Vragen aan Politiek en Parlement


Parlementaire vragen . . . . . SDN homepage

Vragen aan Minister Jorritsma van Verkeer
en Wijers van Economische Zaken

Door R.M. Brockhus

Parlementaire vraagstelling door Kamerlid Hendriks

    <

  1. Is de minister van Verkeer en Waterstaat op de hoogte van de consequenties voor de vrije concurrentie, door de strategische aanbieding die PTT-Telecom - al dan niet rechtstreeks - doet aan de burgers, om bij overschakeling van een analoog naar een digitaal systeem met ISDN, de tweede fysieke communicatielijn (die in elk woonhuis aanwezig is) in te laten leveren bij KPN tegen vergoeding van een 'gratis' modemkaart? Bestaat hierdoor niet het gevaar dat technisch zowel het door de Nederlandse regering als door de Europese Commissie beoogde doel van vrije concurrentie voor telefoniediensten wordt omzeild?

  2. Snijdt de PTT met een dergelijk aanbod niet de weg af voor andere aanbieders van communicatiediensten, door de fysieke toegang tot en voor de gebruikers uit de markt weg te kopen, waardoor de vrije concurrentie vanaf volgende jaar alsnog wordt gefrustreerd en de kosten van het telefoneren onnodig hoog blijven voor de burgers? Het aanleggen van een eigen kabelnet door concurrerende aanbieders vereist zodanig hoge investeringen dat van een concurrerend aanbod van communicatiediensten dan vrijwel geen sprake kan zijn.

  3. Leidt de hiervoor geschetste en te voorziene ontwikkeling niet tot een bestendiging van de monopoliepositie van de PTT? En is deze tactische manoeuvre van PTT-Telecom niet in strijd met de bedoeling van het vrijgeven van de infrastructuur voor meerdere aanbieders, en daarmee in strijd met de Europese wetgeving voor economische mededinging?

    Gaarne antwoord via Internet

R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5244141

<