van overheidsinstellingen en media om de vinger eindelijk uit de dijk te rukken. Het artikel in TROUW is daar rechtstreeks mee verbonden. Uw zwijgen tot nu toe heeft duizenden mensen het leven gekost, mede door de zwendel van curatoren. Alle politici zwijgen daarover.

© Met vriendelijke groet, R.M. Brockhus Westkade 227 1273 RJ Huizen 035-5268153 Mail: sdn@planet.nl, Web: www.sdnl.nl 

Adressenlijsten van de media, advocaten, bestuurlijke en rechterlijke instellingen en politiek betrokkenen

Mailadressen van rechterlijke instituties, OM en het ministerie van Veiligheid en Justitie
Mailadressen van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 2012
Mailadressen van de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal van 1013
Mailadressen van de landelijke politiediensten in heel Nederland
Mailadressen van functionarissen bij de ministeries in Den Haag
Mailadressen van No Cancer Foundation om Flaraxin uit Oekraďne in België en Nederland te introduceren
Mailadressen van functionarissen en organisaties van de Nederlandse politie en Justitie
Mailadressen van Jan Hop als deskundige op het terrein van de Kinder- en Jeugdbescherming
Mailadressen van ing. A.M.L. van Rooij over het Benelux Verdrag en art. 120 in de Nederlandse Grondwet
Mailadressen van ir. R.A.A. Rietveld aan de Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie
Mailadressen van ir. R.A.A. Rietveld de Kamer, minister, justitiële ambtenaren m.b.t. overheidsfraude
Mailadressen van rechterlijke instanties over gebrek aan integriteit bij advocatuur en rechterlijke macht
Mailadressen van Kamerleden, advocaten, rechters, rechterlijke instellingen en politiek betrokkenen
Mailadressen van het Europarlement en Belgische volksvertegenwoordigers in Brussel
Mailadressen van de leden van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG)
Mailadressen van de omroepen en nieuwszenders in Hilversum en lokale zenders in heel Nederland
Mailadressen van de Nederlandse Orde van Advocaten, Raad voor de Rechtspraak, Hoge Raad en OM
Mailadressen van het EKC over het binnen de Eu ontbreken van een grondwettelijk Hof in Nederland
Mailadressen van de massamedia en De dag van de Persvrijheid kenmerkt zich ook door zelfcensuur
http://www.sdnl.nl/mail-hbo-raad.htm
http://www.sdnl.nl/mailinglist-politici.htm
http://www.sdnl.nl/mail-europees-belgisch-parlement.htm
http://www.sdnl.nl/mail-europarlement.htm
http://www.sdnl.nl/mail-aan-klaas-knot.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-omroepen.htm
http://www.sdnl.nl/mail-eerste-kamer.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-orde-van-advocaten.htm

Brief aan premier Rutte en Dhr. S.A.E. Schrover, directeur Rijksvoorlichtingsdienst
De Omerta van de Raad van (Non-) Discipline blijkt weinig minder dan een doofpot
Brandbrief aan de presidenten van rechtbanken over de benoeming van hun rechters
Rechters aanvaarden gedragscode om onpartijdigheid van magistraten te waarborgen
Gebrek aan onpartijdigheid kan het vertrouwen in de rechtspraak zelfs ondermijnen
Rechter in Nederland heeft vaak te veel petten op en lijkt daarom niet onafhankelijk
Rechters moeten ook aansprakelijk worden om schade te kunnen verhalen op rechters
Kwaliteit van de rechtspraak lijdt onder de werkdruk en het zeer grote aantal zaken
Antecedentenregisters van juristen om mogelijke belangenverstrengeling te ontwaren
Integriteit van de advocatuur staat ter discussie zegt advocaat mr. Mic van Bremen

            Terug naar het begin

Steun SDN op bankgiro NL93 RABO 0339 9134 44Stichting Sociale Databank Nederland
E-mail:
sdn@planet.nl
Internet site: http://www.sdnl.nl/motief.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: 06-17125374
Disclaimer