Mart Geraerts en Ellen van der Hagen leggen bij de opening van het
wetland De Mosbulten door minister Netelenbos haar vragen voor


EuroStaete . . Politiek .. . Klokkenluiders <==> SDN . . Kamerzetel 151 . . Kiesraad


Sint-Oedenrode, 3 september 2001.

Opening "natte" natuur Mosbulten

Het verzwijgen van zware milieuproblemen

 • "Deze Mosbulten" zijn vanaf vandaag officieel "natte" natuur.

 • "De Mosbulten" was gisteren en is vandaag een zwaar verontreinigde lokatie met:
  kwik, cadmium, benzeen, tuoleen en zeer waarschijnlijk (radioactief) ziekenhuisafval.

 • Wat heeft men met deze kennis (feiten uit eigen onderzoeken) gedaan ?
  Ondanks de Interimwet bodemsanering/Wet bodembescherming en de Europese regelgeving .NIETS.


Het nieuwe: 'natte' natuurterrein " Mosbulten" ligt op zo'n 1 tot 2 km van twee zwaar verontreinigde voormalige stortplaatsen: "Mosbulten" en "Rijtvenweg".

Insluiting van wetland door vuilnisbelten

De eerst verantwoordelijke - de Gemeente Sint-Oedenrode - heeft deze feiten verzwegen met als gevolg:

 • deze stortplaatsen en de direkte omgeving zijn in gebruik als landbouwgrond
  en weidegrond. Dat er dieren zijn gestorven is duidelijk.
 • Op korte afstand (1-4 km) is een waterwingebied aangelegd (WOB) voor menselijke consumptie, veedrenking en voor besproeien van gewassen.
 • op dit moment worden deze zwaar verontreinigde lokaties niet als zodanig aangegeven in het bestemmingsplan en door de landinrichtingscommissie in het kader van de ruilverkaveling.

"Natte" natuur Mosbulten ligt precies tussen de zwaar verontreinigde stortlokaties (zonder preventieve maatregelen) en het waterwingebied (WOB). Hoe denkt u dat de grondwater-stroom is ?

In schema:

U wilt de bewijzen voor het bovenstaande ?
o.a.

 • 2Vandaag uitzending van 18 juli 2001 (www.sdnl.nl/vuilbelt.htm)
 • IWACO-onderzoek code: NB/505/001 van 26.01.1990
 • IWACO-onderzoek code: NB/505/002 van 21.01.1990
 • IWACO-onderzoek code: NB/505/003 van 29.01.1990

en in detail op www.sdnl.nl/ekc-vw01.htm

Mag op deze risico-lokatie een "natte" natuur (Mosbulten) worden gerealiseerd en door naamgeving worden geasssocieerd met een zwaar verontreinigde lokatie ? (Uit historisch oogpunt is hier geen enkele reden voor)

Waarom wordt door de diverse overheden, de Dienst Landinrichting en Ruilverkaveling verzwegen dat "de Mosbulten" en "Rijtvenweg" zeer ernstig verontreinigd zijn?


Getekend.

Mart Geraerts en Ellen van der Hagen
p/a Wolfswinkel 8
NL 5491 PP Sint-Oedenrode
tel/fax.0499.461227
e-mail h.m.lgeraerts@freeler.nl