Philip Morris relativeert gezondheidsrisico's


Actualiteiten . . . . . SDN homepage

Door R.M. Brockhus

In de Volkskrant van 7 juni relativeert sigarettenfabrikant Philip Morris de risico's voor de gezondheid van het 'Passief Roken' in een paginagrote advertentie.

De volgende tabel geeft het gezondheidsrisico weer. Tevens is uit deze tabel af te leiden hoe mensen die risico's inschatten als associatie met ziekte en overlijden.


Alledaagse activiteiten

Voeding met zeer hoog gehalte aan verzadigd vet | 6.14 | Longkanker | Journal of the National Canzer Institute, Vol. 85, p.1906 (1993) |

Niet vegetarische versus vegetarische voeding | 3.08 | Hartziekten | American Journal of Clinical Nutricion, Vol. 31,p.S191 (1978) |

Geregeld koken met raapolie | 2.80 | Longkanker | International Journal of Cancer, Vol. 40,p.604 (1978) |

Het drinken van 1 a 2 glazen volle melk per dag | 1.62 | Longkanker | International Journal of Cancer, Vol. 43,p.608 (1989) |

Het eten van een koekje per dag | 1.49 | Hartziekten | Lancet, Vol. 341,p.581 (1993) |

Het drinken van gechloreerd water | 1.38 | Endeldarmkanker| American Journal of Public Health, Vol. 82,p.955 (1992) |

Het geregeld consumeren van peper | 1.30 | Mortaliteit | American Journal of Epidemilogy, Vol. 119,p.775 (1984) |

Blootstelling aan tabaksrook van anderen | 1.19 | Longkanker | U.S. Environmental Protection Agency (1992) |

Voeding met veel groenten | 0.37 | Longkanker | International Journal of Epidemilogy, Vol. 25,suppl.1,p.32 (1996) |

Voeding met veel fruit | 0.31 | Longkanker | American Journal of Epidemilogy, Vol. 133,p.683 (1991) |


Ontbrekende relaties
Het eten van Brits rundvlees uit BSE-gebieden | 0.01 | Hersenziekte | Briefwisseling met Staatssecretaris Erica Terpstra (9 mei 1996) |

Stemmen op politieke partijen die bezuinigingen | ???? | Mortaliteit | Onderzoekt alles, en behoudt het goede |


* relatief risico drukt uit in welke mate consumptie van of blootstelling aan iets, risicoverhogend of -verlagend is.

Philip Morris Europe S.A.

  'Passief roken.' Laten we ons gevoel voor perspectief bewaren.  In de bovenstaande tabel - die op zich onthullend genoemd mag worden - wordt evenwel geen relatie gelegd met de actuele gezondheidsrisico's van het eten van vlees dat afkomstig is van runderen die misschien met het BSE-virus in aanraking zijn geweest. De hersenziekte met verschijnselen van die van het syndroom van Creutzfeldt-Jakob is hier helaas buiten gelaten.

  Het stemmen op een politieke partij die bezuinigingen voorstaat op collectieve voorzieningen als de gezondheidszorg, op volkshuisvesting, de AOW, ziektewetuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, onderwijs enz, enz, levert een beduidend hoger gezondheids- en overlijdensrisico op dan alle bovengenoemde risico's tezamen.

  De gemiddelde levensverwachting van de bewoners van Nederlandse binnensteden ligt volgens het rapport "Tweedeling en de gevolgen voor de gezondheid" van de SP-fractie in de Tweede Kamer, ruim vijf jaar lager dan elders in Nederland. Daarnaast leven diezelfde bevolkingsgroepen ca. 12 jaar langer niet-gezond, voorafgaand aan hun overlijden.

  Het lijkt dan ook een dringende zaak om de stembiljetten te voorzien van dezelfde tekst als die op verpakkingen van sigaretten e.d., die waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van het ondoordacht gebruik ervan. Essentieel verschil hierbij is wel, dat de bovenstaande tabel verwijst naar gedragsrisico's voor de eigen gezondheid, terwijl bij het sociaal verkeerd gebruiken van het stembiljet de risico's typisch op de medemens worden afgewenteld. Wat is kwalijker?

  Het lijkt gezien de gevaren voor de volksgezondheid van belang, om voortaan op de stembiljetten voor de Tweede Kamerverkiezingen een vrijwel identieke tekst op te nemen als die bij Koninklijk Besluit 1.10.1994 Stb.720. welke vermeld moet worden op de verpakking van rookwaren. Die tekst zou kunnen luiden: Het stemmen op politieke partijen die bezuinigingen op collectieve voorzieningen voorstaan, brengt de volksgezondheid ernstige schade toe. K.B. nummer xxx 1998 Stb. nummer yyy

  Het Internet is er voor om discussies over dit soort dilemma's in beweging te krijgen.