Mart Geraerts en Ellen van der Hagen leggen bij de opening van het
wetland De Mosbulten door minister Netelenbos haar vragen voor


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad

Insluiting van wetland door vuilnisbelten

  De eerst verantwoordelijke - de Gemeente Sint-Oedenrode - heeft deze feiten verzwegen met als gevolg:

  • deze stortplaatsen en de direkte omgeving zijn in gebruik als landbouwgrond
   en weidegrond. Dat er dieren zijn gestorven is duidelijk.
  • Op korte afstand (1-4 km) is een waterwingebied aangelegd (WOB) voor menselijke consumptie, veedrenking en voor besproeien van gewassen.
  • op dit moment worden deze zwaar verontreinigde lokaties niet als zodanig aangegeven in het bestemmingsplan en door de landinrichtingscommissie in het kader van de ruilverkaveling.